2022-2023 Güz Donemi Final Sınav Programı / 2022-2023 Fall Semester Final Exam Schedule

Skip Navigation LinksHaliç Üniversitesi Duyurular 2022-2023 Guz Donemi Final Sinav Programi / 2022-2023 Fall Semester Final Exam Schedule
2022-2023 Güz Donemi Final Sınav Programı / 2022-2023 Fall Semester Final Exam Schedule
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aplan 365 kullanımı için tıklayınız.
  • ​​​​​Click for Aplan 365 usage.​​​​​​
Fakülte/MYO - Faculty/Vocational School
Final Sınav Programı - Final Exam Schedule
Tüm Liste | ​2022-2023 Güz Dönemi Final Sınav Programı
All List | 2022-2023 Fall Semester Final Exam Schedule

Tıklayınız / Click

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | School of Physical Education and Sports
Tıklayınız / Click
Fen Edebiyat Fakültesi | Faculty of Arts and Sciences
Tıklayı​​nız / Click
​​
Güzel Sanatlar Fakültesi | Faculty of Fine Arts
Tıklayınız / Click
İşletme Fakültesi | Faculty of Business Administration
Tıklayınız / Click
Konservatuvar | Conservatory
Tıklayınız / Click​
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Institute for Graduate Studies
Tıklayınız / Click
Mimarlık Fakültesi | Faculty of Architecture
Tıklayınız / Click
​Mühendislik Fakültesi | Faculty of Engineering
Tıklayınız / Click
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Faculty of Health Sciences
Tıklayınız / Click
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | School of Health Sciences
Tıklayınız / Click
Hemşirelik Yüksekokulu | School of Nursing
Tıklayınız / Click
Yabancı Diller Yüksekokulu | School of Foreign Languages​
Tıklayınız / Click
Uzaktan Eğitim | Distance Education
Tıklayınız / Click
Meslek Yüksekokulu | Vocational School​
Tıklayınız / Click​​