Firmalar
 • ​​​​​​​​​​​Haliç Üniversitesi Sektörde Eğitim Programı (SEP) nedir?
Sektörde Eğitim Programı, Haliç Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı uygulamalı beceri eğitimidir. Program sınıf/laboratuvar/atölye dersleri dışında, ilgili kuruluş ile ortak projelendirilmiş, birlikte yönetilen ve işyerinde uygulanan bir eğitim modelidir.

 • ​​​​Firma olarak Haliç Üniversitenizin Sektörde Eğitim Programı​'na neden katılalım?​
Haliç Üniversitesi Sektörde Eğitim Programı’na katılan firmaların birkaç avantajı olacaktır:​​

* Ön lisans ve lisans seviyesinde geçici mesleki ve teknik eleman bulma imkanı
* Büyüme dönemleri için hazır insan kaynağı yaratma kapasitesi
* Firma personeline Haliç Üniversitesi lisansüstü eğitim ücretlerinde % 35 indirim imkanı
* Firma personeline Haliç Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi sertifika programları ve kurslarında değişen oranlarda indirim imkanı


 • ​​​​Firma olarak Haliç Üniversitenizin Sektörde Eğitim Programı'na nasıl müracaat edebiliriz?
Haliç Üniversitesi web sitemizin ana sayfasında sağ üst köşede yer alan MERKEZLER yazısına tıklarsanız SEKTÖRDE EĞİTİM PROGRAMI yazısı çıkar. Bu yazının altındaki DETAYA GİT yazısına tıklayınca Sektörde Eğitim Programı sayfamız açılır. Açılan sayfanın sağındaki menüden FİRMA BAŞVURU FORMU’na tıklayıp firma bilgilerinizi girdiğinizde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır.​

 • ​​​​Sektörde Eğitim Programı​​​’na katılmayan ancak Haliç Üniversitesi öğrencilerine staj imkanı sunan firmalar bu programa katılabilir mi? Katılırsa staj yapan mevcut Haliç Üniversitesi öğrencileri Sektörde Eğitim Programı’na dahil olabilir mi?
Sektörde Eğitim Programı’na katılmayan ancak Hal​iç Üniversitesi öğrencilerine staj imkanı sunan firmalar Sektörde Eğitim Programı’na katıldıkları anda hali hazırda staj yapan öğrencilerde Sektörde Eğitim Programı’na dahil edilebilir. Ancak bir öğrenci, Sektörde Eğitim Programı’nda 140 iş saatini tamamlamadan bir dönemi, 420 iş saatini tamamlamadan da üç dönemi diğer bir ifadeyle Sektörde Eğitim Programı’nı tamamlamadığı için Sektörde Eğitim Programı Sertifikası’nı alamaz.

 • ​​​​Öğrencinin Sektörde Eğitim Programı’nda çalışma süresi ne kadardır?
Öğrenci, Sektörde Eğitim Programı’nda her dönem 14 hafta olup sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde (ders programına göre 1 ile 2,5 gün arası – Cumartesi yarım gün) haftada en az 10 saatten toplam 140 saat, yaz döneminde ise haftada 5 güne kadar en az 140 saat veya daha fazla çalışabilir.

 • ​​​​Öğrencinin Sektörde Eğitim Programı’na devam sürekliliği nedir?
Sektörde Eğitim Programı​ süresinde öğrencilerin izin hakkı bulunmamaktadır. Sektörde Eğitim Programı’nda öğrenci firmanın çalışma sürelerine uymak  zorundadır. Rapor işyerine devamsızlık için mazeret sayılmaz. Öğrencinin rapor alsa dahi devamsızlık süresi Sektörde Eğitim süresinin % 20’sini aşarsa öğrenci devamsızlıktan başarısız sayılır. İzinsiz veya mazeretsiz 3 günden fazla işe gelmeyen öğrencinin Sektörde Eğitim Eğitimine derhal son verilerek durum işyeri tarafında Sektörde Eğitim Koordinatörlüğüne’ne bir yazı ile bildirilir.

 • ​​​​Öğrencinin SGK işlemlerinin yapılması ve SGK primlerinin ödenmesini hangi kurum yapacaktır?
Öğrencinin SGK işlemlerinin yapılması ve SGK primlerinin ödenmesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca Haliç Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

 • ​​​​Firma olarak üniversitenizdeki hangi bölüm veya programlardan öğrenci seçebiliriz?
Haliç Üniversitemiz ile Sektörde Eğitim Protokolünü imzalamanızdan sonra firmanıza EK-3 formu gönderilir. EK-3 Formu'nda üniversitemizdeki tüm bölüm ve programlarla ile birlikte talep ettiğiniz yer öğrenci miktarları ve niteliklerini belirtebilirsiniz.

 • ​​​​Haliç Üniversitesi Sektörde Eğitim Programı’nda öğrenciye firma tarafından bir ücret ödenecek midir?
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesi uyarınca firma, öğrenciye çalıştığı gün sayısı kadar stajyer ücreti ödemekle yükümlüdür. Ayrıca SEP öğrencisine öğle yemeği vermesi, varsa ulaşım için servis hizmetinden faydalandırması beklenmektedir.

 • ​​​​Haliç Üniversitesi Sektörde Eğitim Programı’na katılan firmalar SEP öğrencileri ile bir iş sözleşmesi yapacaklar mıdır?
Haliç Üniversitesi Sektörde Eğitim Programı’na katılan firmalar SEP Ö​ğrencileri ile İşbirliği Protokolü (belgesi) çerçevesinde hazırlanan ve kurum ile öğrencinin yükümlülüklerini belirleyen EK-5 SEP Firma Öğrenci Uygulama Sözleşmesi (2 nüsha) imzalarlar. Firma çalışma alanı ve prosedürlerine göre (ücret vs.) gerekli hallerde sözleşmeye ilave maddeler koyabilir.

 • ​​​​Haliç Üniversitesi Sektörde Eğitim Programı’nda çalışmaya başlayan öğrenci ile beklemediğimiz sorunlar yaşadık. Artık öğrenci ile çalışmayı arzu etmezsek ne olacaktır?
Haliç Üniversitesi Sektörde Eğitim Koordinatörlüğü'ne durum bir yazı ile bildirilip, öğrencinin firma ile ilişkisi kesilir.


​​