Kalite
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Kalite Politikası

Haliç Üniversitesi, eğitim-öğretim başta olmak üzere tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” çalışmayı esas alır. Bu amaca uygun olarak;

  • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşların mevzuat çerçevesinde memnuniyetini sağlamak,
  • Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim ve öğretim standartları ve ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmek,
  • Araştırma – Geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve proje çıktılarını toplumun yararına sunmak,
  • Tüm faaliyetlerimizi katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olarak kamuoyuna açık yürütmek,

kalite politikamızı oluşturur.