Üniversitemiz

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İdari Birimler

Genel Sekreterlik
Dinçer Garip V. Genel Sekreter E-Posta: dincergarip@halic.edu.tr


İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Tuğba Türköz Erkan                                 E-Posta: tugbaerkan@halic.edu.tr


Ercan Cihangiroğlu İnsan Kaynakları Müdürü E-Posta: ercancihangiroglu@halic.edu.tr
Nurten Furuncu Bordro ve Özlük İş. Müd. E-Posta: nurtenfuruncu@halic.edu.tr
Fatma Gönen Karasakal İnsan Kay. Uzm. E-Posta: fatmagonen@halic.edu.tr
Asena Nardemir İnsan Kay. Uzm. Yrd. E-Posta: asenanardemir@halic.edu.tr
Hilal Sultan Ak Uzman Yrd. E-Posta: hilalak@halic.edu.tr
Zeynep İnel Özkiper Akdmk Per. Puantaj Srm. E-Posta: zeynepinel@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemiz misyonunu referans alarak misyonumuz; mevcut kaynaklarımızın potansiyellerini kullanabileceği ve geliştirebileceği yeni alanlar oluşturmak için organizasyonel yapılanmaları devam ettirmek.

Vizyon

Üniversitemiz vizyonunu referans alarak Vizyonumuz;  İnsan Kaynağı açısından yeni değerler kazandırmak ve İnsan Kaynağı açısından da lider/öncü bir üniversite olmak yönündedir.


ik@halic.edu.tr

Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Filiz Dağ E-mail: filizdag@halic.edu.tr

Göknur Topçu Kurumsal İletişim Müdürü E-Posta: goknurtopcu@halic.edu.tr

Feyza Atay Üniversite İşbirlikleri Yöneticisi E-Posta: feyzaatay@halic.edu.tr


Tanıtım Müdürlüğü

Sezai Artar Müdür E-Posta: sezaiartar@halic.edu.tr
İhsan Hekimoğlu Tanıtım Uzmanı E-Posta: ihsanhekimoglu@halic.edu.tr
Serhat Gürbüzer            Tanıtım Uzmanı          E-Posta: serhatgurbuzer@halic.edu.tr
Burcu Demirci Tanıtım Personeli E-Posta: burcudemirci@halic.edu.tr


Grafik - Görsel Medya Birimi

Ogün Demir Gör. Med. Birim Sorumlusu E-Posta: ogundemir@halic.edu.tr
Sertaç Aydın                        Görsel Medya Uzm.  E-Posta: sertacaydin@halic.edu.tr
Görkem İstikam Görsel Medya Uzm. Yrd. E-Posta: gorkemistikam@halic.edu.tr
Merve Saygı  Görsel Tasarım Uzm. E-Posta: mervesaygi@halic.edu.tr
Nilay Deniz Görsel Tasarım Uzm. E-Posta: nilaydeniz@halic.edu.tr
Seda Tatar Görsel Tasarım Uzm. E-Posta: sedatatar@halic.edu.tr
Yelda Nur Tav Grafik Tasarım Uzm. Yrd. E-Posta: yeldanurtav@halic.edu.tr


Web İçerik Birimi

Ferhat Alpar Web İçerik Birim. Sorumlusu E-Posta: ferhatalpar@halic.edu.tr
Kemal Onur Yazıcı Web Sitesi İçerik Editörü E-Posta: kemalonuryazici@halic.edu.tr


Çağrı Merkezi Birimi

Gökhan Yurdakul Çağrı Merkezi Temsilcisi E-Posta: gokhanyurdakul@halic.edu.tr


kurumsaliletisim@halic.edu.tr


Misyon

 • Üniversitemizin kurumsal kültürünün sürekliliğini sağlayan etkili iletişim çalışmalarını yürütür,
 • İtibar Yönetimi alanında üniversitemizin ulusal ve uluslararası algısını yönetir,
 • Kamuoyunda üniversitemizin bilim, kültür, sanat, teknoloji ve spor alanlarında tanınırlık faaliyetlerini yürütür,
 • Kamusal fayda ve sosyal sorumluluğu ön planda tutarak etkinlikleri yenilikçi ve gelişmelere uygun şekilde gerçekleştirir,
 • Kurumsal Kimlik, Miras ve Kültür çalışmalarında mezunlarla iletişimi sürdürülebilir kılar,
 • Üniversitemizin mottosu “Hepsi Bir Arada Kampüs Konsepti” şeklinde tanımlanmıştır.

Vizyon 

Haliç Üniversitesini yükseköğretimde kurum adına gerçekleşen halkla ilişkiler ve medya başta olmak üzere, kurumun genel stratejisini gözeterek, kurumun tüm birimleriyle koordineli olarak iletişim faaliyetlerini yürütmek, ulusal ve uluslararası bilinirliğe kavuşturmak, iletişim alanını denetlemek ve raporlamak Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı biriminin sorumluluk alanıdır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Birol Çelik                                          E-mail: birolcelik@halic.edu.tr


Ağ ve Sistem Müdürlüğü

Murat Demirci  Sistem Uzmanı E-Posta: muratdemirci@halic.edu.tr
Emre Özyürek  Siber Güvenlik Uzmanı E-Posta: emreozyurek@halic.edu.tr
Halil Yıldız Ağ Uzmanı E-Posta: halilyildiz@halic.edu.tr
Gökcan Şoroğlu Ağ Destek Uzmanı E-Posta: gokcansoroglu@halic.edu.tr


Yazılım ve Yazılım Destek Müdürlüğü

Necati Erlus Müdür E-Posta: necatierlus@halic.edu.tr
Naim Atalar Müdür Yardımcısı E-Posta: naimatalar@halic.edu.tr
Elif Pirgaip Yazılım Uzmanı E-Posta: elifpirgaip@halic.edu.tr
Mustafa Ekinci Yazılım Uzmanı E-Posta: mustafaekinci@halic.edu.tr
Faruk Öz Yazılım Uzmanı E-Posta: farukoz@halic.edu.tr
Fatih Çırak Yazılım Destek Uzm. E-Posta: fatihcirak@halic.edu.tr
Mehtap Kirman  ERP Uzmanı           E-Posta: mehtapkirman@halic.edu.tr


Bilgi İşlem Destek Müdürlüğü

Burak Albaz Müdür E-Posta: burakalbaz@halic.edu.tr
Ahmet Fatih Karakuş Müdür Yardımcısı E-Posta: fatihkarakus@halic.edu.tr
Selçuk Kurt Işık, Ses ve Gör. Uzm. E-Posta: selcukkurt@halic.edu.tr
Rıdvan Ulupınar Bilgi İşlem Destek Uzm. E-Posta: ridvanulupinar@halic.edu.tr
Gökhan Kaymaz Bilgi İşlem Destek Uzm. E-Posta: gokhankaymaz@halic.edu.tr
Mehmet Sait Karaçin Bilgi İşlem Destek Uzm. Yrd. E-Posta: mehmetsaitkaracin@halic.edu.tr
Kamer Çelik Bilgi İşlem Destek Uzm. Yrd. E-Posta: kamercelik@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitelerde yürütülen eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine verilen bilgi işlem desteği konusunda; önce ülke daha sonra dünya çapında model olmaktır.

Vizyon

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde, üniversitemiz mensuplarına bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda sunulabilmesi ve gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için gereken bilişim alt ve üst yapılarını oluşturmak, ulusal düzeyde daima öncü, alanında "ilk akla gelen ve örnek gösterilen", uluslararası düzeyde tanınmışlığı ve rekabet gücü yüksek, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir bilgi işlem birimi olmaktır. 


bilgiislem@halic.edu.tr

Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Dinçer Garip E-mail: dincergarip@halic.edu.tr


Mali İşler Birimi

Nurhan Demirkol Mali İşler Müdürü E-Posta: nurhandemirkol@halic.edu.tr
Gülşah Fıçıcıoğlu Gölcü Mali İşler Sorumlusu E-Posta: gulsahficicioglu@halic.edu.tr
Gülşah Aytürk Uzman E-Posta: gulsahayturk@halic.edu.tr
Rukiye Bircan Uzman E-Posta: rukiyebircan@halic.edu.tr


Öğrenci Muhasebesi Birimi  (ogrencimuhasebesi@halic.edu.tr)

Ali Aktürk Müdür E-Posta: aliakturk@halic.edu.tr
Sedef Aktürk Öğr. Sor. Çöz. Merk. Sor. E-Posta:sedefakturk@halic.edu.tr
Elif Elüstün Öğr. Muh. Uzm. E-Posta: elifelustun@halic.edu.tr
Gözde Özel Öğr. Muh. Uzm. E-Posta: gozdeozel@halic.edu.tr
Yasin Keklik Öğr. Muh. Uzm. Yrd. E-Posta: yasinkeklik@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, gerekli olan desteğin verilmesi, doğru bilgiye dayalı, yüksek kaliteli hizmet üretmek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek. Teknolojiyi verimli şekilde kullanarak tüm paydaşların bilgiye hızla ulaşmasını sağlamak ve mali işlemlerde hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak.

Vizyon

Muhasebe ve finansal hizmetleri yerine getirirken kaynakları; etkin, verimli, ve hesap verilebilir şekilde kullanmak, katılımcı, etik davranış anlayışına sahip, işinde yetkin personelle güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak.

Satın Alma Daire Başkanlığı
Behiye Gülhan Daire Başkanı Vekili E-Posta: behiyegulhan@halic.edu.tr


Aykut Çeçen Satın Alma Uzmanı E-Posta: aykutcecen@halic.edu.tr
Selda Sümer Çekinmez Satın Alma Uzmanı E-Posta: seldacekinmez@halic.edu.tr
Mustafa Yeşilöz Satın Alma Uzmanı E-Posta: mustafayesiloz@halic.edu.tr
Burak Nişancı Satın Alma Personeli E-Posta: buraknisanci@halic.edu.tr


Misyon

Satın alma Daire Başkanlığımız, tabii olduğu mevzuatların hükümleri doğrultusunda yönetimi, saydamlığı, eşit muameleyi, serbest rekabeti, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği ve kaliteyi mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak.

Vizyon

Global ve sektörel düzeyde en iyi uygulamaların kullanıldığı, üst düzey uzmanlık seviyesinde çalışanları ile proaktif yaklaşıma sahip bir satın alma ve tedarikçi yönetimi birimi olmak,

Başkanlığımızın Değerleri;

 • Güvenilirlik
 • Katılımcılık
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Toplumsal yararlılık
 • Evrensellik
 • Şeffaflık, hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.

satinalma@halic.edu.tr

Güvenlik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Halil İbrahim TELATAR E-Posta: ibrahimtelatar@halic.edu.tr


İdari İşler Müdürlüğü| idariisler@halic.edu.tr

Çetin UNUT Müdür E-Posta: cetinunut@halic.edu.tr
Murat KUBLAY Müdür Yardımcısı E-Posta: muratkublay@halic.edu.tr
N.Maksut SARI İdari İşler Personeli E-Posta: nurolmaksutsari@halic.edu.tr
İsmail YAZICI İdari İşler Personeli E-Posta: ismailyazici@halic.edu.tr
Mücahit DEMÜR Bahçıvan E-Posta: mucahitdemur@halic.edu.tr
Cenan İmrak Bahçıvan E-Posta: cenanimrak@halic.edu.tr
Resul GÖNEN Bahçıvan E-Posta: resulgonen@halic.edu.tr
Burhan GENÇ Bahçıvan E-Posta: burhangenc@halic.edu.tr


Güvenlik Hizmetleri | guvenlik@halic.edu.tr


Ulaşım Hizmetleri | ulasim@halic.edu.tr

Rıdvan YAPICI Ulaşım Sorumlusu E-Posta: ridvanyapici@halic.edu.tr
Nurettin AYDIN Ulaşım Personeli E-Posta: nurettinaydin@halic.edu.tr
Cihan AKYOLLU Ulaşım Personeli E-Posta: cihanakyollu@halic.edu.tr
Mithat ÇIRPAN Ulaşım Personeli E-Posta: mithatcirpan@halic.edu.tr
Fatih ENER Ulaşım Personeli E-Posta: fatihener@halic.edu.tr
Berkan IŞIK Ulaşım Personeli E-Posta: berkanisik@halic.edu.tr
Satı YOL Vale E-Posta: satiyol@halic.edu.tr


Muhaberat Hizmetleri | muhaberat@halic.edu.tr

Osman MACİT Muhaberat Personeli E-Posta: osmanmacit@halic.edu.tr
Kadir ŞAŞMAZ Muhaberat Personeli E-Posta: kadirsasmaz@halic.edu.tr
Cengiz KARADAĞ Muhaberat Personeli E-Posta: cengizkaradag@halic.edu.tr
Eren Kadir METİN Muhaberat Personeli E-Posta: erenkadirmetin@halic.edu.tr


Baskı Merkezi Hizmetleri | baski@halic.edu.tr

Cüneyt KALA Baskı Merkezi Personeli E-Posta:cuneytkala@halic.edu.tr
Mahmut ÇIRAK Baskı Merkezi Personeli E-Posta:mahmutcirak@halic.edu.tr

Destek Hizmetleri Müdürlüğü | destekhizmetleri@halic.edu.tr

Saadet ALBAYRAK Müdür E-Posta: saadetalbayrak@halic.edu.tr
Ozan ÇAVDAR Müdür Yardımcısı E-Posta: ozancavdar@halic.edu.tr
Deste KAFATUTAR Şef E-Posta: destekafatutar@halic.edu.tr

Temizlik Hizmetleri| temizlik@halic.edu.tr

Depo Stok Yönetimi Müdürlüğü | depostokyonetimi@halic.edu.tr

Erol ÖRMEN Müdür E-Posta: erolormen@halic.edu.tr
Alaattin DALGIÇ Müdür Yardımcısı E-Posta: alaattindalgic@halic.edu.tr
Yunus TOPTAŞ Depo ve Stok Personeli E-Posta: yunustoptas@halic.edu.tr
Kadir ARSLAN Depo ve Stok Personeli E-Posta: kadirarslan@halic.edu.tr
Fahrettin ERTAŞ Depo ve Stok Personeli E-Posta: fahrettinertas@halic.edu.tr
Yunus Emre KAYMAK Depo ve Stok Personeli E-Posta: yunusemrekaymak@halic.edu.tr

Misyon

T.C. Haliç Üniversitesinin strateji ve politikaları ışığında, Güvenlik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb. gibi tabi olduğu diğer tüm mevzuatların hükümleri doğrultusunda vizyonumuz, alt müdürlüklerimiz olan İdari İşler Müdürlüğü (İdari İşler Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri, Muhaberat Hizmetleri, Baskı/Fotokopi Merkezi İşletme Hizmetleri), Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Temizlik Hizmetleri, Taşıma Hizmetleri ve Servis/İkram Hizmetleri) ve Depo ve Stok Yönetim Müdürlüğü  (Depolama Hizmetleri ve Stok Yönetim Hizmetleri) marifeti ile ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları belirlenen planlar dahilinde gerçekleştirerek başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm akademik/idari çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hizmeti vermektir.

Vizyon

T.C. Haliç Üniversitesinin genel vizyonu ile uyumlu bir şekilde gerçekleştireceğimiz tüm hizmetlerimizi, verimliliği ve uyumu esas alarak her geçen gün bir önceki günden daha ileri seviyede yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.


destekhizmetleridb@halic.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Yunus Ali Erol                                             E-Posta: yunusalierol@halic.edu.tr


Kayıt Kabul Birimi

Sevinç Mısırlı Kayıt Kabul Uzm. E-Posta: sevincmisirli@halic.edu.tr
Ayşe Yeşil Özarabacı Kayıt Kabul Uzm. E-Posta: ayseyesil@halic.edu.tr
Sinem Nazmiye Atay Kyt. Kbl. Uzm. Yrd. E-Posta: sinematay@halic.edu.tr


Akademik İşler Birimi

Burak Saygı Akd. İşler Mdr. E-Posta: buraksaygi@halic.edu.tr
Tuğba Doğan Akd.İşler Uzm. E-Posta: tugbadogan@halic.edu.tr
Fatih Çınaroğlu Akd. İşler Uzm. E-Posta: fatihcinaroglu@halic.edu.tr


Planlama Birimi


Misyon

 • Mevcut veriyi doğru yönetmek ve çıktıya dönüştürmek
 • Yönetmelik ve yönergelerin uygulama ve geliştirmesinde itici güç olmak
 • Minimum zamanda, maksimum doğru işlem gerçekleştirmek
 • Yetki ve sorumlulukları yetkin bir şekilde kullanmak
 • Koordineli ve etkin çalışma yöntemleri benimsemek

Vizyon

 • Yenilikçi olmak
 • Açıklık ve Ulaşılabilir olmak
 • Öğrenci ve tüm paydaşları arasında köprü oluşturmak

ogrenciisleri@halic.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Yazgı Cihangir Aygün                             E-Posta: yazgicihangiraygun@halic.edu.tr


Sakine Kalaycı  Kıdemli Uzman E-Posta: sakinekalayci@halic.edu.tr
Neslihan Erdoğan  Arşiv Uzmanı E-Posta: neslihanerdogan@halic.edu.tr
Dilara Yüksek Uzman Yardımıcısı E-Posta: dilarayuksek@halic.edu.tr
Beyza Nas Uzman Yardımıcısı E-Posta: beyzanas@halic.edu.tr
Nur Cebeci Uzman Yardımıcısı E-Posta: nurcebeci@halic.edu.tr
Tülay Aytemiz Uzman Yardımıcısı E-Posta: tulayaytemiz@halic.edu.tr
Emrah Düzcü Kütüphane Gör. E-Posta: emrahduzcu@halic.edu.tr
Fatma Kabaca Hizmet Personeli E-Posta: fatmakabaca@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla gereksinim duyduğu tüm bilgi gereksinimlerini, uluslararası standartlarda, çağdaş ve evrensel normlarda sağlayan; sağladığı tüm bu bilgi kaynaklarını kaliteli, yenilikçi ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışı ile sunan, aynı zamanda kullanıcıların hayat boyu öğrenme aktivitelerini destekleyen modern bir kütüphane hizmeti vermektir.

Vizyon

Geleceğin öğrenme gereksinimlerine uygun her türlü fiziksel olanaklara ve çağdaş teknolojilere sahip, kaliteli bilgi hizmetleri üreten, ulusal-bölgesel düzeyde akademik kütüphaneler arasında liderlik üstlenen, nitelik/nicelik açısından güçlü, öncü ve zengin bir kütüphane olmaktır.


kutuphane@halic.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Ofisi Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Ahmet Aydın E-Posta: ahmetaydin@halic.edu.tr

Müzeyyen Seda Sevinçler Birim Yöneticisi E-Posta: sedasevincler@halic.edu.tr

Uluslararası Tanıtım Koordinatörlüğü


Zişan Baş Uzman E-Posta: zisanbas@halic.edu.tr
Elif Hümeyra Kubilay Uzman E-Posta: elifhumeyrakubilay@halic.edu.tr
Asma Borji Uzman Yrd. E-Posta: asmaborji@halic.edu.tr

ERASMUS ve Değişim Programları Koordinatörlüğü


Lala Chobanoghlu Birim Yöneticisi E-Posta: lalachobanoglu@halic.edu.tr
İrem Nur Mıhcı Uzman Yrd. E-Posta: iremnurmihci@halic.edu.tr
Adnan Dengiz Uzman Yrd. E-Posta: adnandengiz@halic.edu.tr

Misyon

Uluslararası öğrencilerin tüm yükseköğretim serüvenini kişisel gelişimlerine yansıyacak şekilde şekillendirmek. Bunu, öğrencilerin yeni destinasyonlarında kendilerini evlerinde hissederken sürekli olarak gelişmelerini sağlayan kültürlerarası ve biçimlendirici bir ortam yaratarak gerçekleştirmek.

Vizyon

Nerede olduklarını çok iyi bilen, kararlarına güvenen ve yeni ortamlarına bizim sayemizde kolayca uyum sağlayan çeşitli uluslararası öğrencilerden oluşan bir üniversiteye dönüşmek. Bunu yaparken de hem üniversitemizin hem de ülkemizin uluslararasılaşma sürecinde katma değerimizi ortaya koymaktır.


international@halic.edu.tr

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

V. Daire Başkanı

Yusuf Kıvanç Egeaka                    E-Posta: kivancegeaka@halic.edu.tr


Abdullah Yıldız                 Sağlık Müdürü                E-Posta: abdullahyildiz@halic.edu.tr
Mustafa Özdemir Kültür Müdürü E-Posta: mustafaozdemir@halic.edu.tr
Münevver Sevindik Aslan Hemşire E-Posta: munevversevindik@halic.edu.tr
Sadiye Şentürk Çavuş Hemşire E-Posta: sadiyesenturkcavus@halic.edu.tr
Yılmaz Eren Seyhan Psikolog E-Posta: yilmazerenseyhan@halic.edu.tr
Bilge Cengiz Psikolog E-Posta: bilgecengiz@halic.edu.tr
Yücel Yazıcı Uzman E-Posta: yucelyazici@halic.edu.tr


Misyon; Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlığını korumak, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmektir. Yeni ilgi alanları kazanımlarına imkân sağlayarak sağlık, sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını etkin, kaliteli ve memnuniyeti artıracak şekilde gerçekleştirmektir.

Vizyon; Üniversitemizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda yeni ve çağdaş tüm bilgi teknolojilerini öğrencilerimizin, personellerimizin kullanımına sunarak sağlık, kültür, spor, beslenme, barınma, vb. alanlarda hizmet kalitesini artırarak üniversitemizin tercih edilirliğini en üst düzeye çıkartmaktır.

Sağlık Müdürlüğü

Misyon; Öğrencilerimiz ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için uygun ortam ve koşulların sağlanması, kampüs içerisinde oluşabilecek kaza, yaralanma ve sakatlıkların en aza indirilmesi, mevcut ortamda doğabilecek aksaklık ve ihtiyaçların giderilerek ortamın uygun hale getirilmesini sağlamaktır.

Vizyon; Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda öğrenci ve personelimizin sağlık ve memnuniyetini esas alarak uygun sağlık ve danışmanlık hizmeti koşullarını sağlamayı hedeflemektedir.

Kültür Müdürlüğü

Misyon: Öğrencilerimizin ve personellerimizin başta olmak üzere düzenlenen etkinliklere katılan dış katılımcıların da bütününü ele alarak evrensel kültürel değerleri gözeten, tarih, sanat, spor, edebiyat başta olmak üzere milli kültür ve çok kültürlülük alanlarında faaliyetler düzenleyerek katılımcıların kültürel ve sosyal donanım kazanması, eğlenmesi ve network ağlarını genişletmeleri amaçlanmaktadır.

Vizyon: Üniversitemizin genel stratejileri baz alınarak güncele ayak uydurmak, gelecek trendlerini yakalamak, yenilikçi çalışmalar üretmek, başta kurumsal olmak üzere ulusal ve uluslararası anlamda organizasyonlar geliştirerek kitlemizi en donanımlı hale getirmek hedeflenmektedir.

Spor Müdürlüğü

Misyon; Öğrencilerimizin, personelimizin beden ve ruh sağlıklarını sportif faaliyetlerle korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek, sportif ihtiyaçlarını karşılayarak öğrenci ve çalışanın memnuniyeti olan referans bir birim olmak.

Vizyon; Sportif bütün hizmet alanlarında; öğrencilerimize ve personelimize yönelik kaynaklarını verimli ve etkin kullanan, sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin, personellerimizin yaşam kalitesini arttırarak bilgi ve teknoloji ile desteklemiş öncü bir birim olmak.


sks@halic.edu.tr

Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Prof. Dr. Müge Demir E-Posta: mugedemir@halic.edu.tr


Merve Anıl Uzman E-Posta: merveanil@halic.edu.tr
Meryem Büşra Yıldıztaşı Adıgüzel Arş.Gör. E-Posta: busrayildiztasi@halic.edu.tr
İlknur Turna Turquality Uzmanı E-Posta: ilknurturna@halic.edu.tr

Misyon

Evrensel düzeyde eğitim-öğretim modelinin benimsendiği üniversitemizin performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmaları yapmak ve mevzuata uygun, hesap verilebilir, şeffaf ve tutarlı bir yönetim modelini gerçekleştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartları yakalama noktasında gereklilikleri yerine getirmeyi kendine amaç edinen ve bu doğrultuda strateji ve kaliteye dair her alanda dinamik bir performans sergilemeyi öncül alan bir başkanlık olmaktır.


stratejiisgelistirme@halic.edu.tr

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

V. Daire Başkanı

Erkan Türkseven                                    E-Posta: erkanturkseven@halic.edu.tr


Hatice Nevin Astürk Yapı İşl. Müd. Yrd. E-Posta: haticenevinastürk@halic.edu.tr
Eylül Tuncay İç Mimar E-Posta: eylultuncay@halic.edu.tr
Mehmet Suphi Uz Elektrik Mühendisi E-Posta: mehmetsuphiuz@halic.edu.tr
Fazıl Çolakerol Elektrik Teknisyeni E-Posta: fazilcolakerol@halic.edu.tr
Devrim Şahin Elektrik Teknisyeni E-Posta: devrimsahin@halic.edu.tr
Ali Ceylan Mekanik İşler Teknisyeni E-Posta: aliceylan@halic.edu.tr
Zeki Alişan Mekanik İşler Teknisyeni E-Posta: zekialisan@halic.edu.tr
İslam Oğuzhan Diler Mekanik Teknisyeni E-Posta: islamoguzhandiler@halic.edu.tr
Recep Özbakır Asansör Teknisyeni E-Posta: recepozbakir@halic.edu.tr
Mustafa Bozkurt Havuz Bakım Personeli E-Posta: mustafabozkurt@halic.edu.tr
Emine Melis Yavuztürk Makine Mühendisi E-Posta: eminemelisyavuzturk@halic.edu.tr
Abdilcabbar Kızıltaş Bakım Onarım Görevlisi E-Posta: abdilcabbarkiziltas@halic.edu.tr
Sinan Demir Bakım Onarım Görevlisi E-Posta: sinandemir@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemizin işleyişi ve gelecekte var olması için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, imalat, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel ekipman ile sorumlu olduğumuz alanlarda sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, yenilikçi ve çağdaş tesisler yaratmak için her türlü teknik hizmeti vermeyi görev edinmiştir.

Vizyon

Dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, üniversitemizin hedef ve ilkeleri doğrultusunda üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini arttırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilen çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Sistem Güvenlik Müdürlüğü
Caner Küçük Sistem Güvenlik Müdürü E-Posta: canerkucuk@halic.edu.tr


Fatih Dağıstan Sistem Güvenlik Müdür Yrd. E-Posta: fatihdagistan@halic.edu.tr
Hakan Demircioğlu Zayıf Akım Uzmanı E-Posta: hakandemircioglu@halic.edu.tr
Kerim Şener Zayıf Akım Uzmanı E-Posta: kerimsener@halic.edu.tr
Elanur Genç Zayıf Akım Uzmanı E-Posta: elanurgenc@halic.edu.tr

Misyon

Haliç Üniversitesi’nin Sistem Güvenliğini sağlamak ve artırmak için ihtiyaç duyulan unsurları araştırıp, geliştirip, veya mevcut ürünleri de kullanarak, doğru çözümler yaratmak, Haliç Üniversitesinin strateji ve politikaları doğrultusunda; 5188 sayılı kanun ve bunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri ile diğer ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde bulunan binaları; yangın, hırsızlık ve sabotaj gibi olaylara karşı gerekli Sistem güvenlik tedbirlerini alarak korunmasına yardımcı olmak.

Vizyon

Üniversitemizin Sistem Güvenliği seviyelerini korumak ve artırmak için bildikleri veya bilmedikleri insan, süreç, teknoloji ihtiyaçlarını onlara anlatmak, önermek ve sağlamak, teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yenilikçi, her türlü Siber güvenlik eğitimini alan personeliyle, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, Öğrencilerinin, personellerinin ve ziyaretçilerinin Siber/Sistem güvenliklerini en üst seviyede sağlayarak sorumluluk, gerçekçilik, katılımcılık ve adil olma ilkelerine bağlı olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin saygı duyacağı, diğer üniversiteler içinde örnek alınan bir Müdürlük olmak.

Yazı İşleri Müdürlüğü
Songül DİREK Yazı İşleri V. Müdürü E-Posta: songuldirek@halic.edu.tr


Nurcan AY ÇATALKAYA Yazı İşleri Sorumlusu E-Posta: nurcancatalkaya@halic.edu.tr
Gülseren DEMİREL Yazı İşleri Uzmanı E-Posta:gulserendemirel@halic.edu.tr

Misyon

Üniversitemizin her türlü evrak işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak, Üniversite kaynaklarının ekonomik şekilde kullanılmasını ve Üniversite birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

Vizyon

Hizmette verimliliği, devamlılığı ve uyumu esas alan, bilgi ve teknolojiye hakim, güvenilir ve hesap verebilir olmak.

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

Güliz Alkım Güneş Uzaktan Eğitim Koordinatörü E-Posta: gulizgunes@halic.edu.tr


Sevde Soral   Uzaktan Eğitim Uzm. E-Posta: sevdesoral@halic.edu.tr
Zeynep Turan Katırcı Uzaktan Eğitim Uzm. E-Posta: zeynepkatirci@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemiz örgün eğitim derslerine eğitim teknolojileri ile destek vermek, eğitim teknolojilerinin akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için ulaşılabilir olmasını sağlamak.

Vizyon

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü olarak vizyonumuz üniversitemizde eğitim teknolojilerinin ulaşılabilirliğini arttırmak, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda üniversitemiz eğitim teknolojileri olanaklarını geliştirmek ve akademik birimlerimizle ile birlikte güncel  talep ve ihtiyaçlara uygun uzaktan öğretim programları geliştirip, bu programlara en uygun uzaktan öğretim yöntem ve teknolojilerini belirlemek ve sunmaktır.


huzem@halic.edu.tr

Staj Koordinatörlüğü
Kenan Yıldırım Staj Koor. Memuru E-Posta: kenanyildirim@halic.edu.tr
Sabri Yenen Staj Koor. Memuru E-Posta: sabriyenen@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemizde sağlık alanında öğrenim gören (kuramsal ve laboratuvar) öğrencilerin yapacakları tatbiki mahiyette uygulamaların etkin ve verimli yürütülebilmesi, psikomotor becerilerini geliştirebilmesi, doğru ve yerinde karar vermeyi sağlayabilmesi, ekip çalışmasını ve hasta iletişimini sağlaması.

Bireyleri tüm yaşam evrelerinde incelemek ve sapmaları fark edebilmek, topluma sağlıklı yaşam davranışı kazandırma eğitimleri verebilmek ve yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmak için üniversitemiz ile kamu veya özel sağlık kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

Vizyon

Öğrencilerimizin ilerideki iş ve yaşantılarında daha kaliteli bireyler olmalarına yardımcı olmak, mesleki bilgilerini ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, eğitim ve eğitim dönemlerinde yaptığı uygulamalarının daha etkin ve verimli düzeye getirebilmek.


stajkoordinatorlugu@halic.edu.tr

Kariyer Merkezi Müdürlüğü

Fatih Cetiz

Kariyer Merk. Müdürü

E-Posta: fatihcetiz@halic.edu.tr

Selin Doğan

Kariyer Merk. / Müdür Yrd.

E-Posta: selindogan@halic.edu.tr

İbrahim Çakır

Kariyer Merk. / Uzman Yrd.

E-Posta: ibrahimcakir@halic.edu.tr


Misyon

Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; öğrenci ve mezunların kariyer planlaması bilincini oluşturması ve kariyer planlarını hayata geçirebilmeleri sürecinde, üniversite hayatından iş hayatına geçerken karşılaşacakları zorlukları aşmaları, iş ağlarını (network) geliştirmeleri ve staj ve iş olanaklarını artırmaları için köprü olarak iş dünyası ile sürekli etkileşim içinde bulunarak gerekli donanımları sağlamak için çalışmaktır.

Vizyon

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda; uluslararası kurumların öğrenci ve yeni mezun işe alım alanında yayınladıkları raporları takip ederek öğrenci ve mezunlarına vereceği yenilikçi kariyer rehberliği hizmetleri ile sürekli gelişen, fark yaratan ve ortaya koyacağı çalışmalarla diğer Üniversite Kariyer Merkezlerinin çalışmalarına rol model olacak öncü bir merkez olmaktır.


Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Feride Nur Ayrancı Sem V. Müdürü E-Posta: ferideayranci@halic.edu.tr

Meryem Ece Ercan Uzman Yrd. E-Posta: meryemeceercan@halic.edu.tr
Beyza Aydoğdu Uzman Yrd. E-Posta: beyzaaydoğdu@halic.edu.tr

Misyon

Birey ve kurumların hızla gelişen ve değişen dünya koşullarında, rekabet üstünlüğü sağlaması ile bilgi ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, yeni yetenekler edinecekleri, nitelikli, kaliteli, programlarıyla hem uygulamalı hem de teorik yaşam boyu eğitim hizmeti sunmaktır.

Vizyon

Gelişen ve değişen dünya koşullarında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, tüm gruplar için uygun ve donanımlı programlarla yaşam boyu öğrenime aracı olarak bilgiyi topluma aktarmak, iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak, bilimselliği desteklemektir.


sem@halic.edu.tr

Gelişim Merkezi

Gelişim Merkezi Direktörü

Reyhan Büyükçolpan                               E-Posta: reyhanbuyukcolpan@halic.edu.tr

Misyon

Lisansüstü Öğrenci adaylarının profesyonel gelişimine katkı sağlamak için en doğru yönlendirmeleri yapmak.  Eğitim amacıyla resmi ve özel kurumlar ile sürekli işbirliği içerisinde olmaktır.

Vizyon

Gerek bireysel gerek kurumlarla yaptığımız işbirliğinden yönlendirilen Lisansüstü öğrenci adaylarının güçlü, etkili ve kaliteli eğitim programlarımız ile yaratıcılık, inovasyon ve bilgide ileriyi gören bireyler olarak topluma fayda sağlamalarını hedefliyoruz.