Prof.Dr. ŞERİF EROL YARIZ
Fen Bilimleri Enstitüsü / Uygulamalı Matematik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Matematik – Fizik , 1970
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
Torino Üniversitesi, Matematik
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Türk Matematik Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
Araştırma Görevlisi : İstanbul Üni. – Fen Fak. – 1971
Öğretim Görevlisi : Marmara Üni. – İşletme – Sayısal Yönt. – 1981
Doçent : Marmara Üni. – İşletme – Sayısal Yönt. – 1982
Profesör : Marmara Üni. – İşletme – Sayısal Yönt. – 1988
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Yüksek Lisans Projeleri:
Elliot Dalga Kuramı Ve IMKB Uygulamaları, Alper Dalbeler (2005)
İşletmelerdeki Devir Hızı Maliyeti, Ercan Ortaç (2006)
Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Marka Ve Satış İlgisi, M. Evren Çelik (2007)
Yönetilen Tezler
Doktora Tezleri:
Konveks Fonksiyonlardan Oluşan Programlama Problemlerinin Optimizasyonunda Yeni Bir Yöntem, Vahap Şahbaz (1984)
Sürekli Yapıda İki Parametreli Bir Model Ve Uygulaması, Bahattin Rüzgar (1992)
İşlem Hacmi Verilerinin Kararlı Paretian Dağılımlarla Modellenmesi, Elif Çekici (2003)

Yüksek Lisans Tezlerinden Bazıları:
İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri Ve Bir Uygulama, Mehmet İrfan Kurt (1995)
Eğitim Öğretimde Uygulanan İstatistiksel Yöntemler, Nihal (Keleş) Hoşkan (1997)
Fuzzy Bayes Karar Verme Ve Bir Üretim Problemine Uygulama, Canan Tiryaki (1998)
Farklı Risk Ölçümlerine Göre Portföy Seçimi, Birol Algür (2003)
Rassal Yürüyüş Hipotezi Ve Döviz Piyasalarının Etkinliğinin Araştırılması, Berrin Ertekin (2003)
Bir Matematiksel Modelin Havacılık Sektöründe Uygulanması, Evrim Akman Tokgöz (2008)
Birliktelik Kuralları ile Web Siteleri İçin Tavsiye Motoru Uyulaması, Murat Efe Aras (2009)
Uluslararası Toplantılar
- Uluslararası İstanbul Nato Bilimsel Toplantısı (1973)
- Torino Üniversitesi Uluslararası Nümerik Analiz Sempozyumu (1983)
- Uluslar Arası Finans Matematiği Toplantısı, Side (2006)
- Seminario Matematico Hardy – Littlewood İntegral, Torino (1977)
Yayın Listesi
Makalelerden Bazıları:
Bernoulli Teoreminin İspatına Bir Yaklaşım, MÜ İİBF Dergisi (1988)
Gamma Dağılımında Parametrelere Göre Sayısal Değerlerin Bulunması, IIBF Dergisi (1988)

Doktora Tezi:
Analisi Della Produzione e Funzioni Di Prodizione Torino (1977)

Kitaplar:
İşletme Matematiği II Ders Notu, İİTA Yayını (1980)
Teknik Eğitim Fakültelerinde Eğitim Niteliği, MÜ TEF (1989)
Genel Matematik (Mühendislik İçin) TEF Basımı (1992)
Finans Matematiği, Nihat Sayar Vakfı Yayını (1984)
Genel Matematik Cilt I, Türkmen Yayınevi (1995)
Genel Matematik Cilt II, Türkmen Yayınevi (1995)
Genel Matematik (Sosyal Bilimler İçin) 2. Baskı (1998)
Genel Matematik (Sosyal Bilimler İçin) 3. Baskı (2003)
Genel Matematik (Sosyal Bilimler İçin) 4. Baskı (2006)