Kalite

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Kalite Politikası

Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında mükemmelliği hedefleyen “Kalite Odaklı” çalışma anlayışını esas almaktayız.
 

Bu amaca uygun olarak Kalite Politikamız;

  • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın mevzuat çerçevesinde memnuniyetini sağlayan,
  • Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim ve öğretim standartları ve ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak yürüten,
  • Araştırma – Geliştirme faaliyetlerini destekleyen ve proje çıktılarını toplumun yararına sunan,
  • Tüm faaliyetlerini katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olarak kamuoyuna açık yürüten, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Haliç’in zengin kültürel mirasından ilham alarak, evrensel bilim, sanat ve sporda söz sahibi olmaktır.