Zorunlu Uygulama / Staj Formu Doldurulma Süreci

Zorunlu Uygulama / Staj Formu Doldurulma Süreci


Uygulama veya staj yapmak istediği kurumdan onay alan öğrenci, Üniversite tarafından hazırlanan Zorunlu Uygulama / Staj Formu'nu Üniversitenin web sayfasından veya Uygulamalı Eğitimler ve Staj Koordinatörlüğü'nden alır.

Öğrenci Zorunlu Uygulama / Staj Formunu 3 nüsha halinde doldurup, uygulama / staj yapacağı yer onayından ve Bölüm / Program, Staj/Mesleki Uygulama Komisyon Başkanı ve Fakülte / Yüksekokul Staj/ Uygulama Koordinatörüne onaylatır.

3 nüsha halinde doldurulan formun Uygulamalı Eğitimler ve Staj Koordinatörlüğü 'ne onaylatılması ve bir nüshasının 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet öğrenci kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile birlikte teslim edilmesi zorunludur.

  • Form üzerinde bulunan her türlü hatırlatma ve dipnotların mutlaka okunması gerekmektedir.
  • 3 adet doldurulacak form tercihen mavi tükenmez kalemle (her biri el yazısı ile) veya PC ortamında doldurulmalıdır.
  • Form üzerinde SPAS (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) mutlaka işaretlenmelidir. E-Devlet üzerinden bakılıp öğrenilebilir. (Anne veya baba bakmakla yükümlü olduğu veya kendisinin sigortalı olması – Yeşil Kart)
  • Formlardan 1 adedi Uygulamalı Eğitimler ve Staj Koordinatörlüğü'ne, 1 adedi uygulama/staj yapılan yere teslim edilir. 1 adedi de uygulama /staj bitiminde evraklarınız ile değerlendirilmek üzere öğrencide bulundurulmalıdır.

Yasal mevzuat gereği “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası" Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Öğrenci birden fazla uygulama/staj yerinde uygulama/staj yapıyor ise son uygulama/staj yerindeki uygulama/staj bitiş gününe kadar yapılmış olan sigorta belgesini kullanabilir.