Kalite

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Anket Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu

Ad- Soyad

Birim

Prof. Dr. Müge DEMİR (Başkan)

Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı
Prof. Dr. Salaheddine BENDAK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı ÖZGÜN KİBİROĞLU

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Halit TALİ 

Matematik

Dr.Öğr. Üyesi Şahver OMERAKİ ÇEKİRDEKCİ

İşletme

Fatih CETİZ

Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri Müdürü

Yunus Ali EROL

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Birol ÇELİK

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Hatice TUĞSAVUL

Teknoloji ve Transfer Ofisi Müdürü

Ahmet AYDIN

Uluslararası İlişkiler Ofisi Daire Başkanı

Güliz GÜNEŞ

Uzaktan Eğitim Müdürü

Merve ANIL

Strateji ve Kalite Geliştirme Uzmanı