Kalite

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Kalite Koordinatörlüğü

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 7. Maddesi kapsamında Haliç Üniversitesi Kalite Komisyonu  Ekim 2017 tarihinde 2017/15 sayılı Senato kararı ile belirlenen üyelerden oluşmaktadır. Kalite Koordinatörlüğü kurulması ile kalite süreçleri bu koordinatörlük altında yapılandırılmıştır. 
 

2018-2022 Stratejik Planında yer alan Üniversitemiz Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri

Vizyon

İstanbul’un ve Haliç’in; tarihi mirasından güç alarak, eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme alanlarında yetkin insan yetiştirerek önceliklendirdiği alanlarda lider üniversite olmak.

Misyon

Yerel ve evrensel değerlerden ilham alarak; bilim, sanat ve sporda öncü olmak.

Değerlerimiz

  • Güvenilirlik
  • Şeffaflık
  • Sürdürülebilirlik
  • Sürekli iyileştirmek
  • Evrensellik
  • Sorgulatmak
  • Paylaşımcı olmak
  • Özgürlükçü olmak