Bilgi Güvenligi Politikası

Bilgi Güvenligi Politikası

​Haliç Üniversitesi,  eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında mükemmelliği hedeflerken “Bilgi Güvenliği Odaklı" çalışma anlayışı ile yola çıkarak, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve kişisel veri gizliliğin korunması ile ilgili gerekli önlemleri almayı, bilgiyi yetkisiz erişimden korumayı, güvenli eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikamız ile;​

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin, ISO 27001 standardının uygulanabilir gereklerini yerine getirecek şekilde kurulmasını, dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesi için güncel yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesini, 
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi varlıklarının tanımlanmasını ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini, 
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilginin yetkisiz erişimden korunmasını,  bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin (kullanılabilirliğinin) sağlanmasını,  
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, uyulması gereken diğer yasal mevzuatlara ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uyulmasını, 
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla idari ve akademik personele teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin verilmesini,   
  • Siber güvenlik önlemlerinin alınmasını ve kişisel veri güvenliğin sağlanmasını, 
  • İş sürekliliğinin sağlanmasını,  
  • Üniversitemizin ilgili taraflar ve kamuoyu nezdindeki güvenilirliğinin, kurumsal marka ve itibarının korunmasını, 
  • Eğitim-öğretim sektöründe bilgi güvenliği açısından lider bir kurum olmak için özveri ile çalışılmasını,
taahhüt ederiz.​