Rektör
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Prof. Dr. Zafer UTLU​
Rektör

​Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Ege Üniversitesi'nden almıştır. Doçentlik unvanını 2010 yılında YÖK Üniversiteler Arası Kuruldan M​akine Mühendisliği alanında almıştır. Prof. Dr. Zafer UTLU’​nun zengin bir uluslararası ve ulusal araştırma tecrübesi bulunmaktadır.​
Beş adet TÜBİTAK u​lusal, iki adet uluslararası proje, bir adet İSTKA, bir adet UNDP, altı adet BAP ve kurumsal proje olmak üzere on beş proje yürütmüştür.
Prof. Dr. Zafer UTLU'nun Web of Science ve Scopus kapsamındaki dergilerde yayınlanan 63 adet uluslararası ve ulusal dergilerde 67 araştırma niteliğinde olmak üzere 130 makalesi bulunmaktadır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda toplam 76 tebliği bulunmaktadır.
Çeşitli üniversitelerde Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığı, Rektörlük, Rektör Yardımcılığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğü gibi birçok idari görevde bulunmuştur.

Araştırma Alanları: Enerji ve Ekserji Analizi, Yenilenebilir Enerji, Enerji Depolama, Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri, İçten Yanmalı Motorlar, Modelleme ve Simülasyon, Alternatif Yakıtlar, Enerji Ekonomisi, Isı Pompaları
Temel Alanları: Makine Mühendisliği, Termodinamik, Enerji, Isı Transferi , Akışkanlar Mekaniği, İçten Yanmalı Motorlar, Yakıtlar ve Yanma

 

​Sıra No Önerilen Kurum Projenin Adı Projedeki Görevi Proje  Süresi
11

TUBİTAK

119M073

Tuz Emdirilmiş Nano-Mikro Poroz Sorpsiyon Malzemelerinin Güneş Enerjisi Ve Endüstriyel Atık Isı Depolama Amaçlı Incelenmesi

Investigation of Salt Impregnated Nano-Micro Porose Sorption Materials for Solar Energy and Industrial Waste Heat Storage

Danışman

01/09/2019

01/03/2022

10

TUBİTAK

İKİLİ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

315M524

Güneş Enerjisi Kaynaklı Termokimyasal Isı Depolama Sistemleri

Solar driven thermochemical heat storage

British Council Nottingham University İkili İşbirliği Projesi

Proje YürütücüsüTamamlandı
9

TUBİTAK

1001

114R088

Isıl Sistemlerde Mevcut Atık Isı Potansiyelinden Yararlanarak Termofotovoltaik Yöntemlerle Elektrik Enerjisi Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi

To make use of waste heat potential used in thermal systems utilized to improve electricity energy production technology through (TPV) thermophotovoltaic methods.

Proje YürütücüsüTamamlandı
8

TUBİTAK 1507

TEYDEP

Askeri Deniz Araçları İçin Modüler LED' li Aydınlatma Armatürleri Geliştirme Projesi  7140648

Modular LEDi Lighting Fixtures Development Project for Military Marine Vehicles

Proje DanışmanıTamamlandı
7Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Enerji Verimliliği ve Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanım Verimliliğinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

The Energy Efficiency and Increasing the Efficiency of Electrical Husehold Devices and Sustainability EVÜDP PIMS 4014 UNDP/GEF – Market Transformation of Energy Efficient Appliances in Turkey Project

Proje YürütücüsüTamamlandı
6TUBİTAKİstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Kulübü Alternatif (Güneş+Elektrik) Enerjili Araç Projesi “GÜN-AYDIN"(2012)Akademik Danışmanı 2013-2017
5İSTKA

Yeni Nesil LED Aydınlatma Ar-Ge ve Ölçüm Laboratuvarı Kurulumu Projesi (2011-2012)

New Generation LED Lighting R & D and Measurement Laboratory Installation Project

Proje YürütücüsüTamamlandı
4Kurumsal      (BAP vb.)

Rüzgâr Enerjisi, Güneş Enerjisi, Toprak Kaynaklı Dikey Tip Isı Pompası, Isıl Enerji Depolama Sistem Bileşenleri ile Isıtma, Soğutma ve Aydınlatma Amaçlı Oluşturulacak Birleşik Yenilenebilir Enerji Sisteminin Modelleme ve Analizlerinin Gerçekleştirilmesi, Deneysel Olarak İncelenmesi".Proje yürütücüsü. YTÜ Projesi, 27-06-01-03, Proje Üyesi, 2007

Usage of  Hybrid Renewable Energy System, Composed of  Wind, Solar Energy, Heat Energy Storage and Vertical Ground Source Heat Pump, on Heating, Cooling and Electricity Requirement Purposes by Means of Modeling and Analyzing. YTÜ Project: 27-06-01-03,

AraştırmacıTamamlandı
3Kurumsal  (BAP vb.)

Yatılı okullarda kullanılan enerjinin kullanım verimliliğinin araştırılması, Örnek uygulama,

Investigation of the efficiency of energy usage used in boarding schools An application

Proje YürütücüsüTamamlandı
2

Kurumsal

(BAP vb.)

Atık kızartma yağlarından “biodiesel yakıt" elde edilmesi,

Biodiesel obtained from waste frying oils,

Proje YürütücüsüTamamlandı
1Kurumsal    (BAP vb.)

Biodiesel yakıtın motor performansına ve eksoz emisyonlarına etkilerinin araştırılması,

Investigate the effects of biodiesel fuel on the engine performance and exhaust emissions

Proje YürütücüsüTamamlandı
​​​
​​