Rector
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Prof. ​Zafer UTLU​
Rec​tor

Detailed CV​

​​​​
​Prof. Zafer Utlu received his MA and PhD degrees from Ege University. In 2010, he obtained the title of associate professor from the Interuniversity Board of YÖK (Council of Higher Education) in the field of Mechanical Engineering. He has a profound international and national research experience.​
He conducted fifteen projects in total, consisting of five TUBITAK national projects, two international projects, one ISTKA, one UNDP and six BAP and corporate projects.​
Prof. Zafer Utlu has 130 articles, comprising of 63 articles published in Web of Science and Scopus indexed journals and 67 research articles published in national journals. Furthermore, he has 76 papers presented at international scientific meetings both in Turkey and abroad.​
He worked in numerous administrative positions at several universities, including Chair of the Department of Mechanical Engineering, Rector, Vice Rector, Dean of the Faculty of Engineering and Institute Manager.​

Research Areas: Energy and Exergy Analysis, Renewable Energy, Energy Storage, Waste Heat Recovery Systems, Internal Combustion Engines, Modeling and Simulation, Alternative Fuels, Energy Economy and Heat Pumps.

Base Fields: Mechanical Engineering, Thermodynamics, Energy, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Internal Combustion Engines, Fuels and Burning.​​

 

​Sıra No Önerilen Kurum Projenin Adı Projedeki Görevi Proje  Süresi
11

TUBİTAK

119M073

Tuz Emdirilmiş Nano-Mikro Poroz Sorpsiyon Malzemelerinin Güneş Enerjisi Ve Endüstriyel Atık Isı Depolama Amaçlı Incelenmesi

Investigation of Salt Impregnated Nano-Micro Porose Sorption Materials for Solar Energy and Industrial Waste Heat Storage

Danışman

01/09/2019

01/03/2022

10

TUBİTAK

İKİLİ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

315M524

Güneş Enerjisi Kaynaklı Termokimyasal Isı Depolama Sistemleri

Solar driven thermochemical heat storage

British Council Nottingham University İkili İşbirliği Projesi

Proje YürütücüsüTamamlandı
9

TUBİTAK

1001

114R088

Isıl Sistemlerde Mevcut Atık Isı Potansiyelinden Yararlanarak Termofotovoltaik Yöntemlerle Elektrik Enerjisi Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi

To make use of waste heat potential used in thermal systems utilized to improve electricity energy production technology through (TPV) thermophotovoltaic methods.

Proje YürütücüsüTamamlandı
8

TUBİTAK 1507

TEYDEP

Askeri Deniz Araçları İçin Modüler LED' li Aydınlatma Armatürleri Geliştirme Projesi  7140648

Modular LEDi Lighting Fixtures Development Project for Military Marine Vehicles

Proje DanışmanıTamamlandı
7Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Enerji Verimliliği ve Elektrikli Ev Aletlerinin Kullanım Verimliliğinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

The Energy Efficiency and Increasing the Efficiency of Electrical Husehold Devices and Sustainability EVÜDP PIMS 4014 UNDP/GEF – Market Transformation of Energy Efficient Appliances in Turkey Project

Proje YürütücüsüTamamlandı
6TUBİTAKİstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Kulübü Alternatif (Güneş+Elektrik) Enerjili Araç Projesi “GÜN-AYDIN"(2012)Akademik Danışmanı 2013-2017
5İSTKA

Yeni Nesil LED Aydınlatma Ar-Ge ve Ölçüm Laboratuvarı Kurulumu Projesi (2011-2012)

New Generation LED Lighting R & D and Measurement Laboratory Installation Project

Proje YürütücüsüTamamlandı
4Kurumsal      (BAP vb.)

Rüzgâr Enerjisi, Güneş Enerjisi, Toprak Kaynaklı Dikey Tip Isı Pompası, Isıl Enerji Depolama Sistem Bileşenleri ile Isıtma, Soğutma ve Aydınlatma Amaçlı Oluşturulacak Birleşik Yenilenebilir Enerji Sisteminin Modelleme ve Analizlerinin Gerçekleştirilmesi, Deneysel Olarak İncelenmesi".Proje yürütücüsü. YTÜ Projesi, 27-06-01-03, Proje Üyesi, 2007

Usage of  Hybrid Renewable Energy System, Composed of  Wind, Solar Energy, Heat Energy Storage and Vertical Ground Source Heat Pump, on Heating, Cooling and Electricity Requirement Purposes by Means of Modeling and Analyzing. YTÜ Project: 27-06-01-03,

AraştırmacıTamamlandı
3Kurumsal  (BAP vb.)

Yatılı okullarda kullanılan enerjinin kullanım verimliliğinin araştırılması, Örnek uygulama,

Investigation of the efficiency of energy usage used in boarding schools An application

Proje YürütücüsüTamamlandı
2

Kurumsal

(BAP vb.)

Atık kızartma yağlarından “biodiesel yakıt" elde edilmesi,

Biodiesel obtained from waste frying oils,

Proje YürütücüsüTamamlandı
1Kurumsal    (BAP vb.)

Biodiesel yakıtın motor performansına ve eksoz emisyonlarına etkilerinin araştırılması,

Investigate the effects of biodiesel fuel on the engine performance and exhaust emissions

Proje YürütücüsüTamamlandı
​​​
​​