Ön Lisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

Skip Navigation LinksHaliç Üniversitesi Öğrencimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü
Ön Lisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü
 • ​​​ÖSYM Kayıt İçin İstenen ve Teslim Edilmesi Gereken Belgeler​​​​​​​​
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz ederek)​
 • ÖSYM sınav sonuç belgesi (internet çıktısı)
 • Lise diploması aslı ve fotokopisi (veya geçici mezuniyet belgesi)
 • Askerlik Durum Belgesi (1998 ve daha önce doğumlu erkek öğrenciler için)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 ebadında, son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.)
 • Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak: Lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya yurt dışındaki Türkiye Büyükelçiliklerinden alınan diploma denklik belgesi.

  ​Eksik evrak ile kesinlikle kayıt alınmayacaktır.

 • ​​Kayıt İle İlgili Önemli Bilgiler​​​
 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları veya vekil tayin ettiği (noter yoluyla) kişilerin bizzat başvurmaları gerekmektedir.
 • Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
 • Eksik evrak ile kayıt yapılmaz. 
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.​​