Duyurular
Haliç Üniversitesi Yönetiminin Garantör Üniversiteye Geçici Olarak Devredilmesi Hakkında Duyuru
Eklenme Tarihi : 13.05.2016

 

  1. Yükseköğretim Genel Kurulu 12.05.2016 tarihli oturumunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25. maddesinin d fıkrasının 2. bendinde belirtilen "Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması" fiilinin işlenmesi nedeniyle, Haliç Üniversitesinin yönetiminin bu Üniversitenin garantörü olan İstanbul Üniversitesi tarafından geçici olarak devralınarak bir yıl süreyle yürütmesine karar vermiştir.
  2. İstanbul Üniversitesinin garantör üniversite olması tamamıyla Haliç Üniversitesi kurucularının talep ve arzusuyla gerçekleşmiştir. Haliç Üniversitesinin yönetiminin geçici olarak devralınması işte bu garantörlük dolayısıyla doğmuş olup; geçici yönetim görevi, İstanbul Üniversitesinin bir talebi veya YÖK'ün bir ataması üzerine gerçekleşmemiştir. Bu geçici yönetim görevi kanuni bir zorunluluk olarak üstlenilmiştir.
  3. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 26. maddesi gereği olarak, önlem kararının alındığı tarihte Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, üyeleri ile rektörün görevleri sona ermiştir. Yine aynı maddedeki düzenlemeye göre yönetimi geçici süreyle üstlenen garantör İstanbul Üniversitesinin rektörü Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, İstanbul Üniversitesi Yönetim kurulu da geçici mütevelli heyet sıfatını kazanmıştır.
  4. Mevzuat gereği oluşan geçici mütevelli heyet kararıyla, Haliç Üniversitesine yeni bir rektör atanıncaya kadar bu görevi İstanbul Üniversitesi yönetim kurulunun bir üyesi vekâleten ve geçici olarak sürdürecektir.
  5. İstanbul Üniversitesi garantörlük sıfatı ve kanundan doğan sorumluluğunun bir gereği olarak, Haliç Üniversitesinin tüm faaliyetlerinin yasalara uygun biçimde sürdürülmesi ve özellikle eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktır.
  6. Haliç Üniversitesi’nin Eğitim öğretim faaliyetlerinde her hangi bir kesinti söz konusu olmayıp, dersler, sınavlar ve tüm akademik etkinlikler ilgili mevzuat ve akademik takvimde öngörüldüğü şekilde yapılacaktır.
  7. Kanunen devralmak zorunda olduğumuz bu geçici yönetim görevini de, tüm mensuplarımızla yüksek bir sorumluluk duygusuyla ve en iyi şekilde yerine getirme gayreti gösterirken Haliç Üniversitesinin temel unsurları olan değerli öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarıyla sürekli diyalog içinde olacağız. 

 

Prof. Dr. Mahmut AK

Garantör İstanbul Üniversitesi Rektörü
Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

 

Prof. Dr. Abdurahman EREN

Vekil Rektör