Üniversitemiz | Yönergeler

Üniversitemiz | Yönergeler
​ Haliç Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hizmetleri Yönergesi​
 Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi Ve İntibak İşlemlerine İlişkin Yönerge
 Haliç Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Performans Yönergesi
Haliç Üniversitesi Covid-19 Hastalığı ile Mücadele Koordinasyon Komisyonu Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Akademik ve İdari Personel Danışmanlık Hizmeti Sunum Esasları Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönergesi
Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
 Hemşirelik Yüksekokulu İnternlik Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Sporcu Bursu Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Ders Yükü Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Etkinlik Düzenleme Yönergesi
Haliç Üniversitesi Arşiv Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Uygulamalı Dersler Staj Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi
 Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi
Haliç Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi
 Tiyatro Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi
Çift Ana Dal Ve Yan Dal Programları Yönergesi
 Türk Musikisi Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi
 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
 Opera Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi
Engelli Bireylere Yönelik Ders ve Sınav Uygulamaları ve Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
 Sektörde Eğitim Programı Yönergesi
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Yönergesi
 Kalite Güvencesi Yönetimi
 Danışma Kurulları Yönergesi
Haliç Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi
 Haliç Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Haliç Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
Erasmus ve Değişim Programları Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yönergesi
Haliç Üniversitesi Yurt İçi ve Yurt Dışı Akademik Faaliyet Proje Desteği ve İzin Yönergesi
 Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi
 Öğrenci Dekanlığı Yönergesi​​
 Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi​
 Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kapsamındaki Kuluçka Merkez Yönergesi​​​
Haliç Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi
​Haliç Üniversitesi Yurt İçi/Yurt Dışı Görevlendirme ve Harcırah Yönergesi​