Kalite

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dokümanlar

İNDİR BELGE ADI TARİH AÇIKLAMA
Kurumsal Geri Bildirim Raporu - 2019 07.11.2019
Kurum İç Değerlendirme Raporu - 2017 15.05.2019
Kurum İç Değerlendirme Raporu - 2018 15.05.2019
Yükseköğretim Kalite Kurulu Görev, Yetki ve Sorumlulukları 19.04.2018
Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.2) 19.04.2018
Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 1.2) 19.04.2018
Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları 19.04.2018
Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu 19.04.2018
Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği 19.04.2018
Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği 19.04.2018
YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği 19.04.2018
Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu 19.04.2018
Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilme Formu 19.04.2018
Ek.5/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu 19.04.2018
Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu 19.04.2018
Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri 19.04.2018