Kalite Politikası

Kalite Politikası

​​Haliç Üniversitesi,  eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında mükemmelliği hedeflerken “Kalite Odaklı" çalışma anlayışı ile yola çıkarak, Kalite Yönetim Sistemini kurmayı, dokümante etmeyi, uygulamayı, sürekli iyileştirmeyi ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Kalite Politikamız ile;
​​

  • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın mevzuat çerçevesinde memnuniyetinin sağlanmasını,
  • Tüm faaliyetlerini katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olarak kamuoyuna açık yürüten, bir Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını,
  • Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi için güncel yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesini,
  • Kalite Yönetim Sistemi kapsamında risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini,
  • Faaliyetlerimizin, uluslararası eğitim ve öğretim standartlarına, ilgili mevzuat şartlarına ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini,
  • Kalite Yönetim Sistemi farkındalığını arttırmak amacıyla idari ve akademik personele teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin verilmesini,
  • Araştırma - Geliştirme faaliyetlerini desteklenmesini ve proje çıktılarının toplumun yararına sunulmasını,
  • Haliç'in zengin kültürel mirasından ilham alarak, evrensel bilim, sanat ve sporda söz sahibi olmayı,
  • Üniversitemizin ilgili taraflar ve kamuoyu nezdindeki güvenilirliğinin, kurumsal marka ve itibarının korunmasını,
  • Eğitim-öğretim sektöründe Kalite Yönetim Sistemi açısından lider bir kurum olmak için özveri ile çalışılmasını,
​taahhüt ederiz.​