Kalite Koordinatörlüğü

Skip Navigation LinksHaliç Üniversitesi Üniversitemiz Kalite Kalite Koordinatörlüğü
Kalite Koordinatörlüğü
​​​​ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 7. m​​addesi kapsamında Haliç Üniversitesi Kalite Komisyonu Ekim 2017 tarihinde 2017/15 sayılı Senato kararı ile belirlenen üyelerden oluşmaktadır. Kalite Koordinatörlüğü kurulması ile kalite süreçleri bu koordinatörlük altında yapılandırılmıştır. 

2​018-2022 Stratejik Planı'nda yer alan, üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerleri şu şekildedir:

Misyon

Yerel ve evrensel değerlerden ilham alarak; bilim, sanat ve sporda öncü olmak.

Vizyon

İstanbul’un ve Haliç’in; tarihi mirasından güç alarak, eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme alanlarında yetkin insan yetiştirerek önceliklendirdiği alanlarda lider üniversite olmak.

Değerlerimiz

  • Güvenilirlik​
  • ​​​​​Şeffaflık
  • ​​​​​​Sürdürülebilirlik
  • ​​​​​Sürekli iyileştirmek
  • ​​​​​​Evrensellik
  • ​​​​​Sorgulayıcı olmak
  • ​​​​​​Paylaşımcı olmak
  • ​​​​​​Özgürlükçü olmak​