Aktif İhaleler

Aktif İhaleler
  • 2024-002 Sanal Masaüstü ve Uygulama Lisansı ve Destek Hizmeti Alımı İhalesi

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Adresi

5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

Telefon ve Faks Numarası

+90 (212) 924 24 44
+90 (212) 999 78 52

Elektronik Posta Adresi satinalma@halic.edu.tr
İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler
İhale Konusu Malın Niteliği, Türü
SANAL MASAÜSTÜ VE UYGULAMA LİSANSI VE DESTEK HİZMETİ ALIMI
İhalenin Yapılacağı Yer5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
İhale Tarihi ve Saati
26.06.2024, saat 11:00
(Son teklif verme) Tarih/Saati
26.06.2024, saat 11:00

2. Teknik Şartname ekinde (Ek 1) yer alan standart forma uygun birim fiyat teklifi verilecek olup, teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: 5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL


T. Vakıflar Bankası Sütlüce Şb.

IBAN: TR41 0001 5001 5800 7309 0338 85 hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.


7. Teklifler,  T.C. Haliç Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Kısmi Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.