Beslenme ve Diyetetik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Beslenme ve Diyetetik
Yrd.Doç.Dr. ZEYNEP ÖZERSON
Sağlık Bilimleri Müdür Yardımcısı / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Niğde / 15.11.1954
MEDENİ DURUMU
:
Bekar , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, 06/1977
YÜKSEK LİSANS
:
Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik
DOKTORA
:
İst.Üniv.İst.Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi

Böbrek Hastalıkları-Diyaliz ve Trasplantasyon Hemşireleri Derneği
Obezite Derneği
Diyabet Diyetisyenleri Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
1977-78 Ankara Onkoloji Hastanesi Diyetisyenliği
1978-2007 İst.Üniversitesi İst.Tıp Fak.Kurum ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyetisyenliği
1978-1986 İst Üniv.İst.Tıp.Fak .Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu-Beslenme Dersleri
İst.Üniv.İst.Tıp.Fak.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü- Beslenme Dersleri
İst.Üniv.Bakırköy Sağlık Meslek Yüksek Okulunda -Beslenme Dersleri
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
İst Üniv.İst.Tıp.Fak.İaşe Alım Yöneticiliği ve Mutfak Kurum Yöneticiliği

Obezite Kursu
Diyaliz ve Peritonda Hasta Eğitim Kursları
Enteral-Parenteral Beslenme Kursu
Diyabet Diyetisyenliği Kursu
Kazanılan Burs ve Ödüller
Türkiye İlk Nefroloji Diyetisyeni Ödülü
Ayşe Baysal ödülü
Uluslararası Toplantılar
-Obezite Kong
-Böbrek-Diyaliz-Transplantasyon Kongresi
-Enteral-Parenteral -Aspen- Kongresi
-Diyabet kongreleri
-Uluslararası beslenme ve Diyet Kongreleri
Yayın Listesi
1.Şentürk,S.,Altuğ,T., KOÇ,Z., Devrim, A.S.:Şişmanlığın Oluşumunda Psişik Faktörlerin
Etkileri.Hemşirelik Bülteni Cilt:1 Sayı:1(1981).

2.Şentürk,S.,KOÇ,Z.,Devrim, A.S.:Beslenme Alışkanlıkları ve Şişmanlık.Hemşirelik Bülteni
Cilt:1 Sayı:4(1984).

3.Çağlayan,Ş.,KOÇ,Z.:Florance Nightıngle Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin
Beslenme Durumları ile Bazı Subklinik Olgular Arasındaki İlişki.Beslenme ve Diyet
Dergisi.13:67-76.(1984).

4.KOÇ,Z.,Devrim,A.S.:Obez Erişkin Diyabetiklerde (Tip2) Düşük Kalorili Diyetin Diabet
Regülasyonuna Etkisi.İst.Tıp Fak Mecmuası Cilt:49 Sayı:2 (1986).

5.KOÇ,Z.,Teko.,Ş.,Devrim, A.S.:İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları
Anabilim Dalı,Diyet Polikliniğine Başvuran Hastaların Demoğrafik Özellikleri.Hemşirelik
Bülteni.Cilt:1 Sayı:2 (1986).

6.Yüksel ,N.,Erden,S.,KOÇ,Z.,Çalangu,S.,Kaysı,A.:Tüberkülozlu Hastaların
Sosyoekonomik,Kültürel Durumları ve Beslenme Düzeyleri. 2. Ulusal Klinik
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kong.S:15 (1988)

7.KOÇ,Z.:Diyet ve Ekmek. Un Mamülleri Dünyası 2:5,12 (1993).

8.KOÇ,Z.,Tanrıber,G.,Teko,Ş.,Özbey,N.,Orhan,Y.:Obez Kadınlarda Santral ve Periferik Yağ
Toplanmasının Antropometrik ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi.İst.Üni.İst.Tıp Fak
Mecmuası58:3,69 (1995).

9.Teko,Ş.,KOÇ,Z.,Özbey,N.,Orhan,Y.:Öglisemik Obez Hastalarda Akarbose Tedavisi.İst.Tıp.
Fakültesi Mecmuası,58:4,17 (1995).

10.Azezli,A.,Teko,Ş.,KOÇ,Z.,Özbey,N.,Aral,F.,Tanakol,R.,Molvalılar,S.,Sencer,E.:Kombine
Hiperlipidemi Tedavisinde Gemfibrozil ve Lovastatin ile Gemfibrozil Sinvastatin
Kombinasyonlarının Karşılaştırılması,59:1,9 (1996).

11.Özbey,N.,Tanrıber,G.,Teko,Ş.,KOÇ,Z.,Orhan,Y.:Obez Kadınlarda Damar Basıncı ile
Antropometrik ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişki.İst.Üni.İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası,59:1,34 (1996).

12.Özbey,N.,Ertan,N.,Teko,Ş.,KOÇ,Z.,Kayserilioğlu,A.,Molvalılar,S.,Orhan,Y.:Hemorrheo-
logıcal Parameters ın Obesıty. 7 th European Congress on obesıty.Spaın (1996).

13.Özbey ,N.,Teko,Ş.,KOÇ,Z.,Orhan,Y.,Tanrıber,G.: Santral Obezite ve Metabolik Anabo-
liler:Plurimetabolik Sendrom (Sendrom X).Hipokrat Sağlık Dergisi. 47:27.(1996).

14.KOÇ,Z.,Teko,Ş.,Özbey,N.,Orhan,Y.:Hiperkolesterolomi ve Hiperlipideminin Diyet Teda-
visinde Buğday Ruşeyminin Etkisi,Hipokrat Sağlık Dergisi,51,50 (1996).

15.KOÇ,Z.:Vegeterian Beslenme.Hipokrat Sağlık Dergisi.51,55 (1996).

16.Teko,Ş.,KOÇ,Z.: Antiaterojenik Diyet Örnekleri, Hiperlipidemiler ve Tedavisi,İ.Ü Basımevi (1993).

17.KOÇ,Z.,Sever,M.Ş.: Böbrek Hastaları için Diyet El Kitabı.II. Baskı(1998).

18.KOÇ,Z.,Sever,M.Ş.:Kronik Böbrek Yetersizliğinde Beslenme III.Baskı (2001).

19.KOÇ,Z..Sever,M.Ş.:Diyaliz Hastalarında Beslenme.III. Baskı (2001).

20.KOÇ,Z.,Sever,M.Ş.:Böbrek Nakilli Hastalarında Beslenme.III. Baskı (2001).

21.KOÇ,Z.:Diyaliz Hastalarında Beslenme Durum Değerlendirilmesi.Türkiye’de Kronik
Böbrek Yetmezliği ve Beslenme Sempozyum Toplantı Kitabı (2003).

22.KOÇ,Z.:Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme.Türk Nefroloji Derneği Kış Okulu
(2004).

23.KOÇ,Z.:Periton Diyalizinde Beslenme.15.Ulusal Böbrek Hastalıkları,Diyaliz ve
Transplantasyon Hemşireleri Kongresi (2002).

24.KOÇ,Z.:Böbrek Yetmezliğinin Erken Döneminde Diyet ve Beslenme.Türkiye’de
Böbrek Hastalıkları Beslenme-Metabolizma II.Kongresi Kitabı (2004).

25.KOÇ,Z.,Sever,M.Ş.:The Nutritions System for Kidney’s patients.Hand book.Baskıda

26.KOÇ,Z.,Çolak,N.,Boztepe,H.: Sağlıklı Beslenme ve Obezite .İ.Ü.İst.Tıp Fakültesi
Hasta Okulları.

27.KOÇ,Z.:Obezitenin Tedavisinin Başarısında Ekip Yaklaşımı.2002 Obezite
Kongresi(2002).

28.KOÇ,Z.:Sağlıklı Beslenme ve Obezite-Kronik Böbrek Hastalıklarının Gelişmesinde
Obezite ve Metabolik Sendromun Etkisi .Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Trans-
Plantasyon Hemşireliği Kongresi.(2007).

29.Erden,S.,Şakar,Ş.,KOÇ,Z.,Karagöz,F.,Çakır,H.,Gelincik,A.,Özdener,L.:Poliklinik Hastalarında
B12 Eksikliği ve Özellikleri,9.Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı (2007)

30.KOÇ,Z:Diyaliz Hastalarında Beslenme,Ömür matbaa (2008)