Öğrenci Kabulü

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Yan Dal

Hedeflerinize Bir Artı da Bizden!

Yandal Programı

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin istedikleri bir lisans programından ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

Çift Anadal ve Yandal Programlarına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı programdaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Öğrenci, çiftanadal ve yandal programına, kendi programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Akademik Danışmanlık

Haliç Üniversitesi öğrencilerine, üniversiteye girişlerinden ilişikleri kesilinceye kadar geçen süre içerisinde, eğitim öğretime ilişkin konularda destek vermek (kayıt, ders, kredi, sınav vb.) kişisel konularda yol göstermek, kariyer planlamalarını desteklemek, bireysel özellik ve becerilerini tanıyarak doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla akademik danışmanlar atanmaktadır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

  1. Yandal başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve transkript ile İlgili Fakülte/Yüksekokula yapılır. (Formlar başvurulan Fakülte/Yüksekokul’dan temin edilecektir.)
  2. Öğrenci YAP’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 6'inci yarıyılı başında başvurabilir.
  3. Öğrencinin YAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu yarıyıla kadar devam ettiği anadal lisans programında tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.
  4. Haliç Üniversitesi’nin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
  5. Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü tarafından işleme konulur. Kabul işlemi başvurulan Bölümün önerisi ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.
  6. Yandal programından kaydı silinmiş öğrenci yeniden aynı yandal programına başvuru yapamaz ve kayıt yaptıramaz. Yandal programına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı bulundukları yandal programını bırakmak kaydıyla, yeni bir programa başvuru yapabilirler.
  7. Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

Çift Anadal / Yandal Yönergesi için lütfen tıklayınız.