Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Politikası

Skip Navigation LinksHaliç Üniversitesi Üniversitemiz Kalite Kalite Politikaları Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Politikası
Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Politikası

Kurum olarak misyon ve vizyon değerlerimiz çerçevesinde; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin kurulumu ve işletilmesiyle, sürekli olarak enerji performansının iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliğine yönelik yatırımlarının optimize edilmesi, çevresel ve sera gazı salınımının azaltılması ve doğal kaynakların korunmasını ana hedef olarak belirlemiştir.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla;

  • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Enerji politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,
  • Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gereklerini yerine getirmeyi,
  • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmak,
  • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmek,
  • Enerji duyarlılığı konusunda tüm personelim eğitimi yanı sıra öğrencilerin, ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak,
  • Enerji tüketimini azaltma, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamak,
  • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, dokümante etmek, tüm birimlere duyurmak, gözden geçirmek ve güncelliğini sağlamak,
  • Paydaşlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek,
  • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için​

Üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.​