Pasif İhaleler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Veri Merkezi Taşınması İhalesi

Yayınlanma Tarihi: 03.01.2022
T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ VERİ MERKEZİ TAŞINMASI İHALESİ Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İdarenin T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Adresi Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL
Telefon ve faks numarası +90 (212) 924 24 44 / +90 (212) 999 78 52
Elektronik posta adresi satinalma@halic.edu.tr
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler
İhale Konusu Hizmetin Niteliği, türü VERİ MERKEZİ TAŞINMASI İHALESİ
İhalenin Yapılacağı Yer Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL
İhale Tarihi ve saati 10.01.2022 Saat 11.00
(Son teklif verme) tarih/saati: 10.01.2022 Saat 11.00

2. Teknik Şartname ekinde  (Ek 1) yer alan standart forma uygun fiyat teklifi verilecek olup teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

T.Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. Iban: TR410001500158007309033885 hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.

7. Teklifler,  T.C.Haliç Üniversitesi  Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Kısmi Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Veri Merkezi Taşınması İhalesi - Zeyilname

Veri Merkezi Taşınması İhalesi - Zeyilname 2

Veri Merkezi Taşınması İhalesi - İdari Şartname

Veri Merkezi Taşınması İhalesi - Teknik Şartname

Veri Merkezi Taşınması İhalesi - Sözleşme Tasarısı

Veri Merkezi Taşınması İhalesi - Fiyat Teklif Mektubu

Veri Merkezi Taşınması İhalesi - Fiyat Teklif Cetveli

Veri Merkezi Taşınması İhalesi - Yer Görme Belgesi