Akademik Faaliyet Destek

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Komisyon

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

1

Prof. Dr.  Güneş YAVUZER (Komisyon Başkanı)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

2 Prof. Dr. Baki EKÇİ

Tıp Fakültesi Temsilcisi

3

Prof. Dr. Füsun SEÇER KARİPTAŞ

Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

4

Dr. Öğr. Üye. Kemal Mert DOĞAN 

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

5 Doç. Dr. Esra KASAPBAŞI

Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

6

Doç. Dr. Nuray TEZCAN

İşletme Fakültesi Temsilcisi

8

Dr. Öğr. Üye. Ercüment YİĞİT

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Temsilcisi   

9

Prof. Dr. Hatice YORULMAZ

Hemşirelik Yüksekokulu Temsilcisi

10 Dr. Öğr. Üye. Fatma KOSOVALI ÇAVUŞ Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
11 Dr. Öğr. Üye. Ayla KAPAN EZİCİ Konservatuvar Temsilcisi
12 Dr. Öğr. Üye. Zehra DOĞAN SÖZÜER (Raportör) Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi