Hemşirelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Lütfen Seçiniz
Hemşirelik
Yrd.Doç.Dr. MAKBULE BATMAZ
Müdür Yardımcısı / Hemşirelik Yüksekokulu / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
ELAZIĞ / 11.10.1952
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
KAPTANPAŞA MAH. DARÜLACAZE CAD. NO:14 OKMEYDANI/ŞİŞLİ
TEL
:
2122209696 Dahili: 1115
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1975
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi/Sağlık Bilim. Ens., Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 1985
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim, 1994
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
- Türk Hemşireler Derneği
- Türk Nöropsikiyatri Derneği
- İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
- İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
- Adana Çukurova Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
- İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Şişli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Lisesi
- İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
- Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2003 -Devam Etmekte
- Çukurova Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 1998-1999
- İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı Başkanlığı 1996-1998
- İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 1996-1998

Kazanılan Burs ve Ödüller
1.14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
“Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri” Konulu Çalışma İle 3.’lük Poster Ödülü.

2.Hasta Kalbim, Suçlu Ben Miyim?” Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının, Hastalığından Dolayı Kendini Suçlama Durumlarının Demografik Özellikleriyle Olan İlişkisi
Dane M, Karanfiloğlu M, Sevilir C, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri - 3.'lük Ödülü)
4-6 Haziran 2009, Ankara
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
YÖNETTİĞİ PROJELER
1. Bulgaristan Göçmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar, Çözüm Yolları, Beklentileri ve Bu Beklentilere Ne Derecede Ulaşabildiklerinin İncelenmesi (Sadie Mustafa) 2007.

2. 15-18 Yaş Grubunda Sosyal Yaşantı ve Gelecek Beklentisi (Selda Deniz Kurt) 2007.

3. Servis Yönetici Hemşirelerinin Liderlik Davranışlarının Astları Tarafından Betimlenmesi (Culya Üye) 2007.

4. Kemoterapi Alan Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek ve Streste Baş Etme Durumlarının Belirlenmesi (Dilek Akpınar) 2007.

5. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşireliği Algılayışları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Sevcan Ergün) 2007.

6. Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi (Yeşim Sağ) 2007.

7. Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sırasında Hasta Ailelerinin Anksiyete Düzeyi (Duygu Şahin) 2007.

8. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi (Ebru Doğru) 2007.

9. İstanbul’da Yaşayan Kadınların Aile ve Planlanması Hakkındaki Bilgileri ve En Çok Kullandıkları Yöntemlerin Yarar ve Zararları (Anıl Orhan) 2007.

10. Bir Vakıf Üniversitesinde Eğitim Gören Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Bilgilerinin Saptanması (Arzu Ahu Çalık) 2007.

11. Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan 40 Yaş ve Üzeri Akut Myokard Enfarktüsü Geçiren Hastaların Bilgi Gereksiniminin Saptanması (Duygu Sena Akın) 2007.

12. Haliç Üniversitesi 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Selver Öztürk) 2007.

13. KKTC Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Yaşar Kalın) 2008.

YÖNETTİĞİ DEVAM EDEN PROJELER
1. 0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Uyguladıkları Geleneksel Bakım Yöntemleri ve Bu Uygulamaların Sosyo-Demografik Özelliklerle Olan İlişkisi (Serap Özdemir)

2. Yenidoğan Göbek Bakımında Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Sorgulanması (Esra Özçakır, Özlem Sarak)

3. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Kaygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler (Gaye Demirtaş, Berna Kahveci)

4. Açık Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının Pre-op ve Post-op Dönemdeki Öfke Düzeyleri ve Öfkeyi İfade Ediş Biçimleri (Melisa Dane, Maral Karanfiloğlu, Canan Sevilir)
Yönetilen Tezler
YÖNETTİĞİ TEZLER
1. Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kişilik Özellikleri ve Stresle Baş Etme Durumları, Hilal Aydın, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.

2. Meme Cerrahisi Geçirmiş Kadınların Ruhsal Durumları ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri ile İlgili Bir Çalışma, Meltem Yıldırım, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008.

3. Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeyi ve Öfke İfadelerinin İncelenmesi, Esra Kanoğlu, İstanbul, 2008.

YÖNETTİĞİ DEVAM EDEN TEZLER

1. Ruhsal Bozukluklarda Stresle Baş Etme ve Yaşam Kalitesi, Özlem Sağbaş, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009.
2. Lise Öğrencilerinin Akran İstismarına Uğrama Düzeylerinin İncelenmesi, Özge Sukut, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009.
Yayın Listesi
YAYINLAR

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyine Etkisi
Batmaz M, İlhan N, Akhan UL, Yıldırım M, Sukut Ö, Özhan F, Sabuncu N
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

2. Hastanede Çalışan Hemşirelere Uygulanan Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi
Sağ Y, Batmaz M, Akhan UL, Yıldırım M, Özhan F, Sabuncu N.
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

3. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörler
Kurt SD, Batmaz M, Akhan UL, Yıldırım M, Özhan F, Sabuncu N
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

4. Kemoterapi ve Radyoterapinin Yan Etkilerinin Meme Kanserli Hastaların Ruhsal Durumlarına Etkisi
Yıldırım M, Sukut Ö, Batmaz M, Akhan UL
IX. Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi
20-22 Kasım 2008, Kuşadası, Aydın

5. Kemoterapi Alan Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek ve Stresle Baş Etme Durumlarının Değerlendirilmesi
Akpınar D, Batmaz M, Yıldırım M, Akhan UL
IX. Konsultasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi
20-22 Kasım 2008, Kuşadası, Aydın

6. Liseliler Öfkelendiğinde Ne Yapar? Lise Öğrencilerinin Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeğine Verdikleri Yanıtların İncelenmesi
Batmaz M, Yıldırım M, Kanoğlu E, Akhan UL
13. Ergen Günleri
13-15 Kasım 2008, Kuşadası, Aydın

7. Özel ve Devlet Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Yaşam Profillerinin Karşılaştırılması
Batmaz M, Yıldırım M, Kanoğlu E, Akhan UL
13. Ergen Günleri
13-15 Kasım 2008, Kuşadası, Aydın

8. Gastroenterit Tanısıyla Sağlık Kuruluşuna Başvuran 0-5 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Uygulamalara Yönelik Bilgi Düzeyleri
Köse S, Batmaz M, Okuyucu Z
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

9. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği ile İlgili Görüşleri
Batmaz M, Serbest N, Ergün S
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

10. 0-1 Yaş Arası Bebeği Olan Annelerin Bebeklerinin Hijyenik Bakımlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Dursun S, Batmaz M, Kocaakman M
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

11. Lepra Hastalarının Sosyo-Demografik Özellikleri ve Umutsuzluk Düzeyleri
Soydan M, Batmaz M, Güven E
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

12. Kemoterapi Alan Hastaların Yaşadıkları Yan Etkilerden Etkilenme Durumları
Serbest N, Batmaz M, Akpınar D
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

13. Hastanede Çalışan Hemşirelerie Uygulanan Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi
Serbest N, Batmaz M, Sağ Y
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)


14. Bir Kamu Kuruluşunda Çalışan Servis Hemşirelerinin Motivasyon Düzeyleri
Serbest N, Batmaz M, Doğru E
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

15. Hasta Yakınlarının Ameliyat Öncesinde ve Sonrasındaki Kaygı Düzeyleri
Serbest N, Batmaz M, Şahin D
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

16. Lefkoşa Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlara ve Sorumluluk Düzeylerine Göre İş Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Serbest N, Batmaz M, Kalın Y
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

17. Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonlarına İlişkin Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi
Yorulmaz H, Batmaz M, Özhan F, Özbek S
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

18. Bir Vakıf Üniversitesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Serbest N, Batmaz M, Öztürk S
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

19. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumlarının Belirlenmesi
İlhan N, Batmaz M, Özhan F
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007, Denizli

20. Zeytinburnu Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Vajinal Lavaj Yapan Kadınlarda Vajinal Lavaj Uygulama Sıklıkları, Amaçları ve Uygulama Materyalleri
İlhan N, Batmaz M, Özhan F
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007, Denizli

21. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
İlhan N, Batmaz M, Özhan F
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007, Denizli

22. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi
Akhan UL, Batmaz M, Yıldırım M
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

23. Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri
İlhan N, Soydan M, Batmaz M, Aktaş B
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)


24. Kemoterapi Uygulanan Akciğer Kanserli Hastaların Fizyolojik Gereksinimlerini Sağlamada Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlüklerin Saptanması
Yorulmaz H, Özhan F, Batmaz M, Yenihayat F
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

25. Acil Dahiliye ve Acil Cerrahi Servislerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerdeki Tükenmişlik Sendromunun Karşılaştırılması
Yorulmaz H, Batmaz M, Şen S
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

26. Devlet Hastanesinde ve ÖZEL Hastanede Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Bulundukları Bölümlere Göre İş Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Yorulmaz H, Batmaz M, Kurumahmut D
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

27. Hemşirelerin Yaşadıkları Uyku Problemleri
İlhan N, Akhan UL, Batmaz M, Sukut Ö
42. Ulusal Psikiyatri Kongresi
01-05 Kasım 2006, İstanbul

28. Hemşirelerin Psikotrop İlaçlarla İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Akhan UL, Batmaz M, Akgün D
42. Ulusal Psikiyatri Kongresi
01-05 Kasım 2006, İstanbul

29. Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunmaya İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi
Soydan M, Yorulmaz H, İlhan N, Batmaz M, Özdilli K
10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
06-08 Eylül 2006, Van

30. Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgi Durumları
İlhan N, Batmaz M, Fındık N
10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
06-08 Eylül 2006, Van

31. Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Hemşirelik Yüksekokulu 2. Sınıf Öğrencilerinin Ameliyathane Uygulamasından Beklenen Becerileri Gerçekleştirebilme Durumları
Dursun S, Akhan UL, Batmaz M, Yorulmaz H, Özdilli K
III. Ulusal Perioperatif Hemşirelik Kongresi
27-30 Ekim 2006, Kemer, Antalya

32. Hemodiyaliz Hastalarının Algıladıkları Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri
Batmaz M
23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon ile 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
28 Ekim – 01 Kasım 2006, Antalya

33. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Becerileri
İlhan N, Batmaz M, Bağrıaçık H
4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
05-06 Mayıs 2005, Ordu

34. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Korku, Turum ve Davranışları
Temiz G, Batmaz M, Bülbül E
4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
05-06 Mayıs 2005, Ordu

35. Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Atılganlık Durumu
Temiz G, Alpar Ş, Batmaz M, Özdilli K, Sabuncu N
15. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
Antalya, 2005.

36. Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Dursun S, Sabuncu N
13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
12-16 Eylül 2003, Antalya

37. Examination of the Depression and Depression Levels in Women Undergone Hysterectomy.
Akhan UL, Batmaz M, Soydan M, Dilbaz M, Özdilli K
8th Turkish National Congress Of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, 2005

38. Üniversite Öğrencilerinin AIDS ile İlgili Bilgi ve Tutumları
Temiz G, Batmaz M, Akhan UL, İlhan N, Özhan F, Özdilli K
II. Ulusal AIDS Sempozyumu
2-5 Aralık 2004, İzmir

39. Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri
Batmaz M, Akhan UL, Temiz G, İlhan N, Özdilli K, Sabuncu N
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
10-14 Eylül 2004, Antalya

40. Yaşlı Bireylerin Anksiyete Durumları
Akhan UL, İlhan, Batmaz M, Soydan M, Temiz G, Özdilli K
VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi
2-4 Aralık 2004, İstanbul

41. Yaşlılarda Üretken Olmanın Umut Durumuna Etkisi
İlhan N, Gürak H, Soydan M, Yıldız G, Batmaz M, Özdilli K
VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi
2-4 Aralık 2004, İstanbul

42. Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Dursun S, Sabuncu N
XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
12-16 Eylül 2003, Antalya

43. İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsünde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumunun Değerlendirilmesi
Batmaz M, Akyüz H, Ulusoy S, Sarı N, Emekligil N
Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Seminer)
9-12 Ekim 1999, İzmir

44. Mastektomi ve Histerektomi Ameliyatı Olmuş Bireylerin Görüşlerinin İncelenmesi ile İlgili Bir Çalışma
Gençtürk N, Sarı F, Kutlu L, Bozkurt G, Batmaz M
V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22 Ekim 1998, İstanbul

45. Ruhsal Sorunları Olan Hastaların Problem Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Sarı F, Kutlu L, Bozkurt G, Gençtürk N, Batmaz M
V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22 Ekim 1998, İstanbul

46. Psikiyatri Hastalarının Sigara İçme Durumlarının İncelenmesi
Sarı F, Kutlu L, Bozkurt G, Gençtürk N, Batmaz M
V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22 Ekim 1998, İstanbul

47. Ruhsal Sorunları Olan Hastaların Problem Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Sarı F, Kutlu L, Bozkurt G, Gençtürk N, Batmaz M
V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22 Ekim 1998, İstanbul

48. Değişik Düzeylerdeki Hemşirelik Programlarından Mezun Olan Hemşirelerin İş Etkinliğinin Araştırılması
Batmaz M
IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu
10-12 Eylül 1997, KKTC

49. 2000 Yılına Doğru Psikiyatri Hemşireliğinin Konumu
Batmaz M
XXXIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi
1-4 Ekim 1997, Antalya

50. Evlilik Öncesi Hemşire Öğrencilerin Evlenme Olgusu ile İlgili Rol Beklentilerinin Diğer Üniversite Öğrencilerinin Rol Beklentileri ile Kıyaslamalı Olarak Araştırılması
Buzlu S, Batmaz M, Kutlu Y, Sever A, Pektekin Ç
Sosyal Psikiyatri Sempozyumu
12-20 Nisan 1996, Çanakkale

51. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Benlik Değeri ve Asseretive Olma Durumu ile Karar Verme Arasındaki İlişki
Batmaz M, Enç N, Pektekin Ç
XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
16-20 Ekim 1996, Antalya

52. Toplumun Çevre Sağlığına Duyarlılığı ve Bu Konuda Toplum Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Kavlak Z, Yıldız Ü, Batmaz M
Özürlü Kent ve Çevre Kongresi
2-6 Aralık 1996, Ankara

53. 12-15 Yaş Grubu Öğrencilerin Ergonomi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Kavlak Z, Yıldız Ü, Batmaz M
Özürlü Kent ve Çevre Kongresi
2-6 Aralık 1996, Ankara

54. Evli Hemşirelerin Evlilikle İlgili Rol Beklentileri ve Yaşadıkları Sorunların Araştırılması
Batmaz M, Buzlu S, Aştı N, Kutlu Y, Pektekin Ç
Sosyal Psikiyatri Sempozyumu
12-20 Nisan 1996, Çanakkale


55. Hemşire Eğitici ve Öğrencilerde Stres ve Sigara İlişkisi
Pektekin Ç, Aştı N, Batmaz M, Bilgin H, Aysan Y, Kutlu Y, Buzlu S
Hemşirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri
16-18 Mayıs 1995, KKTC

56. Psikiyatri Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Bu Dersin Uygulaması Sonucundaki Beklentilerinin Üç Yıllık Zaman Birimi İçinde Araştırılması
Batmaz M, Buzlu S, Aştı N, Kutlu Y, Pektekin Ç
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yüksek Öğretimde 40. Yıl Sempozyumu
23 Haziran 1995, İzmir

57. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda İki Farklı Yönetmeliğe Göre Psikiyatri Dersi Alan Öğrencilerin Bu Dersin Uygulaması Sonucundaki Beklentilerine Ulaşıp Ulaşmadıklarının Araştırılması
Buzlu S, Batmaz M, Aştı N, Kutlu Y, Pektekin Ç
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yükseokulu Hemşirelikte Yüksek Öğretimde 40. Yıl Sempozyumu
23 Haziran 1995, İzmir

58. Assertivite ve Hemşirelik
Batmaz M
İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Bilimsel Etkinlikleri (Bildiri)
09 Haziran 1995, İstanbul

59. İstanbul İl Sınırları İçerisinde Değişik Hastanelerde Yatan Hastalarda Basınç Yaralarının ve Uygulanan Hemşirelik Bakımının Nitel ve Nicel Durumu Üzerinde Analitik Bir Çalışma
Pektekin Ç, Batmaz M, Sönmez Y, Sever A, Buzlu S
III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı
24-26 Haziran 1992, Sivas

60. Gençlerin Yaşlanma Süreci ve Yaşlılar Hakkındaki Bilgi ve Düşüncelerinin Araştırılması
Pektekin Ç, Batmaz M, Buzlu S, Sönmez Y, Sever A
Sağlıklı Yaşlanma Ulusal Sempozyumu
26-27 Haziran 1992, Ankara

61. Üniversite Gençliğinin Yaşadığı Korkular ve Nedenlerinin Araştırılması
Pektekin Ç, Sönmez Y, Buzlu S, Sever A, Batmaz M
27. Ulusal Psikiyatri Bilimleri Kongresi
6-9 Kasım 1991, Antalya

62. Hemşirelerin Sağlık Mevzuatında Kendilerini İlgilendiren Konularla İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Batmaz M, Akbal Y, Pektekin Ç
II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı
12-14 Eylül 1990, İzmir

63. Psikiyatri Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Bu Dersin Uygulaması Sonucundaki Beklentilerine Ulaşıp Ulaşmadıklarının Araştırılması
Pektekin Ç, Batmaz M, Buzlu S, Sever A, Sönmez Y
II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı
12-14 Eylül 1990, İzmir

64. Akıl Hastalarının Psikiyatri Hemşiresinin Rolünü Algılayış Biçimlerini Araştırmak
Batmaz M, Pektekin Ç
III. Sağlık Bilimleri Günü
23-25 Haziran 1987, İstanbul

65.Ruhsal Bozukluklarda Stresle Başetme ve Yaşam Kalitesi
Sözel Bildiri
XVII.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi /İstanbul
04-06 Haziran 2010

66. Geçiş Nesnesi Kullanan Çocukların Ebeveyn Özelliklerinin İncelenmesi
Sözel Bildiri
XVII.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi /İstanbul
04-06 Haziran 2010

67.Çalışan Annelerin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
Sözel Bildiri
XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi/İstanbul
04-06 Haziran 2010

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1) Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalara Bakım Veren Hemşire ve Öğrenci Hemşirelerin, Hastaların Bakımı Konusundaki Bilgi Düzeyleri
9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
01-04 Nisan 2010 /Antalya

2) Kadınların Sağlık Denetim Odağı Algılama Durumları ve Sağlık Davranışları
9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
01-04 Nisan 2010 /Antalya

3)Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Bebeklerde Çevresel Faktörlerin Neden Olduğu Stresi Azaltmak İçin Uyguladıkları Yöntemlerin İncelenmesiyle İlgili Bir Çalışma
9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
01-04 Nisan 2010 /Antalya

4)Kreşe Devam Eden 3-5 Yaş Grubundaki Çocuklarda Geçiş Nesnesi Bağlanmasının ve Ebeveyn Davranışlarının İncelenmesi
9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
01-04 Nisan 2010 /Antalya

5)Hasta Kalbim, Suçlu Ben Miyim?” Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının, Hastalığından Dolayı Kendini Suçlama Durumlarının Demografik Özellikleriyle Olan İlişkisi
Dane M, Karanfiloğlu M, Sevilir C, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri - 3.'lük Ödülü)
4-6 Haziran 2009, Ankara


6) Yenidoğan Göbek Bakımında Kullanılan Yöntemlerin Bazı Değişkenlere Göre Sorgulanması
Özçakır E, Sarak Ö, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009, Ankara

7) Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Kaygısı Düzeyleri
Demirtaş G, Kahveci B, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009, Ankara

8) 0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Uyguladıkları Geleneksel Bakım Yöntemleri ve Bu Uygulamaların Sosyo-Demografik Özelliklerle Olan İlişkisi
Özdemir S, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009, Ankara


9) How much I’m affected by my breast surgery?” The psychosocial status and the perceived social support of women who have undergone breast surgery
Yıldırım M, Batmaz M
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

10)Don’t Bully My Psychology!” The psychosomatic effects of bullying in high school students
Sukut O, Yıldırım M, Batmaz M
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

11) Am I angry to my heart, or to myself?” The pre-op and the post-op anger levels and anger expressions of patients who have undergone open heart surgery
Dane M, Karanfiloglu M, Sevilir C, Yıldırım M, Batmaz M, Ozhan F
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

12)I want to know, what’s wrong with my heart?” The information needs of patients with acute myocardial infarcts in coronary intensive care unit
Akin DS, Yıldırım M, Batmaz M, Ilhan N, Sabuncu N
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

13) Lifestyle Modification in Elderly People
Sabuncu N, Ozdilli K, Batmaz M, Ozhan F, Kose S, Ilhan N
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

14)Don’t restrict me! Then I get angry.”
The effects of family restriction on anger levels and anger expressions in high school students
Kanoglu E, Batmaz M
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

15)Evaluation Of The Nurses In The Hemodialysis Units About The Dialysis Training That They Received
Yorulmaz H, Yorulmaz E, Batmaz M
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

16)High School Students’ Risky Behaviors
Ilhan N, Avci H, Batmaz M, Ozhan F
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

17)The Opinions Of The Patients In The Hemodialysis Units Related With The Training They Have Received From The Hemodialysis Nurses
Yorulmaz H, Bayraktar S, Batmaz M, Ozhan F
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

18)University Students’ Way of Coping With Stress
Ilhan N, Kadirgan E, Batmaz M, Sabuncu N
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

19)Son Teknolojik Gelişmelerin Hasta Bakım Kalitesine Etkisi
Temiz G, Akhan UL, İlhan N, Batmaz M
1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu
09-14 Nisan 2005, Antalya

20)Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Beklentileri
İlhan N, Temiz G, Batmaz M, Akhan UL, Özdilli K
1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu
09-14 Nisan 2005, Antalya

21)Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Kaygı Düzeyleri
Akhan UL, İlhan N, Batmaz M, Temiz G, Özdilli K
1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu (Poster Bildiri)
09-14 Nisan 2005, Antalya

22)Menopoza Giren Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Stresle Başa Çıkma Becerileri
İlhan N, Batmaz M, Soydan M, Turgut N, Özdilli K
8. Avrupa Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi (Poster Bildiri)
21-24 Eylül 2008

23)Relationship Between Self-Esteem, Assertiveness and Decision Making Skills of Critical Care Nurses
Batmaz M, Enç N, Pektekin Ç
11th. ESICM Annual Congress
September 6-9, 1998, Stockholm, Sweden


24)The Role of The Pstchiatry Nurse as Seen by Alcohol and Drug Addicts
Batmaz M, Aştı N, Ateş H
3RD European Symposium on Drug Addiction and AIDS
October 23-26, 1995

25)Kritik Durumda Olan Yaşlı Hastaların Bakımında Hemşirelerin Tutumları
Enç N, Kavlak Z, Batmaz M
I. Uluslararası Geropsikiyatri Sempozyumu
3-5 Mayıs 1993, İstanbul

26)Cerrahi ve Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Stresin Kaynağının, Stres Yaratan Yakın Zaman Hayat Olaylarının ve Sürekli Kaygı Durumlarının Araştırılması
Pektekin Ç, Sever A, Batmaz M
Uluslararası Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri Kitabı
30 Mayıs – 1 Haziran 1990, İstanbul

27)Relationship Between Self-Esteem, Assertiveness and Decision Making Skills of Critical Care Nurses
Batmaz M, Enç N, Pektekin Ç
11th. ESICM Annual Congress
September 6-9, 1998, Stockholm, Sweden

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Annelere Çocukluklarında Uygulanan Ceza Yöntemleri ile Çocuklarına Uyguladıkları Ceza Yöntemleri Arasındaki İlişki
Batmaz M
Anadolu Psikiyatri Dergisi, (8)1, 2007.

2. Hemodiyaliz Uygulanan Hastaların Kendilerine Saygılarının Öz Bakım Gününe Etkisi
Batmaz M
Nefroloji Dergisi, ISSN:1300-7718, Ekim 2007

3. Assertive Davranış Geliştirilmesinde Beden Dilinin Etkisi
Batmaz M, Kutlu L
Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 2006

4. İletişim ve İlişkilerde Asertif Davranışın Önemi
Batmaz M
Temmuz – Ekim 2006 tarihli ISSN:1304-0141 Yayınlı Nefroloji Hemşireliği Dergisi

5. Sürekli Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Dursun S, Sabuncu N
Nefroloji Hemşireliği Dergisi
Mart-Haziran 2005

6. İntravenöz Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin Saptanması
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Sabuncu N
Hemşirelik Bülteni, 2005

7. Kadın ve Assertivite
Batmaz M, Akhan UL
Popüler Psikiyatri Dergisi, Ağustos 2004

8. Evlilik Öncesi Hemşire Öğrencilerin Evlenme Olgusu ile İlgili Rol Beklentilerinin Diğer Üniversite Öğrencilerinin Rol Beklentileri ile Kıyaslamalı Olarak Araştırılması
Buzlu S, Batmaz M, Kutlu Y, Sever A, Pektekin Ç
Hemşirelik Bülteni, c:11, s:43-44, 1999.

9. Amiral Bristol Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Benlik Değeri ve Assertive Davranış Yönünden Araştırılması
Pektekin Ç, Batmaz M, Sever A, Sönmez Y, Buzlu S
Türk Hemşireler Dergisi, 43-1, 1993, Ankara

10. Kişilerarası İlişkiler ve Assertive Davranış Kazanmada İlke ve Teknikler
Batmaz M
Türk Hemşireler Dergisi c:43, s:1, 1993

11. Akıl Hastalarının Psikiyatri Hemşiresinin Rolünü Algılayış Biçimlerini Araştırmak
Batmaz M, Pektekin Ç
Hemşirelik Bülteni, 7/28, 1993

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Relationship Between Self-Esteem, Assertiveness and Decision Making Skills of Critical Care Nurses
Batmaz M, Enç N, Pektekin Ç
Connect Critical Care Nursing in Europe, 1(1), p:13-15, 2001.


OTURUM BAŞKANLIKLARI

Sağlık Kurumlarında Çalışan Güvenliği Sempozyumu
13-15 Ekim 2010
Oturum Başkanlığı