Kalite Politikası

Kalite Politikası
​Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında mükemmelliği hedefleyen “Kalite Odaklı” çalışma anlayışını esas almaktayız.

Bu amaca uygun olarak kalite p​olitikamız;


    • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın mevzuat çerçevesinde memnuniyetini sağlayan,
    • Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim ve öğretim standartları ve ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak yürüten​,
    • Araştırma -​ Geliştirme faaliyetlerini destekleyen ve proje çıktılarını toplumun yararına sunan,
    • Tüm faaliyetlerini katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olarak kamuoyuna açık yürüten, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,​
    • Haliç’in zengin kültürel mirasından ilham alarak, evrensel bilim, sanat ve sporda söz sahibi olmaktır.​​​