Haliç Üniversitesi Kalite Komisyonu
Haliç Üniversitesi Kalite Komisyonu

Haliç Üniversitesi Kalite Komisyonu

 • Kuruluş ve İşleyişi
  • Başkan; Komisyonun başkanlığını, Haliç Üniversitesi Rektörü, rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Kalite Yönetim Temsilcisi yapar.
  • Komisyon Üyeleri;
Prof. Dr. Abdurrahman EREN Rektör / Başkan
Prof. Dr. Ömer OĞUZ Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü
Öğr. Gör. Nurhan Doğan HÜNER İşletme Fakültesi
Doç. Dr. Burcu Irmak YAZICIOĞLU Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Erdil POLAT Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Halit PASTACI Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Zehra Doğan SÖZÜER Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nevra ALKANLI Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÜLER Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Makbule BATMAZ Hemşirelik Yüksekokulu
Prof. Leyla TANSEVER Konservatuvar Müdürlüğü
Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÜLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. Esra KASAPBAŞI Fen Bilimleri Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DAYANÇ KIYAT Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Şükran GÖLBAŞI Meslek Yüksekokulu
Av. İbrahim YETER Genel Sekreter
Yrd. Doç. Dr. Özlem ATAN İş Geliştirme Strateji Daire Başkanı
Barış ELBİLGİN Strateji Geliştirme ve Kalite Müdürü
Esra DEMİR Öğrenci Konseyi Başkanı
  • Üyeler ve komisyonun çalışma usul ve esasları www.halic.edu.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılır.
  • Öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.
    
 • Görevleri
  • Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, senato bulunmayan kurumlarda yönetim kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek
  • Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun strateji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür.
 • Komisyon; üyelerden birinin talebiyle ya da Rektör’ün talimatıyla toplanabilir