2023-001 Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi

Skip Navigation LinksHaliç Üniversitesi Üniversitemiz İhaleler Pasif İhaleler 2023-001 Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi
2023-001 Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​

    2023-001-Personel ve Öğrenci Servis Hizmeti İhalesi

T. C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİS HİZMETİ İHALESİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.​

1. İdarenin T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Adresi 5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi​, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
Telefon ve faks numarası

+90 (212) 924 24 44

+90 (212) 999 78 52

Elektronik posta adresi satinalma@halic.edu.tr
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler
İhale Konusu Malın Niteliği, türü PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİS HİZMET​İ İHALESİ
İhalenin Yapılacağı Yer5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
İhale Tarihi ve saati11.01.2023, saat 11:30
(Son teklif verme) tarih/saati:  11.01.2023, saat 11:30


2. Teknik Şartname ekinde (Ek 1) yer alan standart forma uygun birim fiyat teklifi verilecek olup teklifler birim  fiyatlar üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: 5. Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

T. Vakıflar Bankası Sütlüce Şb.

IBAN: TR41 0001 5001 5800 7309 0338 85 hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.

7. Teklifler,  T.C. Haliç Üniversitesi Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.​