Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

​​Tam zamanlı çalışan doktorumuz, hemşirelerimiz ve psikoloğumuz ile öğrencilerimize kaliteli sağlık hizmeti verilmektedir. Revir, hastaların istirahati ya da gözetim altında tutulması amacıyla kullanılan, içinde bazı tıbbi gereçlerin ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu sağlık odasıdır.

Üniversitemizde revir hizmeti verilmekte olup, 1 hekimimiz ve 2 hemşiremiz bulunmaktadır.

İlk yardım ve acil müdahale hizmetleriyle beraber, koruyucu sağlık hizmetleri de titizlikle ve özenle yerine getirilmektedir.

  • Ateş, tansiyon, nabız, kan şekeri ölçümü
  • Reçeteye uygun ilaç uygulama
  • İlk yardım gerekli olduğu durumlarda ilk yardım uygulama
  • Çalışan personelin eğitimlerine katkıda bulunma
  • İş yeri çalışma ortamının geliştirilmesi, düzenlenmesi ve iyileştirilmesi adına talepte bulunma
  • Gözlem yapma ve denetleme gibi görevleri üstlenmektedir.​