Hemşirelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Lütfen Seçiniz
Hemşirelik
Yrd.Doç.Dr. MAKBULE BATMAZ
Müdür Yardımcısı / Hemşirelik Yüksekokulu / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
ELAZIĞ / 11.10.1952
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
KAPTANPAŞA MAH. DARÜLACAZE CAD. NO:14 OKMEYDANI/ŞİŞLİ
TEL
:
2122209696 Dahili: 1115
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1975
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi/Sağlık Bilim. Ens., Hemşirelik Ana Bilim Dalı, 1985
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
- Türk Hemşireler Derneği
- Türk Nöropsikiyatri Derneği
- İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
- Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2003 -Devam Etmekte
- Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2008-Devam Etmekte
- Çukurova Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 1998-1999
- İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı Başkanlığı 1996-1998
- İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 1996-1998
İletişim
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Hemşirelik Değerleri ve Etik
Kadın Ruh Sağlığı
Kişilerarası İlişkiler
Sağlık Eğitimi
Intern Programı
Yaşlı Psikolojisi
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
- Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2003 -Devam Etmekte
- Çukurova Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 1998-1999
- İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı Başkanlığı 1996-1998
- İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 1996-1998

Kazanılan Burs ve Ödüller
1. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
“Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri” Konulu Çalışma İle 3.’lük Poster Ödülü.

2. Hasta Kalbim, Suçlu Ben Miyim?” Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının, Hastalığından Dolayı Kendini Suçlama Durumlarının Demografik Özellikleriyle Olan İlişkisi
Dane M, Karanfiloğlu M, Sevilir C, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri - 3.'lük Ödülü)
4-6 Haziran 2009, Ankara.

3. Beni İnternetimle Yalnız Bırak: Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve Yalnızlık
Elçi T, Özturan B, Sukut Ö, Köse S, Yıldırım M, Batmaz M
9. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Birincilik Ödülü)
01-03 Nisan 2010, Fethiye.

4.“Bedenim Hasta, Ruhum Savunmada” Kanser Hastalarının Ruhsal Durumları ve Kullandıkları Savunma Mekanizmaları (Sözel Bildiri)
Erbaş N, Demirbaş Ö, Öncü A, Yıldırım M, Batmaz M
10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Onkoloji Hemşireliği Derneği Araştırma Teşvik Ödülü (Birincilik)
28-30 Nisan 2011, Gaziantep

5. Olumlamaların ve Doğa Seslerinin Kemoterapi Sırasında Görülen Semptomlara Etkisi
Özgat C, Yeşilbursalı G, Ergen RS, Ekiz S, Yıldırım M, Gülsoy H, Batmaz M
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Poster Bildiri Birincilik Ödülü)
26-28 Nisan 2012, Bursa

6. “ Ben Anne Oldum, Şimdi Ne Yapmalıyım?” Primipar Anne ve Bebeğinin Bakımına Yönelik Verilen Eğitimin ve Bunu Etkilyen Faktörlerin İncelenmesi
Yılmaz G, Karabulut M, Dallı GN, Batmaz M, Kendirkıran G
13. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri-Çocuk Hemşireliği Derneği 3.’lük Ödülü)
1-3 Mayıs 2014, Trabzon

7. 4-6 Yaş Arası Çocuklarda Hastane ile İlişkili Korkuların Kukla Görüşmesi ile İncelenmesi
Dede A, Çetinkaya A, Garip Ö, Soylu S, Batmaz M, Yıldırım M
13. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri-Çocuk Hemşireliği Derneği 1.’lik Ödülü)
1-3 Mayıs 2014, Trabzon

8. “Bir de Benim Gözümden Bak” Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Empatik Eğilimi ve Kolostomili Hastalar ile İlgili Duygu ve Düşünceleri
Elçi S, Işık Y, Batmaz M, Dursun S, Sarak Ö
3. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri-Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Teşvik Ödülü)
1-3 Mayıs 2014, Trabzon
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler

8. Projeler&Sergiler

1. Bulgaristan Göçmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar, Çözüm Yolları, Beklentileri ve Bu Beklentilere Ne Derecede Ulaşabildiklerinin İncelenmesi (Sadie Mustafa) 2007.

2. 15-18 Yaş Grubunda Sosyal Yaşantı ve Gelecek Beklentisi (Selda Deniz Kurt) 2007.

3. Servis Yönetici Hemşirelerinin Liderlik Davranışlarının Astları Tarafından Betimlenmesi (Culya Üye) 2007.

4. Kemoterapi Alan Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek ve Streste Baş Etme Durumlarının Belirlenmesi (Dilek Akpınar) 2007.

5. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşireliği Algılayışları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Sevcan Ergün) 2007.

6. Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi (Yeşim Sağ) 2007.

7. Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sırasında Hasta Ailelerinin Anksiyete Düzeyi (Duygu Şahin) 2007.

8. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi (Ebru Doğru) 2007.

9. İstanbul’da Yaşayan Kadınların Aile ve Planlanması Hakkındaki Bilgileri ve En Çok Kullandıkları Yöntemlerin Yarar ve Zararları (Anıl Orhan) 2007.

10. Bir Vakıf Üniversitesinde Eğitim Gören Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Bilgilerinin Saptanması (Arzu Ahu Çalık) 2007.

11. Kardiyoloji Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan 40 Yaş ve Üzeri Akut Myokard Enfarktüsü Geçiren Hastaların Bilgi Gereksiniminin Saptanması (Duygu Sena Akın) 2007.

12. Haliç Üniversitesi 1. ve 2. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Selver Öztürk) 2007.

13. İstanbul’da Yaşayan Kadınların Aile Planlaması Hakkındaki Bilgileri ve En Çok Kullandıkları Yöntemlerin Yarar ve Zararları (Anıl Orhan) 2007.

14. KKTC Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Yaşar Kalın) 2008.

15. 0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Uyguladıkları Geleneksel Bakım Yöntemleri ve Bu Uygulamaların Sosyo-Demografik Özelliklerle Olan İlişkisi (Serap Özdemir) 2009.

16. Yenidoğan Göbek Bakımında Kullanılan Yöntemlerin Etkinliğinin Sorgulanması (Esra Özçakır, Özlem Sarak) 2009.

17. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Kaygısı Düzeylerini Etkileyen Faktörler (Gaye Demirtaş, Berna Kahveci) 2009.

18. Açık Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının Pre-op ve Post-op Dönemdeki Öfke Düzeyleri ve Öfkeyi İfade Ediş Biçimleri (Melisa Dane, Maral Karanfiloğlu, Canan Sevilir) 2009.

19. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Yüz İfadelerini Teşhis Becerileri ve Empatik Eğilimleri
(Gülcan Kendirkıran, Hacer Zengin, F.Betül Düğencioğlu, Bahar Nur Kanbur, Filiz Gökçen) 2010.

20. Kanser Hastalarının Ruhsal Durumları ve Kullandıkları Savunma Mekanizmaları (Arzu Öncü, Nilay Erbaş, Özlem Demirbaş) 2011.

21. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Hemşirelik Yüksekokulu’nda okuyan Öğrencilerin İletişim Düzeyleri ve Empati Eğilimleri (Bilgehan Fener, Arzu İncir) 2013.

22. Pre-op Dönemdeki Çocuklarda Çizgi Film İzlemenin Anksiyete Üzerine Etkisi (Ayşenur Esen, Leman Koçman, Gökçen Ceylan, Duygu Yılmaz) 2013.

23. Hemşirelikte Zaman Yönetimi (Diğdem Pamuk, Cahide Seyrek, Yakup Çelik) 2013.

24. Ortopedik Cerrahi Hastalarında Ağrı Yönetimi Eğitiminin Ağrı İnançları ve Ağrı Düzeyleri Üzerine Etkisi (Nida Demirci, Elif Seda Öksüz) 2013.

25. 4-6 Yaş Arası Çocuklarda İğne Fobisi: Niteliksel Bir Çalışma (Özge Çavdar, Ayla Şahin) 2013.

26. Kronik Ağrının Yönetiminde Olumlamaların Etkisi (Müge Atıcı, Serap Güvel, Elif Kaya, Ümran Uğur) 2013.

27. 4-6 Yaş Arası Çocuklarda Periferal Kateterizasyon Öncesi Oyuncak ile Yapılan Canlandırmalı Eğitimin İşlem Sırasındaki Davranışlar Üzerine Etkisi (Tuğba Avcı, Merve Karadaş, Serap Esen) 2014.

28. İstanbul-Avcılar Bölgesindeki Güzellik Salonlarının Hijyenik Açıdan Değerlendirilmesi (Tansu Çopur, Sevilay Göçer) 2014.

29. Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi ve Kolostomili Hastalar ile İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları (Yeşim Işık, Suzan Elçi) 2014.

30. Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Bozuk Bireye Karşı İnanç ve Tutumlarının Değerlendirilmesi (Ceyhan Üstünel, Tuba Çiçekci) 2014.

31. “Eyvah Sınav Var” Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Ders Dışındaki Zamanlarını Nasıl Değerlendirdikleri ve Sınav Kaygısına Etkisi (Aslı Şit, Mehmet Kuş) 2014.

32. 4-6 Yaş Arası Çocuklarda Hastane ile İlgili Korkuların Kukla Görüşmesi ile İncelenmesi (Ayşegül Dede, Ayşenur Çetinkaya, Özlem Garip, Selda Soylu) 2014.

33. Ameliyat Sonrası Dönemdeki Hastaların Hasta Kontrollü Aneljeziye Bakış Açıları: Niteliksel Bir Çalışma (İbrahim Arslan) 2014.

34. Olumlamaların Vajinal Doğumda Sancı Yönetimine Etkisi: Niteliksel Bir Çalışma (Miray Özgür Köneş, Lütfiye İnci Belkıs) 2014.

35. Ameliyathane Hemşirelerinin Rollerini Algılayış Biçimleri: Niteliksel Bir Çalışma (Gülden Karaca) 2014.

36. Üniversite Öğrencilerinin Uyku Durumu ve Uyku Durumlarına Yönelik Uyguladıkları Yöntemlerin Değerlendirilmesi (Merve Kaygusuz) 2014.

37. Şizofreni Hastalarına Sahip Ailelerin Ruhsal Durumları ve Hastalığa Karşı Tutumları (Şükrü Durmaz) 2014.

38. Hemşirelik Yüksekokulu 1. ve 4. Sınıflarında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Temel Gereksinimleri ile Sosyal Yönden Kendilerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki (Canan Perim, Selma Canikli) 2015.

40. NSD ve Sezaryen ile Doğum Yapan Kadınların Doğum Sonu Konfor Durumlarının Karşılaştırılması ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Ayşen Doğan, Emel Demirel, Esra Keçeci) 2015.

41. Parkinson Hastalarında Uygulanan Çoklu Duyusal Uyaranın Hastaların Kognitif Düşüncelerine Yaşam Kalitelerine ve depresyon düzeylerine Etkisi (Yunus Belenkuyu, Esra Esen) 2015.

42. Multipl Skleroz Hastalığı Olan Bireye Sahip Ailelerin Empatik Eğilimleri ve Uygulanan Canlandırmalı Eğitimin Ailelerin Hastaya Olan Yaklaşımlarına Etkisi (Önder Güven) 2015.

43. Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarındaki Travma Sonrası Gelişim (Esra Okuyucu, Meltem Koyuncular) 2015.

44. Türk Toplumunun Batıl İnançlarla Yaşamı (Ali Doğan) 2015.

45. Şizofreni Hastalığına Sahip Ailelerin Hastalığı Kabullenme Süreci ve Bakım Yükü (Hatice Ebru Hilal) 2015.
Yönetilen Tezler1. Onkoloji Kliniklerinde Yatan ve Ayaklı Kemoterapi Ünitesinde Günübirlik Tedavi Gören Kanser Hastalarında Yalnızlık ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması, Alev ARSLAN, Haliç Üniversitesi, 2016.

2. Sağlık Bölümünde Okuyan Lisans Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluğu Yatkınlık ve Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörlerin Belirlenmesi, Meryem BAYRAM, Haliç Üniversitesi, 2015.

3. Hematolojik Maligniteli Hastalarda Hastalık Algısını Etkileyen Faktörler, Nazlı YILDIZ, Haliç Üniversitesi, 2015.

4. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Stresleri ve Stresle Başetme Durumları, Canan ÖZ, Haliç Üniversitesi, 2015.

5. İntihar Girişiminde Bulunan Depresyon Hastalarında Klinik Tedavinin Umutsuzluk Düzeyi ve İntihar Düşüncesi Üzerine Etkisi, Aydan Akkurt, Haliç Üniversitesi, 2014.

6. Yönetici Hemşirelerin Genel Öz Yeterlilik İnancı İle Zaman Yönetimi Arasındaki İlişki, Eray Adar Uyanıker, Haliç Üniversitesi, 2014.

7. Sağlık Profesyonellerinin Ötenazi Hakkındaki Düşünceleri, Aydan Akkurt, Haliç Üniversitesi, 2014.

8. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Kendini Algılama Durumunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri, Sevinç ÖZTÜRK, Haliç Üniversitesi, 2014.

9. Hemşirelerin Uyku Kalitesi İle Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki, Şeyda Öztuna, Haliç Üniversitesi, 2013.
10. Diyabetli Kadın Ve Erkek Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğunu Etkileyen Faktörler, Nihal Altın, Haliç Üniversitesi, 2013.
11. Panik Bozukluk Tanısı Konmuş Hastaların Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi, Nurten Gülsüm Bayrak, Haliç Üniversitesi, 2013.

12. Hemşirelerin Öfke Düzeyi ve Verimliliğe İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Aylin Yüksel, Haliç Üniversitesi, 2013.

13. Hemşirelerin Ruhsal Hastalıklara ve Hastalara Yönelik İnanç ve Tutumları, Tuba Elçi, Haliç Üniversitesi, 2012.

14. Farklı Statüde Hizmet Veren Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerde Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Esra Özçakır, Haliç Üniversitesi, 2012.

15. Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları, Zeynep Ergene, Haliç Üniversitesi, 2012.

16. Farklı Statüde Hizmet Veren Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerde Çatışma Yönetimi Ve Problem Çözme Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Esra Özçakır, Haliç Üniversitesi, 2012.

17. Konversiyon Bozukluğu Tanılı Kadın Hastalarda Çocukluk Çağı Travma Öyküsünün Psikiyatrik Belirtiler Ve Cinsel İşlev İle İlişkisi, Bediha Begüm Kaplan, Haliç Üniversitesi, 2012.

18. Çocuk Psikiyatri Polikliniğine İlk Başvuran Ailelerin Aile İşlevselliği ve Çocuk Yetiştirme Tutumları, Canan Kabasakal, Haliç Üniversitesi, 2012.

19. Kia Ve Biyopsisi Yapılan Çocukların Annelerine İşlem Öncesi Verilen Eğitimin Anksiyeteleri Üzerine Etkisi, Özlem Koruk, Haliç Üniversitesi, 2012.

20. Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda İşlem Öncesi Bilgilendirmenin Ağrı ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi, Deniz Kaya, Haliç Üniversitesi, 2012.

21. Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastaların Ameliyat Sonrası Kişilerarası İlişkilerinde Gözlenen Değişiklikler, Gülcan Kendirkıran, Haliç Üniversitesi, 2012.

22. Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimlerinin Ve Aile Yükünün Belirlenmesi, Yasemin Öztürk, Haliç Üniversitesi, 2011.

23. Atılganlık Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerine Etkisi, Azize Gözde Şen, Haliç Üniversitesi, 2011.

24. Değişik Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Karşılaştırılması, Merve Tarhan, Haliç Üniversitesi, 2011.

25. Hemşirelerin Yöneticilere Duydukları Güven Ve Örgütsel Adaletin Motivasyon Düzeylerine Etkisi, Ebru Kaya, Haliç Üniversitesi, 2010.

26. Hekim ve Hemşirelerin Empatik Eğilim Düzeyleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yeliz Tekmen, Haliç Üniversitesi, 2010.

27. Hipertansiyon Tanısı Almış Olan Hastaların Denetim Odağı ve Stresle Baş Etme Becerileri, Mücella İsmailoğlu, Haliç Üniversitesi, 2010.

28. Ruhsal Bozukluklarda Stresle Baş Etme ve Yaşam Kalitesi, Özlem Sağbaş, Haliç Üniversitesi, 2009.

29. Lise Öğrencilerinde Akran İstismarı, Özge Sükut, Haliç Üniversitesi, 2009.

30. Meme Cerrahisi Geçirmiş Kadınların Ruhsal Durumları Ve Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri İle İlgili Bir Çalışma, Meltem Yıldırım, Haliç Üniversitesi, 2008.

31. Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeyleri ve Öfke İfadelerinin İncelenmesi, Esra Kanoğlu, Haliç Üniversitesi, 2008.

32. Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kişilik Özellikleri ve Stresle Baş Etme Durumları, Hilal Aydın, Haliç Üniversitesi, 2007.

Devam Eden Tezler

Yüksek Lisans

 Hemşirelerin İntihara İlişkin Bilgi Düzeyleri ile İntihar Eden Kişilere Yönelik Damgalama Tutumları Arasındaki İlişki, Nur Sultan KARACA, Haliç Üniversitesi (Devam Ediyor).

 Hemşirelerin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri, Özge Kader UÇARKUŞ, Haliç Üniversitesi (Devam Ediyor).

6.2.Doktora Tezleri

1-Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylere Verilen Psikoeğitimin Öfke Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi, Havva Gezgin, Haliç Üniversitesi, 2015.
Yayın Listesi
7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale (SCI&SSCI&ARTS and Hummanities)

1. Symptom Management: The effects of self-affirmation on chemotherapy-related symptoms
Meltem Yildirim, Hatice Gülsoy, Makbule Batmaz, Cansu Ozgat, Gulser Yesilbursali, Reyhan Aydin and Sedanur Ekiz
Clinical Journal Of Oncology Nursıng, 21(1):15-22, 2017

2. The Effect Of Nurse Education On The Self-Esteem And Assertiveness of Nursing Students: A Four-Year Longitudinal Study
İlhan N, Ö Sukut, Akhan LU, Batmaz M
Nurse Education Today, 39:72-78, 2016.

3. Bulgaristan’dan Türkiye’ye Gelen Göçmenlerin Yaşam Profillerinin Memnuniyet Durumlarına Etkisi
Utaş Akhan L, Batmaz M
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 75:23-42, 2015.

4. The Psychological Status and the Perceived Social Support of Women Who Have Undergone Breast Surgery
Yıldırım M, Batmaz M
New Symposium Journal, 51(2):91-100

5. Relationship Between Self-Esteem, Assertiveness and Decision Making Skills of Critical Care Nurses
Batmaz M, Enç N, Pektekin Ç
Connect Critical Care Nursing in Europe, 1(1), p:13-15, 2001.7.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.3. Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Hemşirelik Yüksekokulu 1. ve 4. Sınıflarında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Temel Gereksinimleri ile Sosyal Yönden Kendilerini Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki “Hemşirelik Öğrencisiyiz, Robot Değiliz! Güçlü, Özgür, Sevgi Dolu ve Eğlenceliyiz, Hayatta Kalabiliriz…”

Perim C, Canikli S, Kendirkıran G, Batmaz M
22-26 Nisan 2015/Kayseri

2. Primipar Anne ile Bebeğinin Bakımına Yönelik Verilen Eğitimin ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi "Ben Anne Oldum, Şimdi Ne Yapmalıyım?"/Sözel Bildiri/ Çocuk Hemşireliği Derneği Üçüncülük Ödülü
Karabulut M, Yılmaz G, Dallı GN, Kendirkıran G, Batmaz M
1-3 Mayıs 2014/Ortahisar-Trabzon

3. Terapötik İletişim ve Hemşirelik "Beni Duyuyorsun, Peki Anlıyor Musun? /Poster Bildiri
Aslanlı H, Kendirkıran G, Batmaz M
1-3 Mayıs 2014/Ortahisar-Trabzon
4. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Empatik Eğilimi ve Kolostomili Hastalar ile İlgili Duygu ve Düşünceleri/Sözel Bildiri/ Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği Teşvik Ödülü
Elçi S, Işık Y, Sarak Ö, Batmaz M
1-3 Mayıs 2014/Ortahisar-Trabzon

5. Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Bozuk Bireye Karşı İnanç ve Tutumlarının Değerlendirilmesi/Sözel Bildiri
Çiçek T, Üstünel C, Sarak Ö, Batmaz M
1-3 Mayıs 2014/Ortahisar-Trabzon

6. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Ders Dışındaki Zamanlarını Nasıl Değerlendirdikleri ve Sınav Kaygısına Etkisi/Sözel Bildiri
Kuş M, Şit A, Sarak Ö, Batmaz M
1-3 Mayıs 2014/Ortahisar-Trabzon
7. Hasta Kalbim, Suçlu Ben Miyim?” Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının, Hastalığından Dolayı Kendini Suçlama Durumlarının Demografik Özellikleriyle Olan İlişkisi
Dane M, Karanfiloğlu M, Sevilir C, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Sözel Bildiri - 3.'lük Ödülü)
4-6 Haziran 2009, Ankara

8. Yenidoğan Göbek Bakımında Kullanılan Yöntemlerin Bazı Değişkenlere Göre Sorgulanması
Özçakır E, Sarak Ö, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009, Ankara

9. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Kaygısı Düzeyleri
Demirtaş G, Kahveci B, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009, Ankara

10. 0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Uyguladıkları Geleneksel Bakım Yöntemleri ve Bu Uygulamaların Sosyo-Demografik Özelliklerle Olan İlişkisi
Özdemir S, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009, Ankara

11. How much I’m affected by my breast surgery?” The psychosocial status and the perceived social support of women who have undergone breast surgery
Yıldırım M, Batmaz M
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

12. Don’t Bully My Psychology!” The psychosomatic effects of bullying in high school students
Sukut O, Yıldırım M, Batmaz M
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

13. Am I angry to my heart, or to myself?” The pre-op and the post-op anger levels and anger expressions of patients who have undergone open heart surgery
Dane M, Karanfiloglu M, Sevilir C, Yıldırım M, Batmaz M, Ozhan F
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

14. I want to know, what’s wrong with my heart?” The information needs of patients with acute myocardial infarcts in coronary intensive care unit
Akin DS, Yıldırım M, Batmaz M, Ilhan N, Sabuncu N
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

15. Lifestyle Modification in Elderly People
Sabuncu N, Ozdilli K, Batmaz M, Ozhan F, Kose S, Ilhan N
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

16. Don’t restrict me! Then I get angry.”
The effects of family restriction on anger levels and anger expressions in high school students
Kanoglu E, Batmaz M
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

17. Evaluation Of The Nurses In The Hemodialysis Units About The Dialysis Training That They Received
Yorulmaz H, Yorulmaz E, Batmaz M
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

18. High School Students’ Risky Behaviors
Ilhan N, Avci H, Batmaz M, Ozhan F
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

19. The Opinions Of The Patients In The Hemodialysis Units Related With The Training They Have Received From The Hemodialysis Nurses
Yorulmaz H, Bayraktar S, Batmaz M, Ozhan F
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

20. University Students’ Way of Coping With Stress
Ilhan N, Kadirgan E, Batmaz M, Sabuncu N
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009, Thessaloniki/Greece

21. Son Teknolojik Gelişmelerin Hasta Bakım Kalitesine Etkisi
Temiz G, Akhan UL, İlhan N, Batmaz M
1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu
09-14 Nisan 2005, Antalya

22. Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Beklentileri
İlhan N, Temiz G, Batmaz M, Akhan UL, Özdilli K
1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu
09-14 Nisan 2005, Antalya

23. Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Kaygı Düzeyleri
Akhan UL, İlhan N, Batmaz M, Temiz G, Özdilli K
1. Uluslararası Sağlık Bakımında Son Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu (Poster Bildiri)
09-14 Nisan 2005, Antalya

24. Menopoza Giren Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Stresle Başa Çıkma Becerileri
İlhan N, Batmaz M, Soydan M, Turgut N, Özdilli K
8. Avrupa Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi (Poster Bildiri)
21-24 Eylül 2008

25. Relationship Between Self-Esteem, Assertiveness and Decision Making Skills of Critical Care Nurses
Batmaz M, Enç N, Pektekin Ç
11th. ESICM Annual Congress
September 6-9, 1998, Stockholm, Sweden

26. The Role of The Pstchiatry Nurse as Seen by Alcohol and Drug Addicts
Batmaz M, Aştı N, Ateş H
3RD European Symposium on Drug Addiction and AIDS
October 23-26, 1995

27. Kritik Durumda Olan Yaşlı Hastaların Bakımında Hemşirelerin Tutumları
Enç N, Kavlak Z, Batmaz M
I. Uluslararası Geropsikiyatri Sempozyumu
3-5 Mayıs 1993, İstanbul

28. Cerrahi ve Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Stresin Kaynağının, Stres Yaratan Yakın Zaman Hayat Olaylarının ve Sürekli Kaygı Durumlarının Araştırılması
Pektekin Ç, Sever A, Batmaz M
Uluslararası Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri Kitabı
30 Mayıs – 1 Haziran 1990, İstanbul

29. Relationship Between Self-Esteem, Assertiveness and Decision Making Skills of Critical Care Nurses
Batmaz M, Enç N, Pektekin Ç
11th. ESICM Annual Congress
September 6-9, 1998, Stockholm, Sweden7.4.Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. İlk Defa İntramüsküler Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri Ve Sosyo Demografik Özellikleri İle İlişkisi
Sabuncu N, Köse S, Özhan F, Batmaz M, Özdilli K
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(3), 27-32.

2. Annelere Çocukluklarında Uygulanan Ceza Yöntemleri ile Çocuklarına Uyguladıkları Ceza Yöntemleri Arasındaki İlişki
Batmaz M
Anadolu Psikiyatri Dergisi, (8)1, 2007.

3. Hemodiyaliz Uygulanan Hastaların Kendilerine Saygılarının Öz Bakım Gününe Etkisi
Batmaz M
Nefroloji Dergisi, ISSN:1300-7718, Ekim 2007
4. Assertive Davranış Geliştirilmesinde Beden Dilinin Etkisi
Batmaz M, Kutlu L
Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 2006

5. İletişim ve İlişkilerde Asertif Davranışın Önemi
Batmaz M
Temmuz – Ekim 2006 tarihli ISSN:1304-0141 Yayınlı Nefroloji Hemşireliği Dergisi

6. Sürekli Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Dursun S, Sabuncu N
Nefroloji Hemşireliği Dergisi
Mart-Haziran 2005

7. İntravenöz Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin Saptanması
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Sabuncu N
Hemşirelik Bülteni, 2005

8. Kadın ve Assertivite
Batmaz M, Akhan UL
Popüler Psikiyatri Dergisi, Ağustos 2004

9. Evlilik Öncesi Hemşire Öğrencilerin Evlenme Olgusu ile İlgili Rol Beklentilerinin Diğer Üniversite Öğrencilerinin Rol Beklentileri ile Kıyaslamalı Olarak Araştırılması
Buzlu S, Batmaz M, Kutlu Y, Sever A, Pektekin Ç
Hemşirelik Bülteni, c:11, s:43-44, 1999.

10. Hemşire Eğitici ve Öğrencilerde Stres ve Sigara İlişkisi
Batmaz M
Hemşirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri (1),0.

11. Amiral Bristol Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Benlik Değeri ve Assertive Davranış Yönünden Araştırılması
Pektekin Ç, Batmaz M, Sever A, Sönmez Y, Buzlu S
Türk Hemşireler Dergisi, 43-1, 1993, Ankara

12. Kişilerarası İlişkiler ve Assertive Davranış Kazanmada İlke ve Teknikler
Batmaz M
Türk Hemşireler Dergisi c:43, s:1, 1993

13. Akıl Hastalarının Psikiyatri Hemşiresinin Rolünü Algılayış Biçimlerini Araştırmak
Batmaz M, Pektekin Ç
Hemşirelik Bülteni, 7/28, 1993

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Olumlamaların ve Doğa Seslerinin Kemoterapi Sırasında Görülen Semptomlara Etkisi
Özgat C, Yeşilbursalı G, Ergen RS, Ekiz S, Yıldırım M, Gülsoy H, Batmaz M
11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
26-28 Nisan 2012/ Nilüfer-Bursa

2. Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu
Batmaz M
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi (Konferans Başkanı)
23-24 Mart 2012, İstanbul3.“Bedenim Hasta, Ruhum Savunmada” Kanser Hastalarının Ruhsal Durumları Ve Kullandıkları Savunma Mekanizmaları
Erbaş N, Demirbaş Ö, Öncü A, Yıldırım M, Batmaz M
10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
28-30 Nisan2011/Şehitkamil-Gaziantep

4.“Uf Oldum Yine, Hadi Öp De Geçsin!” Çocuklardaki Geçmiş Hastane Deneyimlerinin İnvaziv Girişimlere Yansıması
Türk SS, Yıldırım M, Batmaz M
10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
28-30 Nisan2011/Şehitkamil-Gaziantep

5. Yüzümdeki Çizgiler Beni Sana Anlatır: Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Yüz İfadelerini Teşhis Becerileri ve Empatik Eğilimleri
Kendirkıran G, Kanbur BN, Düğencioğlu B, Zengin H, Gökçen F, Yıldırım M, Batmaz M
9. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
1-3 Nisan 2010/Fethiye-Muğla

6. Gebelerdeki Depresyon Durumları ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımları
Sabit M, Başkurt S, Sukut Ö, Yıldırım M, Batmaz M
9. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
1-3 Nisan 2010/Fethiye-Muğla

7. Sağlık Çalışanlarının Hastanelerine Mesleki Uygulama İçin Gelen Öğrencileri Değerlendirmeleri
Sabit M, Başkurt S, Yıldırım M, Özbağrıaçık Gülsoy H, Batmaz M
9. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
1-3 Nisan 2010/Fethiye-Muğla

8. Beni İnternetimle Yalnız Bırak: Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımı ve Yalnızlık
Elçi T, Özturan B, Sukut Ö, Köse S, Yıldırım M, Batmaz M
9. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
1-3 Nisan 2010/Fethiye-Muğla

9. Evli Kadınların Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi
Sabit M, Başkurt S, Yıldırım M, Arslan N, Batmaz M
9. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
1-3 Nisan 2010/Fethiye-Muğla

10. Cinsellikte Yalnızlaştıran Bir Tabu: Stoma
Yıldırım M, Sukut Ö, Utaş Akhan L, Batmaz M
17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
4-6 Haziran 2010/Şişli-İstanbul

11. Geldim Ama Ruhum Orda: Göç Etmenin Ruh Sağlığına Etkisi
Sukut Ö, Yıldırım M, Batmaz M
17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
4-6 Haziran 2010/Şişli-İstanbul

12. Bulgaristan’dan Gelen Göçmenlerin, Yaşam Profillerinin Memnuniyet Durumlarına Etkisi
Batmaz M, Mustafa S, Sukut Ö, Yıldırım M
17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
4-6 Haziran 2010/Şişli-İstanbul

13. “Hasta Kalbim, Suçlu Ben Miyim?” Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının, Hastalığından Dolayı Kendini Suçlama Durumlarının Demografik Özellikleriyle Olan İlişkisi
Dane M, Karanfiloğlu M, Sevilir C, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009/Keçiören-Ankara14. Yenidoğan Göbek Bakımında Kullanılan Yöntemlerin Bazı Değişkenlere Göre Sorgulanması
Özçakır E, Sarak Ö, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009/Keçiören-Ankara

15. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Kaygısı Düzeyleri
Demirtaş G, Kahveci B, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran 2009/Keçiören-Ankara

16. 10-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Uyguladıkları Geleneksel Bakım Yöntemleri ve Bu Uygulamaların Sosyo-Demografik Özelliklerle Olan İlişkisi.
Özdemir S, Batmaz M, Yıldırım M
8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-6 Haziran2009/Keçiören-Ankara

17. Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyine Etkisi
Batmaz M, İlhan N, Akhan UL, Yıldırım M, Sukut Ö, Özhan F, Sabuncu N
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

18. Hastanede Çalışan Hemşirelere Uygulanan Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi
Sağ Y, Batmaz M, Akhan UL, Yıldırım M, Özhan F, Sabuncu N.
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

19. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörler
Kurt SD, Batmaz M, Akhan UL, Yıldırım M, Özhan F, Sabuncu N
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

20. Kemoterapi ve Radyoterapinin Yan Etkilerinin Meme Kanserli Hastaların Ruhsal Durumlarına Etkisi
Yıldırım M, Sukut Ö, Batmaz M, Akhan UL
IX. Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi
20-22 Kasım 2008, Kuşadası, Aydın

21. Kemoterapi Alan Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek ve Stresle Baş Etme Durumlarının Değerlendirilmesi
Akpınar D, Batmaz M, Yıldırım M, Akhan UL
IX. Konsultasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi
20-22 Kasım 2008, Kuşadası, Aydın

22. Liseliler Öfkelendiğinde Ne Yapar? Lise Öğrencilerinin Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeğine Verdikleri Yanıtların İncelenmesi
Batmaz M, Yıldırım M, Kanoğlu E, Akhan UL
13. Ergen Günleri
13-15 Kasım 2008, Kuşadası, Aydın

23. Özel ve Devlet Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Yaşam Profillerinin Karşılaştırılması
Batmaz M, Yıldırım M, Kanoğlu E, Akhan UL
13. Ergen Günleri
13-15 Kasım 2008, Kuşadası, Aydın

24. Gastroenterit Tanısıyla Sağlık Kuruluşuna Başvuran 0-5 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Uygulamalara Yönelik Bilgi Düzeyleri
Köse S, Batmaz M, Okuyucu Z
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)


25. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği ile İlgili Görüşleri
Batmaz M, Serbest N, Ergün S
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

26. 0-1 Yaş Arası Bebeği Olan Annelerin Bebeklerinin Hijyenik Bakımlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Dursun S, Batmaz M, Kocaakman M
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

27. Lepra Hastalarının Sosyo-Demografik Özellikleri ve Umutsuzluk Düzeyleri
Soydan M, Batmaz M, Güven E
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

28. Kemoterapi Alan Hastaların Yaşadıkları Yan Etkilerden Etkilenme Durumları
Serbest N, Batmaz M, Akpınar D
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

29. Hastanede Çalışan Hemşirelerie Uygulanan Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi
Serbest N, Batmaz M, Sağ Y
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

30. Bir Kamu Kuruluşunda Çalışan Servis Hemşirelerinin Motivasyon Düzeyleri
Serbest N, Batmaz M, Doğru E
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

31. Hasta Yakınlarının Ameliyat Öncesinde ve Sonrasındaki Kaygı Düzeyleri
Serbest N, Batmaz M, Şahin D
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

32. Lefkoşa Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlara ve Sorumluluk Düzeylerine Göre İş Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Serbest N, Batmaz M, Kalın Y
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

33. Hemşirelerin Hastane Enfeksiyonlarına İlişkin Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi
Yorulmaz H, Batmaz M, Özhan F, Özbek S
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

34. Bir Vakıf Üniversitesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
Serbest N, Batmaz M, Öztürk S
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
26-29 Haziran 2007 / İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (Poster Bildirisi)

35. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumlarının Belirlenmesi
İlhan N, Batmaz M, Özhan F
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007, Denizli36. Zeytinburnu Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Vajinal Lavaj Yapan Kadınlarda Vajinal Lavaj Uygulama Sıklıkları, Amaçları ve Uygulama Materyalleri
İlhan N, Batmaz M, Özhan F
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007, Denizli

37. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
İlhan N, Batmaz M, Özhan F
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007, Denizli

38. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi
Akhan UL, Batmaz M, Yıldırım M
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

39. Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri
İlhan N, Soydan M, Batmaz M, Aktaş B
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

40.Kemoterapi Uygulanan Akciğer Kanserli Hastaların Fizyolojik Gereksinimlerini Sağlamada Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlüklerin Saptanması
Yorulmaz H, Özhan F, Batmaz M, Yenihayat F
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

41.Acil Dahiliye ve Acil Cerrahi Servislerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerdeki Tükenmişlik Sendromunun Karşılaştırılması
Yorulmaz H, Batmaz M, Şen S
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

42. Devlet Hastanesinde ve ÖZEL Hastanede Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Bulundukları Bölümlere Göre İş Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Yorulmaz H, Batmaz M, Kurumahmut D
5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa (Poster Bildirisi)

43. Hemşirelerin Yaşadıkları Uyku Problemleri
İlhan N, Akhan UL, Batmaz M, Sukut Ö
42. Ulusal Psikiyatri Kongresi
01-05 Kasım 2006, İstanbul

44. Hemşirelerin Psikotrop İlaçlarla İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Akhan UL, Batmaz M, Akgün D
42. Ulusal Psikiyatri Kongresi
01-05 Kasım 2006, İstanbul

45. Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunmaya İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi
Soydan M, Yorulmaz H, İlhan N, Batmaz M, Özdilli K
10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
06-08 Eylül 2006, Van

46. Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerine İlişkin Bilgi Durumları
İlhan N, Batmaz M, Fındık N
10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
06-08 Eylül 2006, Van

47. Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Hemşirelik Yüksekokulu 2. Sınıf Öğrencilerinin Ameliyathane Uygulamasından Beklenen Becerileri Gerçekleştirebilme Durumları
Dursun S, Akhan UL, Batmaz M, Yorulmaz H, Özdilli K
III. Ulusal Perioperatif Hemşirelik Kongresi
27-30 Ekim 2006, Kemer, Antalya

48. Hemodiyaliz Hastalarının Algıladıkları Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri
Batmaz M
23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon ile 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
28 Ekim – 01 Kasım 2006, Antalya

49. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Becerileri
İlhan N, Batmaz M, Bağrıaçık H
4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
05-06 Mayıs 2005, Ordu

50. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Korku, Turum ve Davranışları
Temiz G, Batmaz M, Bülbül E
4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
05-06 Mayıs 2005, Ordu

51. Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Atılganlık Durumu
Temiz G, Alpar Ş, Batmaz M, Özdilli K, Sabuncu N
15. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
Antalya, 2005.

52. Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Dursun S, Sabuncu N
13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
12-16 Eylül 2003, Antalya

53. Examination of the Depression and Depression Levels in Women Undergone Hysterectomy.
Akhan UL, Batmaz M, Soydan M, Dilbaz M, Özdilli K
8th Turkish National Congress Of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, 2005

54. Üniversite Öğrencilerinin AIDS ile İlgili Bilgi ve Tutumları
Temiz G, Batmaz M, Akhan UL, İlhan N, Özhan F, Özdilli K
II. Ulusal AIDS Sempozyumu
2-5 Aralık 2004, İzmir

55. Diyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri
Batmaz M, Akhan UL, Temiz G, İlhan N, Özdilli K, Sabuncu N
14. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
10-14 Eylül 2004, Antalya

56. Yaşlı Bireylerin Anksiyete Durumları
Akhan UL, İlhan, Batmaz M, Soydan M, Temiz G, Özdilli K
VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi
2-4 Aralık 2004, İstanbul

57. Yaşlılarda Üretken Olmanın Umut Durumuna Etkisi
İlhan N, Gürak H, Soydan M, Yıldız G, Batmaz M, Özdilli K
VII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi
2-4 Aralık 2004, İstanbul

58. Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Dursun S, Sabuncu N
XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
12-16 Eylül 2003, Antalya
59. Assertivite ve Hemşirelik
Batmaz M
Çukurova Üniversitesi Hemşirelik Haftası Kutlama Programı (Konferans-Konuşmacı)
15-16 Mayıs 2000, Adana

60. Assertivite ve Hemşirelik
Batmaz M
Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu (Konferans-Konuşmacı)
12-18 Mayıs 2000, Hatay

61. Sınav Stresi ile Mücadele Etme Yöntemleri
Batmaz M
Adana Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü (Konferans-Konuşmacı)
9 Mayıs 2000, Adana

62. Etkili ve Verimli Çalışma Yöntemleri
Batmaz M
Sabancı Anadolu Tekstil Teknik ve Meslek Lisesi (Konferans-Konuşmacı)
8 Mayıs 2000, Adana

63. İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsünde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumunun Değerlendirilmesi
Batmaz M, Akyüz H, Ulusoy S, Sarı N, Emekligil N
Ulusal Kardiyoloji Kongresi (Seminer)
9-12 Ekim 1999, İzmir

64. Hemşirelikte İş Doyumu
Batmaz M
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Hemşirelik Haftası Etkinlikleri (Panelist)
12-18 Mayıs 1999, İstanbul

65. Mastektomi ve Histerektomi Ameliyatı Olmuş Bireylerin Görüşlerinin İncelenmesi ile İlgili Bir Çalışma
Gençtürk N, Sarı F, Kutlu L, Bozkurt G, Batmaz M
V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22 Ekim 1998, İstanbul

66. Ruhsal Sorunları Olan Hastaların Problem Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Sarı F, Kutlu L, Bozkurt G, Gençtürk N, Batmaz M
V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22 Ekim 1998, İstanbul

67. Psikiyatri Hastalarının Sigara İçme Durumlarının İncelenmesi
Sarı F, Kutlu L, Bozkurt G, Gençtürk N, Batmaz M
V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22 Ekim 1998, İstanbul

68. Ruhsal Sorunları Olan Hastaların Problem Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi
Sarı F, Kutlu L, Bozkurt G, Gençtürk N, Batmaz M
V. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
22 Ekim 1998, İstanbul

69. Değişik Düzeylerdeki Hemşirelik Programlarından Mezun Olan Hemşirelerin İş Etkinliğinin Araştırılması
Batmaz M
IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu
10-12 Eylül 1997, KKTC
70. 2000 Yılına Doğru Psikiyatri Hemşireliğinin Konumu
Batmaz M
XXXIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Panelist)
1-4 Ekim 1997, Antalya
71. Evlilik Öncesi Hemşire Öğrencilerin Evlenme Olgusu ile İlgili Rol Beklentilerinin Diğer Üniversite Öğrencilerinin Rol Beklentileri ile Kıyaslamalı Olarak Araştırılması
Buzlu S, Batmaz M, Kutlu Y, Sever A, Pektekin Ç
Sosyal Psikiyatri Sempozyumu
12-20 Nisan 1996, Çanakkale

72. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Benlik Değeri ve Asseretive Olma Durumu ile Karar Verme Arasındaki İlişki
Batmaz M, Enç N, Pektekin Ç
XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
16-20 Ekim 1996, Antalya

73. Toplumun Çevre Sağlığına Duyarlılığı ve Bu Konuda Toplum Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Kavlak Z, Yıldız Ü, Batmaz M
Özürlü Kent ve Çevre Kongresi
2-6 Aralık 1996, Ankara

74. 12-15 Yaş Grubu Öğrencilerin Ergonomi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Kavlak Z, Yıldız Ü, Batmaz M
Özürlü Kent ve Çevre Kongresi
2-6 Aralık 1996, Ankara

75. Evli Hemşirelerin Evlilikle İlgili Rol Beklentileri ve Yaşadıkları Sorunların Araştırılması
Batmaz M, Buzlu S, Aştı N, Kutlu Y, Pektekin Ç
Sosyal Psikiyatri Sempozyumu
12-20 Nisan 1996, Çanakkale

76. Assertivite ve Hemşirelik
Batmaz M
Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Panelist)
22 Mart 1996, İstanbul

77. Hemşire Eğitici ve Öğrencilerde Stres ve Sigara İlişkisi
Pektekin Ç, Aştı N, Batmaz M, Bilgin H, Aysan Y, Kutlu Y, Buzlu S
Hemşirelik Haftası Kutlama Etkinlikleri (Panelist)
16-18 Mayıs 1995, KKTC

78. Psikiyatri Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Bu Dersin Uygulaması Sonucundaki Beklentilerinin Üç Yıllık Zaman Birimi İçinde Araştırılması
Batmaz M, Buzlu S, Aştı N, Kutlu Y, Pektekin Ç
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yüksek Öğretimde 40. Yıl Sempozyumu
23 Haziran 1995, İzmir

79. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda İki Farklı Yönetmeliğe Göre Psikiyatri Dersi Alan Öğrencilerin Bu Dersin Uygulaması Sonucundaki Beklentilerine Ulaşıp Ulaşmadıklarının Araştırılması
Buzlu S, Batmaz M, Aştı N, Kutlu Y, Pektekin Ç
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yüksek Öğretimde 40. Yıl Sempozyumu
23 Haziran 1995, İzmir

80. Assertivite ve Hemşirelik
Batmaz M
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Bilimsel Etkinlikleri (Panelist)
09 Haziran 1995, İstanbul

81. Kişilerarası İlişkiler ve Assertivite Davranış Kazanmada İlke ve Teknikler
Batmaz M
Kartal Devlet Hastanesi (Panelist)
30 Mart 1993, İstanbul

82. Kişilerarası İlişkiler ve Assertivite Davranış Kazanmada İlke ve Teknikler
Batmaz M
S.B. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (Panelist)
20 Nisan 1993, İstanbul

83.Amiral Bristol Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Benlik Değeri ve Assertive Davranış Yönünden Araştırılması Sunumu
Amiral Bristol Hastanesi (Panelist)
Pektekin Ç, Batmaz M, Sever A, Sönmez Y, Buzlu S
1993, İstanbul

83. İstanbul İl Sınırları İçerisinde Değişik Hastanelerde Yatan Hastalarda Basınç Yaralarının ve Uygulanan Hemşirelik Bakımının Nitel ve Nicel Durumu Üzerinde Analitik Bir Çalışma
Pektekin Ç, Batmaz M, Sönmez Y, Sever A, Buzlu S
III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı
24-26 Haziran 1992, Sivas

84. Gençlerin Yaşlanma Süreci ve Yaşlılar Hakkındaki Bilgi ve Düşüncelerinin Araştırılması
Pektekin Ç, Batmaz M, Buzlu S, Sönmez Y, Sever A
Sağlıklı Yaşlanma Ulusal Sempozyumu
26-27 Haziran 1992, Ankara

85. Madde Bağımlılıkları ve Hemşirenin Rolü
Batmaz M
Haydarpaşa Askeri Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Programı (Konferans-Konuşmacı)
15 Mayıs 1991

86. Üniversite Gençliğinin Yaşadığı Korkular ve Nedenlerinin Araştırılması
Pektekin Ç, Sönmez Y, Buzlu S, Sever A, Batmaz M
27. Ulusal Psikiyatri Bilimleri Kongresi
6-9 Kasım 1991, Antalya

87. Hemşirelerin Sağlık Mevzuatında Kendilerini İlgilendiren Konularla İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Batmaz M, Akbal Y, Pektekin Ç
II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı
12-14 Eylül 1990, İzmir

88. Psikiyatri Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Bu Dersin Uygulaması Sonucundaki Beklentilerine Ulaşıp Ulaşmadıklarının Araştırılması
Pektekin Ç, Batmaz M, Buzlu S, Sever A, Sönmez Y
II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı
12-14 Eylül 1990, İzmir

89. Akıl Hastalarının Psikiyatri Hemşiresinin Rolünü Algılayış Biçimlerini Araştırmak
Batmaz M, Pektekin Ç
III. Sağlık Bilimleri Günü
23-25 Haziran 1987, İstanbul