Bütünleşik Kalite Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Koordinasyon Kurulu

Skip Navigation LinksHaliç Üniversitesi Üniversitemiz Kalite Bütünleşik Kalite Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Koordinasyon Kurulu
Bütünleşik Kalite Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Koordinasyon Kurulu
Bütünleşik Kalite Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Koordinasyon Kurulu
Prof. Dr. Nihat İNANÇ
Kurul Başkanı
Prof. Dr. Ece SALİHOĞLU
Kurul Başkan Vekili
Prof. Dr. N. Gökhan TORLAK
Kurul Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KENDİRKIRAN
Kurul Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KASAP
Kurul Başkan Yardımcısı
Şenol TARI
Kurul Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Behiye YÜKSEL
Kurul Üyesi - Bütünleşik Kalite Yönetimi Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ
Kurul Üyesi - Eğitim ve Öğretim Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Metin TOPRAK
Kurul Üyesi - AR-GE, Proje ve Yayın Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. İrfan PAPİLA
Kurul Üyesi - İnsan Kaynakları Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA
Kurul Üyesi - Toplumsal Faaliyetler Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Nurettin KONAR
Kurul Üyesi - Başvuru ve Şikayet İzleme Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. Ece ÜNÜR
Kurul Üyesi - Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Başkan V.
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KARAHAN ADALI
Kurul Üyesi - Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Altan ALAYBEYOĞLU
Kurul Üyesi - Bilgi Yönetimi Komisyonu Başkanı​
Dr. Öğr. Üyesi Serhat ORAKÇI
Kurul Üyesi - Uluslararasılaşma Komisyonu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu TÜRK
Kurul Üyesi - Veri Analitiği ve Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Maral TÖRENLİ ÇAKIROĞLU
Kurul Üyesi - Mevzuat Komisyonu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KASAP
Kurul Üyesi - T​icarileşme, Teknoloji Transferi, Patent, Fikri Mülkiyet ve İş Birlikleri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Murat KAYRI
Danışman
Öğr. Gör. Merve BABAL
Raportör