Yrd.Doç.Dr. SAVAŞ ÇEVİK
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tekstil ve Moda Tasarımı Sanatta Yeterlik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Akseki / 23.07.1953
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2752020 Dahili: 1168
FAKS
:
2122587580
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Grafik Bölümü, 1975
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Grafik Bölümü, 1976
DOKTORA
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Grafik Bölümü
DOÇENTLİK
:
Mimar Sinan Üniversitesi, Grafik Bölümü, 1987
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
1976- 2002 Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeliği görevi
2004 yılından bu yana haliç Üniversitesi Grafik Bölümünde öğretim üyeliği
2005-2009 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümünde öğretim üyeliği


SAVAŞ ÇEVİK

1953 yılında Akseki (Antalya)’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldığı yıl (1976), hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde öğretim görevine başladı. Lâtin Yazısı konulu doktora çalışmasını 1983’de tamamladı. 1987’de Yard. Doçent olara “Yazı Tasarımı” dalında ihtisaslaştı.
Hat Sanatı’yla ilgili çalışmalarına 1973 yılında; son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay’dan rik’a ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek başlamıştır. Her iki hattatın vefatlarına kadar, onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları, hattat Prof. Ali Alparslan’dan dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin Barın ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la sıkça görüşerek Hat Sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı.
1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin düzenlediği Uluslararası Hâmit Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki mansiyon aldı. Ayrıca, hat ve grafik konularında yurtiçi ve yurtdışında otuz kadar değişik ödülü, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda, levha, hilye, tuğra, câmi yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır.
Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdüren Çevik’in, Latin Yazısı ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır. Bu konudaki ticarî çalışmalarıyla birlikte, yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır.
Klasik hat çalışmalarıyla birlikte kendine özgü modern uygulamalar da geliştiren Savaş Çevik’in, ayrıca, teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi görevleri vardır.
2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden kendi isteğiyle emekli olan Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdiği Grafik Bölümü’nde 2004 yılından beri öğretim görevini ve İstanbul’daki atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını sürdürmektedir.
Çevik, Nisan 2008’e kadar çeşitli ülkelerde 22 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş, ayrıca 63 karma sergiye katılmıştır.


Tel: 0212 2362606
Fax: 0212-2587580
GSM: 0532 2311289
E-mail: savascevik@superonline.com
Web: www.savascevik.com


M.SAVAŞ ÇEVİK

1953 yılında Akseki(Antalya)’da doğdu.

1971 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümüne girdi.

1976 yılında bu bölümden yüksek lisans diploması ile mezun olup
yine aynı bölümde Prof.Emin BARIN’ın asistanı olarak
“ Yazı Tasarımı” dalında göreve başladı.

1983 yılında “Çağdaş Yazı Sanatı ve Eğitimi” konulu Yeterlik Tezini
verdi.

1987 de Yardımcı Doçent olarak göreve devam etti. Bu yıldan başlayarak
aynı bölümde ”Yazı Dersleri” ve “Yazı Tasarımı” ile
“Tipografi” derslerini verdi. Grafik Bölümünde 1.yıl 1.ve 2.sömestr ile
2.yıl 3.ve 4.Sömestr öğrencileri için “Yazı Disiplini Ders Notları”
adı altında 1.ve 2.sınıflar için ders notlarını hazırladı.

1976 yılından beri bilfiil M.S.Ü.Grafik Bölümünde “Yazı” ve “Yazı Tasarımı”
dersleri ile “Seçmeli Sanat Dalı” derslerini verdi.“Hat”
konusunda da ihtisası nedeniyle Geleneksel Türk El Sanatları
Bölümünde de “Yüksek Lisans” ve Doktora” çalışmalarını yönetti.

2001 yılında 6 tezhip sanatçısı arkadaşı ile birlikte 7 sanatçıdan oluşan
“Tûze Sanat Grubu” nu kurdu.

2002 yılının Temmuz ayında 25 yıl öğretim üyeliği görevini tamamlayarak
sanatsal çalışmalarına daha çok zaman ayırmak amacıyla,kendi
isteği ile emekli oldu.

2004 yılının güz döneminde Haliç Üniversitesi’nin Grafik Bölümü kuruluş
çalışmalarını gerçekleştirdi. Aynı dönem Grafik Bölümünde öğretim
üyesi olarak göreve başladı. 2005 yılında bu görevini kadrolu
olarak sürdürmeye başladı.

2005 - 2009 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümünde Yazı
ve Tipografi dersleri verdi.Eğitim Görevi yanısıra çeşitli Sanatsal ve Bilimsel çalışmalarda buludu. Başlıca faaliyet alanları aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.

ÖDÜLLER, PLAKETLER, TEŞEKKÜR VE
BAŞARI BELGELERİ

1- PTT Pul Yarışması, Mansiyon, 1975

2- XIII. Antalya Uluslar arası Film ve Sanat Festivali
Grafik (Afiş) yarışmasında Sanat Ödülü,1976.

3- Kıbrıs Türk Hava Yolları amblem yarışmasında 3.ödülü, 1977

4- Boğaziçi Üniversitesi Amplem Yarışmasında altı ödülden birisi, 1978.

5- “Karaoğlu” Madeni Eşya Sanayii 1.Desen Yarışmasında 1.ödülü
İzmir, 1981

6- Kadın Haklarını Koruma Derneği Amblem Yarışması 1.lik ödülü, 1985.

7- Bakırköy Belediyesi Amblem Yarışmasında 2.lik ödülü, 17.01.1986.

8- İslam Konferansı Teşkilatı, Milletlerarası İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu için açılan Amblem/Lopo Yarışmasında 300 US $ lık ödül, Ağustos 1986

9- İslam Konferansı Teşkilatı, Milletlerarası İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu Milletlerarası “Hamit Aytaç Hat Yarışması” nda Talik ve C.Talik dalında 1.lik ödülü ile Sülüs ve diğer dallarda 2 adet mansiyon,Aralık 1986

10-Etibank’ın yan kuruluşları için sipariş amblem yarışmasında 2 adet
1.lik ödülü (Etibank Beypazarı Tabii Soda İşletmeleri Müesesesi
Müdürlüğü; Etibank Bigadiç Madenleri İşletmeleri Müesesesi
Müdürlüğü, Mayıs 1986.

11-Rektörü tarafından 1986 yılında ödül kazanan öğretim elemanlarına
verilen “Başarı Belgesi”ni aldı, 3 Mart 1987.

12- “Yeni Fenerbahçe Lions Kulübü” tarafından verile şükran plaketi.
20 Mart 1987.

13-Mayıs 2001 yılında Yıldız Sarayı Silahhanedeki sergiye katılımı
dolayısıyla, Lions Kulübü tarafından plaket ve teşekkür belgesi.

14-Ocak 2002 yılında “21.Yüzyıl Antikaları, Anadolu Medeniyetleri ve
Geleneksel Türk sanatları Kolleksiyonu” Genel Müdürü tarafından
Verilen Teşekkür Belgesi.

15-M.S.Ü. Rektörü Prof.Dr.İsmet Vildan Alptekin tarafından, 25.Hizmet
Yılı Anısına verilen plaket, Mart 2002.

16-M.S.Ü.Rektörü Prof.Dr.İsmet Vildan Alptekin tarafından verilen
Teşekkür Mektubu,18 Haziran 2002.

17-“10 th. International Exhibition of HOLY QURAN(Tehran-2002)
Sergisinde 5 Türk Sanatçısı ile birlikte 2.lik ödülü.
KİŞİSEL SERGİLERİ

• 1. Kişisel Sergi, Yapı Kredi Bankası, Galatasaray Şubesi’nde
Hat Sergisi, Ekim 1984.

• 2. Kişisel Sergi, Cumhur Başkanı Kenan Evren’in ziyaretleri
nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri Başkenti
Abu-Dhabi’de, Kültür Merkezinde Hat Sergisi, 15-21 Kasım 1985

• 3. Kişisel Sergi, 4.Dini Yayınlar Fuarı, Sultanahmet Camii Avlusu,
16 Mayıs-4 Haziran 1986

• 4. Kişisel Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İstanbul,
17-28 Şubat 1987

• 5. Kişisel Sergi, Galeri Lebriz, İstanbul, 19 Mart-7 Nisan 1987

• 6. Kişisel Sergi, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi,
Beyazıt, İstanbul 20-27 Eylül 1988


• 7. Kişisel Sergi, Artium Sungur Sanat Evi, İstanbul,
19 Kasım 5 Aralık 1994

• 8. Kişisel Sergi, Ircica, Yıldız Sarayı Çit Kasrı,
Beşiktaş- İstanbul, 10-25 Mart 1995

• 9. Kişisel Sergi, Antalya Müzesi, 11-23 Temmuz 1995.

• 10. Kişisel Sergi, Konya Selçuk Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi Dekanı.Prof.Dr.Ekrem MEMİŞ’in düzenlediği,
Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi sergisi, 13-23 Haziran 1997

• 11. Kişisel Sergi, Karsu Tekstil Sanat Galerisi, Esentepe- İstanbul
5-27 Mayıs 1999.

• 12. Kişisel Sergi, Dem-Art Sanat Galerisi, Arnavutköy-İstanbul
27 Kasım-30 Aralık 1999

• 13. Kişisel Sergi, Seven Sanat Galerisi, Kadıköy-İstanbul,
24 Kasım-23 Aralık 2000.

• 14.Kişisel Sergi; Tûze Sanat Galerisi,Suadiye-İstanbul,
15-30 Ekim 2001.

• 15.Kişisel Sergi; Yıldız Sarayı, Çit Kasrı, 15-30 Kasım 2001.

• 16.Kişisel Sergi; Tuğra Sanat Galerisi, Moda-İstanbul,
7-27 Mart 2002.

• 17.Kişisel Sergi; Eylül Sanat Galerisi, Nişantaşı-İstanbul,
4-29 Kasım 2002.

• 18.Kişisel Sergi; Münih-Almanya, Grafelfing,15 Mart-30 Nisan 2003.

• 19.Kişisel Sergi; Karsu Tekstil sanat Galerisi, 3-20 Haziran 2003.

• 20.Kişisel Sergi; Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi,
31 Ekim-9 Kasım 2003, “30.Yıl Sergisi”, Elmadağ-İstanbul.


• 21.Kişisel Sergi; Güzel Sanatlar Galerisi İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü,Çanakkale. 17-30 Ekim 2005.
Çanakkale Lions Kulübü Kültür Etkinliği.

• 22.Kişisel Sergi;Modern Art Gallery,3.Levent-İstanbul.
3-20 Mayıs 2006.KARMA SERGİLERİ

• 1. Karma Sergi, “Hat ve Tezhip” Sergisi, 3.İslam Tıp Kongresi
dolayısıyla, Taksim Sheraton Oteli, 28 Eylül 2 Ekim 1984

• 2. Karma Sergi, Belge Sanat Evi, 5-19 Kasım 1984

• 3. Karma Sergi, Tabar Sanat Galerisi, Beşiktaş. 1984

• 4. Karma Sergi, “Günümüzde Yaşayan Hattatlar” sergisi,
Müzeciler Haftası nedeniyle, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, 1985

• 5. Karma Sergi, Tabar Sanat Galerisi, Beşiktaş, 1985

• 6. Karma Sergi, “Çağdaş ve Klasik Hat ve Cilt Sergimiz”,
Otim Sanat alerisi, İstanbul, 27 Nisan-28 Mayıs 1987
(Katılanlar: Prof.Emin Barın, Prof.İlhami Turan,Yılmaz Özbek,
İslam Seçen,Ethem Çalışkan, Savaş Çevik,Hüseyin Gündüz)

• 7. Karma Sergi,VII Milletlerarası Türk Sanatı Kongresi
münasebetiyle günümüzde Türk Hat, Cilt,Tezhip ve Ebru
Sanatı Sergisi” Kahire, Kasım 1987

• 8. Karma Sergi, Anadolu Bankası Sanat Galerisi,
4-18 Aralık 1987 Tünel-Beyoğlu

• 9. Karma Sergi, Bakırköy Belediyesi Adile Naşit Kültür Merkezi’nde
Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, 14 Aralık 1988

• 10. Karma Sergi, Bağdat Uluslararası Arap Kaligrafisi ve İslam
Süslemeleri Sergisi,“Bağhdat (International Festival of
Arabic Calligraphy and Islamic Decoration” 24-30 Nisan 1988

• 11. Karma Sergi, Galeri Kare, Beşiktaş, 1-31 Aralık 1988

• 12.Karma Sergi, İstanbul Yıldız Sarayında, Kültür Bakanı
Sn.Namık Zeybek’in açtığı “Türk-İslam El Sanatları Sergisi”,
5-19 Mayıs 1990.

• 13. Karma Sergi, Türk Eğitim Merkezi, Dortmund, Almanya,
18 Eylül 29 Eylül 1994


• 14. Karma Sergi, Eylül Sanat Galerisi, Nişantaşı-İstanbul
14 Şubat-7 Mart 1995

• 15. Karma Sergi, Artemis Sanat Merkezi, “Günümüz Hat
Ustalarından” sergisi, Şişli-İstanbul, 14 Mart-8 Nisan 1995

• 16. Karma Sergi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
“Hüsn-ü Aşk: Klasik Sanatlar Sergisi”, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Kültür İşleri Dairesince düzenlenmiştir.
16-31 Mart 1995

• 17. Karma Sergi, İstanbul’un Fethinin 542.yıldönümü
münasebetiyle Taksim Sanat Galerisi’ndeki “Fetih” sergisine
3 eser ile katılım, 26-31 Mayıs 1995

• 18. Karma Sergi, Konya Selçuk Belediyesinin düzenlediği
ve açılışını Konya Valisi ve Belediye Başkanının yaptığı,
Fuar merkezindeki karma sergiye Katılım, 19-31 Ekim 1995

• 19. Karma Sergi, Eylül Sanat Galerisi, Nişantaşı-İstanbul,
17 Aralık-11 Ocak 1997

• 20. Karma Sergi, Artemis Sanat Merkezi, Şişli-İstanbul,
7 Ocak-5 Şubat 1997

• 21. Karma Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Geleneksel
Türk-İslam Sanatları Karma Sergisi” Cemal Reşit Rey Konser
Salonu, 14-23 Mart 1997

• 22. Karma Sergi, “Geleneksel Türk-İslam Sanatları Hat,
Münyatür, Ebru “ Sergisi, Eylül Sanat Galerisi, Nişantaşı-İstanbul,
16 Aralık 1997-10 Ocak 1998

• 23. Karma Sergisi, “Klasik Türk Sanatları Sergisi” İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı,
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Harbiye-İstanbul,
12-28 Ocak 1998

• 24. Karma Sergi, Feshane Festival Sarayı, “Hat, Tezhip, Minyatür,
Ebru Sergisi” Eyüp-İstanbul, 5-18 Ekim 1999

• 25. Karma Sergi, “Hat-Tezhip” Sergisi, Le Centre Culturel Anatolie
De Paris , 23 Mart 2000

• 26. Karma Sergi, Concordia Gallery, Concordia College New York,
Mart 2-Nisan 23 2001

• 27. Karma Sergi, “Geleneksel Sanatlarımızı Günümüzde Yaşatanlar”
İstanbul Yıldız Sarayı, Silahhane Sergi Salonu Mayıs 2001

• 28.Karma Sergi; “Savaş Çevik-Güher Erk” Hat ve Tezhip Sergisi,
Tuğra Sanat Galerisi, Moda-İstanbul,15-30 Mayıs 2002.

• 29.Karma Sergi; “Osmanlı Sultan Portreleri ve Tuğralar”,
Topkapı sarayı, 1-16 Ekim 2002, düzenleyen:Osman Nuri Arkangil.

• 30.Karma Sergi; Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı,Eyüp-İstanbul,
6 Kasım-4 Aralık 2002.

• 31.Karma Sergi; “10th International Exhibition of HOLY QURAN”
Tehran-2002, 15-26 Kasım 2002, Tehran.

• 32.Karma Sergi; Sultan Bin Ali El Uweys Kültür Merkezi,
Uluslararası Hat Sergisi, Dubai,8-30 Ocak 2003.

• 33.Karma Sergi;”İstanbul Sanatı Hat”, Taksim Sanat Galerisi,
21 Mayıs-7 Haziran 2003.

• 34.Karma Sergi; “Geleneksel Sanatlar Derneği Kurucu Üyeler”
Sergisi, 31 ekim-9 kasım 2003, Cemal Reşit Rey Konser salonu
Fuayesi, Elmadağ-İstanbul.

• 35.Karma sergi; “Karsu Tekstil Sanat Galerisi”, 2002-2003 sezonu
sanatçıları sergisi, 4-21 Kasım 2003, Gazeteciler sitesi,Yazarlar
Sokak ,No:26 34394 Esentepe-İstanbul.

• 36.Karma Sergi; Uluslararası “Design Festa” Volume: 18 sergisine
katılım.Tokyo Big Sight, Tokyo,Japan, 15-16 Kasım 2003.

• 37.Karma sergi, Uluslararsı Hat Sergisi,Salam International
Investment Limited, Doha,Qatar,11-14 Kasım 2003.• 38.Karma Sergi,Uluslararası Hat sergisi (An Exhibition of the
Art of Arabic Calligraphy), Şeyh Zaid El Mektum Evi(At The
House of Sheikh Saeed Al-Maktum),15 Ocak-15 Şubat 2004,
Dubai,U.A.E.

• 39.Karma Sergi,’Ali Toy-savaş Çevik ve Atölye Fatih Nakışhanesi
sanatçıları’ Hat Sergisi,Denizatı Sanat Galerisi,İstiklâl Cad.Emir
Nevruz Sok.No:10/5 Galatasaray-Beyoğlu/İstanbul.13Ekim-13
Kasım 2004.

• 40.Karma Sergi,Mısır Arap Cumhuriyeti Kültür Bakanı Sayın Farouk Hosni ve Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Sayın Korkmaz Haktanır’ın himayelerinde Türkiye Cumhuriyetinin 81.Kuruluş Yıldönümü münasebeti ile düzenlenmiş olan ‘Maziden Atiye Kamış ve Fırça ile Kurulan Köprüler’ sergisi, Horizon One Galerisi Mr.&Mrs.Mohamed Mahmoud Khalil Müzesi,Kahire,Mısır.29 Ekim-7 Kasım 2004.

• 41.Karma Sergi, Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nünü düzenlediği “29.Turizm Haftası Etkinlikleri” içerisinde 15-22 Nisan 2005 tarihleri arasında Diyarbakır Dağkapı’daki sergi salonunda, Prof.Hüsrev Subaşı ile ‘Hat Sergisi’.

• 42.Karma Sergi; Boşnak Enstitüsü,Kubbealtı Akademisi ve İstanbul Fetih Cemiyetinin düzenlediği karma sergi. 28 Mayıs-1 Haziran 2005, Mula Mustafe Baseskije 21, Saraybosna.

• 43.Karma Sergi; Tunus İslam Tarih,Sanat ve Kültür Merkezi,
1-21 Mayıs 2006. Tunus.• 44. Karma Sergi; 38.Uluslararası Selçuk-Efes Festivali,
6-9 Eylül 2006.

• 45.Karma Sergi; Atatürk Üniversitesi,Güzel sanatlar Fakültesi Müzesi, Erzurum, 4-8 Haziran 2007.

• 46. Karma Sergi; Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, Balıkesir,12 Haziran-2 Temmuz 2007.

• 47. Karma Sergi; Türkiye Milli Kültür Vakfı’nda Hat Sergisi,Feshane Cad.Kızıldeğirmen Sok.No:1 Eyüp-İST. 13 Eylül-13 Ekim 2007.

• 48.Karma Sergi; “Hüsn-i Hat Buluşması” Sergisi,Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İST. 28 Ekim-2Kasım 2007.

• 49.Karma Sergi;Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası Konferans Salonu,25 Ocak-20 Şubat 2008.

• 50.Karma Sergi; Dubai Internatıonal Exhibition of The Arabic Calligraphy Art, 5 th Session 2008, 13-20 February 2008. U.A.E.

• 51.Karma Sergi; “Geleneksel Türk Sanatçıları El sanatları Sergisi”, Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi,18 Nisan-15 Mayıs 2008.

• 52.Karma Sergi;”Geleneksel Türk El sanatları Sergisi-II”, Ümraniye Belediyesi,Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi,29 Ağustos2008.

• 53.Karma Sergi;”Hüsn-i Hat Sanatımız”,Odakule Sanat Galerisi,İstiklal Cad.142 Beyoğlu-İst.30 Ağustos-30 Eylül 2008.

• 54.Karma Sergi; Centro de Artesanos de Aragon, Zaragoza, Espana. 3-30 Kasım 2008.

• 55.Karma Sergi; III.Geleneksel Onmara Sonbahar Karma Sergisi,Onmara Atölye Galeri, 36.ada Ata 2/4 No:40 Ataşehir-İst.15 Kasım-19 Aralık 2008.

• 56.Karma Sergi; Dubai Arap Caligrafi Merkezi’nin düzenlediği Uluslararası “Besmele Sergisi”, The Farjam Collection Gallery-Gate Village-Bulding 4, Dubai International Financial Centre(DIFC), 21-29 Mayıs 2009.

• 57.Karma Sergi; Uluslararası Hat Sergisi, Gold of Africa Museum,Capetown,Güney Afrika, 7-31 Ağustos 2009.

• 58.Karma Sergi; Uluslararası Hat Sergisi, Ashanti Gold Gallery,Johanesburg, Güney Afrika, 10-30 Ekim 2009.

• 59.Karma Sergi; “Bir İstanbul Sanatı Hüsn-i Hat”, 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında, Cemil Meriç Kültür Merkezi, Ümraniye-İstanbul, 6-31 Mart 2010.

• 60.Karma Sergi;”Türk Sanatında Hilyeler” sergisi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı Kültür ve Eğitim Merkezi, 17-21 Nisan 2010.

• 61.Karma Sergi;”Klasik Türk Sanatları” sergisi, İnegöl Kent Müzesi,İnegöl, 8 Mayıs 2010.

• 62.Karma sergi;”Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları,Yunus Emre” sergisi, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Kurşunlu Külliyesi,3-11 Mayıs 2010.

• 63. Karma Sergi,”Klasik Türk Sanatları Buluşması” sergisi, Orhangazi Ördekli Kültür Merkezi, Bursa,8-15 Mayıs 2010.

• 64.Karma Sergi, Türk-İslam Sanatları Sergisi, Fatih Belediyesi, (Türk-İslam Sanatları Merkezi), 9 Ağustos-7 Eylül 2010.MAKALELERİ

1-) “Necmettin Okyay ve Hat Sanatının”, Pınar Aylık Sanat Dergisi,
Şubat 1976

2-) “Sanat ve Endüstri”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi,
Kasım 1977

3-) “Endüstride Reklamcılığın Gelişimi ve Reklam Harcamaları”,
İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Ekim 1978


4-) “Toplumsal Açıdan Hat ve Hattatlığın Değerlendirilmesine Giriş”
3 seri makale, Süreç Dergisi, Sayı 1,2,3, 1980

5-) “Hocam Emin Barın” Sanat Çevresi Dergisi, 1984

6-) “Turkish Calligraphic Art” Image of Turkey, Issue 6, 1987
Published by TÜTAV Bakanlıklar-ANKARA

7-) “Harf Inkılabından Günümüze Ülkemizde Yazı Sanatı” Sanat ve Sanat
Eğitimi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, sayı 3/1987

8-) “Prof.Emin Barın’ın Ardından”, Türkiye Gazetesi, 8 Ocak 1988

9-) “10.Yılında Ircica Adlı Serginin Ardından: Amerikalı bir Müslüman
Hattat”, Sanat Çevirisi, 146, Aralık 1990

10-) “Büyülü ve Farklı Bir Güzellik, Hat Sanatı İlgi Bekliyor”,
VIP (Very Important Person) yıl: 4 Sayı: 15 Ocak 1991

11-) “Hat Sanatı” Skylife, yıl: 15 Sayı:167, Türk Hava Yolları Dergisi, 1997

12-) “Klasik Osmanlı Hat Sanatında Grafik Değerler”, Osmanlı-Kültür
ve Sanat,Cilt 11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999

13-) “Hat Sanatında Tashih”, M.Uğur Derman 65+4 Yaş Armağanı/birtday
festschrift, Edited by Irvin Cemil Schick, Birinci Basım, Aralık 2000
Anabasım A.Ş.İstanbul.

14-)”Geleneksel Hat Sanatımız Hakkında Bazı düşünceler”, Yağmur
Dergisi,sayı:11,İstanbul, Nisan-Mayıs-Haziran 2001

15-)”Bir Hattat Olarak Hocam Emin Barın”, “Bir Yazı Sevdalısı Emin Barın”
kitabı,s.30-35,Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,
Yapı Kredi Yayınları-1608, Şubat 2002, İstanbul.

16-)”Geleneksel Hat Sanatımız Hakkında Bazı Düşünceler”, Yağmur
Dergisi,sayı:11,Nisan-Mayıs-Haziran 2001.

17-)”Hocam Hâmid Bey” adlı makale, “Hattat Hâmit Aytaç Kitabı”, Kitabevi,
İstanbul,Mayıs 2002, s:105-108.

18-)”Hat Sanatında Tashih”, Hroof Arabiya, Temmuz 2002,s:46-49,
Dubai,U.A.E.

19-)”Emin Barın ve Hat Sanatı”,’Sanat Antika Koleksiyon’ dergisi,yıl:1,
sayı:5, Mayıs 2003,İstanbul,s:27-36.

20-)”Ağaçların Ötesi”,’100 Yüze devrim Erbil’,Türkiye İş bankası
yayınları, İstanbul,Şubat 2004,Mas matbaacılık A.Ş.,sayfa: 126,127.

21-) “Hocam Prof.Ali Alpaslan”,’Anlayış’ aylık dergi,Sayı:34,
Mart 2006,sayfa:87

22-) “Sevgili Bir Ağabeyimiz Vardı Hasan Âli Göksoy”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ekim 2010, Yıl:39 Sayı:156, Sayfa:61-66GAZETE MAKALELERİ

1-) “Bir Yabancının Gözünde Eski Türk Sanatı” Nisan 1976

2-) “Hat Sanatımızın Estetik Yapısı”, Haziran 1976

3-) “Türklerde Yazı Sanatı” Temmuz 1976

4-) “Eski Türk Sanatları Üzerine” Ekim 1976

5-) “Sanat ve Güzellik” Mart 1977

6-) “Çağımızda Fotograf Sanatı” Nisan 1977

7-) “Sanatta Siyasi Propaganda ve Reklam” Haziran 1977

8-) “Reklamcılıkta Fotografın Yeri” Eylül 1977

9-) “Sanat ve Fert” Mart 1978BİLDİRİLERİ

1-) “Görsel Bildirişim Olguları ve Çağdaş Müzecilikteki Yeri”
I.Türkiye Müzecilik Kongresi, 15-18 Mayıs 1980, Atatürk Kitaplığı
Taksim-İstanbul

2-) “Geleneksel Türk-İslam Sanatlarının Teknolojik Değerleri”
I.Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi,
İTÜ,14-18 Eylül 19813-) “Trafik Kazalarında Görsel Bildirişim Olguları ve Etkinlikleri”,
Trafik Kazaları 2.Ulusal Sempozyumu,9-10-11 Haziran 1982.
İ.T.Ü.,İstanbul4-) “Ülkemizdeki Son Yüzyıl Hat Sanatı ve Plastik Değerleri”,
4.İstanbul Sanat Bayramı SEMPOZYUM 83,
M.S.Ü Sinema-T.V.Birimi, Balmumcu-İstanbul

5-) “Geleneksel Türk Sanatlarının Bugünkü Durumu ve Eğitimi ile
Geliştirilmesi için Bazı Öneriler”, 1.Plastik Sanatlar Sempozyumu,
25-27 Nisan 1985, Ankara Resim ve Heykel Müzesi.

6-) “Sanat Kurumlarımızda Gençliğin Eğitimi Konusunda Bazı Sorunlar”
5.İstanbul Sanat Bayramı SEMPOZYUM 85, 14-18 Ekim 1985
Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.7-)”Hat Sanatının Tekniği”, III.Uluslararası İstanbul Antika ve Sanat Fuarı,
Antika ve Sanat Konferansları, 22-28 Kasım 1987, Yıldız sarayı,
Tiyatro Binası.

8-)”Türkler ve Yazı”, Yeni Türkiye,Ocak-Şubat 2002,Yıl:8, Sayı:43,
Türkolojı ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel sayısı I, s:440-444.

9-)”Prof.Uğur Derman”, Türkiye Milli Kültür Vakfı,’40 Vakıf İnsana Vefa’
adlı toplantı, 7-8 Kasım 2009, Haliç Kongre Merkezi,Sütlüce-İSTANBUL:
KONFERANS, SEMPOZYUM,SEMİNER, ve PANELLER

1-) “Hat Sanatının Estetik Yapısı”, İslam Tarih, Kültür, Sanat Araştırma
Merkezi (IRCICA) Yıldız Sarayı Çit Kasrı 2 Ocak 1988

2-) “Hatat Emin Barın’ı Anma”, IRCICA, Yıldız Saraya, Çit Kasrı,
7 Ocak 1989

3-) “Hat Sanatının Teknolojisi” Artemis Sanat Merkezi,
Osmanbey,İstanbul, 18 Mart 1995


4-)”6.Geleneksel Sultanahmet Ramazan Şenlikleri” nde Hat Sanatı
konulu panel, 10 Aralık 2001, Pazartesi,saat:20:45,
Sultanahmet,(Eminönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir)

5-)”Gerede’nin Gizli Güzellikleri” dia gösterisi eşliğinde “Gerede’de Tabii
ve Tarihi Çevrenin Korunmasının Önemi Üzerine Düşünceler” adlı
panel. Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın tarafından
düzenlenmiştir.Gerede Öğretmen Evi Toplantı salonu, 1 Mart
2002,Cuma,saat:19:30

6-)Dört haftalık seminer,”Hat Sanatı”, Bilim ve Sanat Vakfı,
Vefa Caddesi,No:35 34470 Vefa-İstanbul. 29 Mart,5 Nisan, 12 Nisan,
19 Nisan 2003,saat:4:30.

7-)Dört haftalık seminer,”Hat sanatı”, Bilim ve Sanat Vakfı, Vefa Caddesi,
No:35, 34470 Vefa-İstanbul. 6 Aralık, 13 Aralık, 20 Aralık,
27 Aralık 2003, Saat:15-16.

8-)”Kutsal Sanat Hat” adlı konuşma,’Sanat Din Buluşması’
Sempozyumu,8 Nisan 2006,saat:14:30-16:30,Tarık Zafer Tunaya
Kültür Merkezi,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Kültür ve
Turizm Daire Başkanlığı.

9-) Bursa,Nilüfer Lions Kulübü Kadın Kolları genel toplantısında
“Hat Sanatı” konulu konuşma. 16 Mayıs 2006.

10-) Türkiye Milli Kültür Vakfı’nda prof. Uğur Derman ile sohbet,11 Mayıs 2007

11-)Sakarya Belediyesi ve Bağdagül Sanatevi’nin düzenlediği
“Emin Barın’ı Anma” Paneli, 3 Haziran 2007,Sakarya Belediyesi
Konferans Salonu.

12-)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hüsn-i Hat Buluşması”
Paneli; ‘Hat Sanatımızdaki Klasik ve Modern Uygulamalar Hakkında
Bazı Düşünceler’ adlı bildiri. Cemal Reşit Rey Konser Salonu,İST.
28 Ekim 2007.

13-)İstanbul “Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi”, Hattat Hamit hakkında
konuşma, 22 Mayıs 2008,saat:20.oo.

14-) “Güzel Sanatlarda Temel Sanat Eğitiminin Önemi” adlı seminer,
Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi, Bağlarbaşı-İstanbul.3 Ocak 2008,
Saat:15:00

15-)Üsküdar “Uluslararası Kâtibim Kültür Sanat Şenliği”, ‘Türk Sanat
Mirasının Geleceğe Taşınmasında Karşılaşılan Problemler’ konulu panel,
Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar, 2009,saat: 16:30-17:30.

16-) Dört haftalık seminer,”Hat Sanatı”, Bilim ve Sanat Vakfı,
Vefa Caddesi,No:35 34470 Vefa-İstanbul. 14,21 Kasım,5,12 aralık 2009.

17-) “Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları,Yunus Emre”
konulu Sempozyum, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 4 Mayıs 2010.

18-) “Klasik Türk Sanatları Buluşması”, Konferans,Bursa Orhangazi Ördekli
Kültür Merkezi, 8 Mayıs 2010.


SANAT ÇALIŞMALARI VE ESERLERİ

1-) Girne’de “Kıbrıs Özgürlük ve Barış Anıtı” nın Türkçe Metninin
Yazımı 1978

2-) Ankara’da “Polis Şehitleri Anıtı”nın Şehit adları panosunun
Yazımı, 1983

3-) Suudi Arabistan Jubail’de Friday Mosgue (Cuma Camii) nin İç
Yazılarının 12 m² alana C.Sülüs hattı olarak yazımı.

4-) Cumhurbaşkanı Sn.Kenan Evren’in Mısır’ı ziyaretleri nedeniyle
Mısır devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’e sundukları “Kadeş Antlaşması”
Albümünün Arapça ve Türkçe metninin yazımı, 1986

5-) F.Almanya Cumhurbaşkanı Dr.Richard Freiherr Von Weizsöcker’in
İstanbul’u ziyaretleri nedeniyle, İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin
Dalan’ın verdiği “Hemşehrilik Beratı” nın hazırlanması 29 Mayıs 1986

6-) 2.Türkiye Şehircilik Kongresi afiş ve broşürlerinin ve beratlarının
dizaynının (Dünya Şehircilik Günü, Türkiye Daimi Komitemi
tarafından düzenlenen 3-8 Kasım 1986 tarihleri arasında
İstanbul’da yapılan kongre nedeniyle)

7-) Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof.Muhteşem Giray’ın Türk Bale
Topluluğu’nun kurucusu Dame Ninette de Valois’ya verdiği Fahri
profesörlük Beratının yazımı, 24 Kasım 1986

8-) Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çıkardığı
“Sanat ve Sanat Eğitimi” dergisinin 2.sayısının kapak ve
grafik düzeni. 1986

9-) International Association For Shell and Spatial Structures
(I.A.S.S.) and Mimar Sinan Üniversitesi (M.S.Ü)’nin organize ettiği
“Domes From Antiquity to the present” International Symposium
ambleminin dizaynı, Aralık 1986

10-) Mimar Sinan Üniversitesi’nin bahçe kapısının 500x280 cm.
boyutundaki panosunun yazı dizaynı ve yazımı, Ocak 1987.

11-) Mimar Sinan Üniversitesinin 1986 yılında ödül kazanan öğretim
elemanlarına verdiği “Başarı Belgesi”nin dizaynı, Şubat 1987

12-) Ankara Türk Standartları Enstitüsünün bahçesindeki II.Bayezit’in
Türk Standartları üzerine söylediği ilk sözlerin 6 m.uzunluğundaki
mermer kabartma panonun yazımı ve dizaynı, Mayıs 1987

13-) Orhan Gazi’den Vahdettin’e kadar 35 adet padişah tuğralarının yapımı, Antikacı Ahmet Keskiner kolleksiyonu,1987.

14-)M.S.Ü.Grafik Ana Sanat Dalında 1.ve 2. sınıflarda yer alan
“Yazı Disiplini” ve “Yazı Tasarımı” ders notlarının hazırlanması,1987.

15-) İstanbul’da yapılan “Dünya Büyük Şehirleri II.Zirve Konferansı”nda
20 adet Büyük Şehir Belediye Başkanlarına verilen “Hemşehrilik
Sertifikalarının” yazımı, Mayıs 1988

16-) İstanbul Hyatt International Otelinin şeref defterinin iç yazılarının
yazımı Şubat 1989

17-) Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zaid, oğlu ve yakınları
için 7 adet tuğra yapımı, Temmuz 1989

18-) The Bradford Exchange Ltd.Office 24-28 London Road Wembley
Middx Ha 97 HL firmasınca hediyelik porselen tabak için
Cahide Keskiner ile birlikte yapılan yazı ve minyatür dizaynı.

19-) Filistin Devlet Bakanı Yaser Arafat’tan Endonezya Devlet Bakanı
Ahmet Suharto’ya Filistin’in Büyükelçisi Ribhi Hallum
(Abu Firaz) ın güven mektubunun divani yazısı ile yazımı, Ocak 1990

20-) Ahmet Adnan Saygun’un ve Ailesinin mezar taşlarının yazı dizaynı,
1991

21-) İ.T.Ü.Rektörlüğünün 219.kuruluş yıldönümü münasebetiyle
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel’e
verdiği Fahri Doktorluk beratının yazımı ve hazırlanması,
Haziran 1992

22-) Vehbi koç’un torunu Mustafa Koç’un düğün davetiyelerinin kaligrafik
yazımı 1992

23-) Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın eseri olan “Mavi Sürgün” romanının film
olarak çekiminde kullanılan eski yazı sokak, bina, v.b.yazıların levha
şeklinde yazımı ve not defterindeki yazıların ve mektupların eski yazı
olarak hazırlanması

24-) Tataristan Başbakanı Farid Hayrullovich Muhametshin adına tuğra
yapımı Mayıs 1995

25-) Türk Seyyah Arif Aşçı’nın tarihi “İpek Yolu” nu deve kervanlarıyla
geçmesi sırasında, Çin,İran, Türkmenistan,Özbekistan,Kazakistan,
Kırgizistan Cumhurbaşkanlarına verilmek üzere Cumhurbaşkanımız
Süleyman Demirel imzalı 6 adet deri üzerine iyi niyet mesajı taşıyan
Mektupların yazılması Ekim 1995

26-) Makedonya Üsküp-Struga Belediyesi ile Eminönü Belediyesinin
kardeş belediye ilan edilmesi (9.6.1995) nedeniyle Meclis
Kararı’nın Kaligrafik olarak hazırlanması.

27-) Dubai’deki 800 m.yüksekliğinde 160 katlı Dubai firması
Emaar tarafından yaptırılan Burj Dubai (Burj Khalifa)’ nin
154. katında bulunan ve Dubai Emiri El Maktum’a hediye edilen
mescit mihrabındaki Nûr Sûresinin 35.Âyetinin Celî Sülüs
kompozisyonu,Aralık 2009.

28-) Katar Cultural Village Masjit mihraptaki El Bakara Sûresi 150. Âyetin celî
sülüs yazı kompozisyonu, Mart 2010.

• Ayrıca Hat sanatının çeşitli dallarında klasik ve yeni yorumlar
olmak üzere şuana kadar toplam 1070 adet eser vermiş olup,
bunların büyük bölümünün diaları kendi arşivinde bulunmaktadır.

• Sayıları bilinmemekle birlikte, kaligrafi konusunda oldukça çok
miktarda eser mevcut olup, bunların önemli bir kısmı,
ticari amaçlı çalışmalar olduklarından bir bölümü arşivde
yer alamamıştır.RÖPORTAJLARI
(Kaligrafi,Hat ve Grafik Konularında çeşitli yayınlardaki röportajlar)

1-) Tercüman Gazetesi, 17 Ekim 1984

2-) Milli Gazete, 17 Kasım 1984

3-) Kıbrıs Birlik Gazetesi, 13 Şubat 1985

4-) Doğuş Haftalık Siyasi Gazete, 8-14 Temmuz 1985

5-) Türkiye Gazetesi, 6 Aralık 1985

6-) “Magazin”, Türk Hava Yolları, sayı: 38, Haziran 1986

7-) “VIP”-Very Important Person, 1998, No:54 sayı: 148

8-)”Genç Hattatlarla Bir Hat Muhabbeti”, Altınoluk, Şubat 2001, s:52-58.

9-)”Hat’ın Çağdaş Yorumcusu”,Röportaj:Nihal Yazan, “VIP Diplomat”,
Aralık 2003,Yıl:1,Sayı:06, İstanbul, Sayfa:77-80.

10-) Hat Sanatı Hakkında, “Ufuk” Dergisi,Sayı:27, Ocak 2008, Sayfa:74-76.

11-)”Hat Sanatı Ruhî ve Mânevî Estetiğin Vücut Bulmasıdır”,Hazırlayan
Fatih Özkafa,Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi,Cilt:XIX Sayı:217,
Mart 2008, Sayfa:12-16.

12-)”Güzel Yazı Sanatının Ustaları”, Lütfü Tınç’ın ‘Saklı Adresler’ röportaj
serisi,İstanbul Life,Sayı:2009 Haziran, sayfa:104-106.

13-)”Tipografi,grafik tasarımdan ayrılamaz”,röportajı yapan:Seza Anet,
Sanat Dergisi snt:,sayı 2,haziran-temmuz-ağustos 2009,sayfa:16-19.


RADYO KONUŞMALARI


1-) Prof.Emin Barın ile Birlikte “Hat Sanatımız” adlı program,
TRT-2, 29 Mart 1986, Cumartesi saat: 14.30

2-) “Sanat Dergisi” programında hat sanatı konulu konuşma,
TRT-2, 10 Ekim 1987, Cumartesi saat 14.30

3-) “Günün İçinden” programında konuşma, TRT-1, 9 Ağustos 1988

4-) “Sanat Dergisi” programında Hat ve Modern Sanatlar konusunda
konuşma, TRT-2, 31 Aralık 1988, Cumartesi saat 14.00

5-) “Gecenin İçinden” programında konuşma.TRT-2, 4 Ağustos 1989.

6-) TRT-1 programında “Hat Sanatının Tarihi” adlı konuşma, 6 Eylül 1989

7-) Almanya’da yayınlanan “Türkiye’nin Sesi” Radyosunda Hat Sanatı
konusunda konuşma, Nisan 1990

8-) TRT Radyo I, programında röportaj, 9 Temmuz 1990.

9-) TRT İzmir Radyosu,”Yaşayan Ege 15:05 Vapuru”
programında konuşma,1993.

10-) Burç FM, “Hat Sanatı” konulu konuşma,20 Ocak 1997,saat:14:00.

11-)TRT-1,”Hat Sohbeti”, 19 Ekim 2001, Cuma, saat:11-11:45.

12-)Moral FM, “Aşiyan” programında Hat konusunda Ekrem Kaftan ile
sohbet, 21 Mart 2002, Perşembe,saat::22-24.

13-) TRT 1, 12 Kasım 2004 ,Cuma saat:11:05, “Konuşa Konuşa”
programında 45 dk.lık hat sanatı konulu sohbet.Katılanlar;
Etem Çalışkan, Savaş Çevik,Ali Toy,Pınar Doğu.

14-) Radyo Onbeş(FM 101.2),4 Eylül 2008,saat:22:40-24:10 ve
6 Eylül 2008, saat:17:00-18:30,”Salacak Kahvehanesi” programında
Uğur Dumlupınar ile Hat Sanatı konulu sohbet.T.V.PROGRAMLARI

1-) TRT-1 de “Kültür Sohbetleri” adlı programda Prof.Dr.Ayhan Songar ile
Hat Sanatı konuşmasında 15 dk.lık sohbet, 12 Mart 1993, saat: 17.00

2-) TGRT’de “İz Bırakanlar” adlı programda Hattat Hamit Aytaç’ın hayatını
konu olan yapımda konuşma 28 Ağustos 1994, Pazar saat:23.20

3-) Samanyolu T.V.’da Hikmet Barutçugil ile birlikte “Kağıt” üzerine
sohbet, 5 Aralık 1996, saat: 17.20

4-) HBB Televizyonunda, Mehmet Taşdiken’in yönettiği “Ramazan
Sohbeti” programına katılım. 9 Aralık 1999, Perşembe,
saat: 23.00-24.30


5-) TRT-2, “Düşlerle Gelen” adlı sanat dizisi. 23 Aralık 2005. Saat:21:40;
ve saat:12:05.

6-) TRT-2 “Tam Bana Göre” programı.22 Aralık 2007,saat:19:30.

7-) Mehtap TV. “Sanat Atölyesi” ve “Sanat Rehberi”, Ekim 2008.

8-) TV Net “Muhabbet Kapısı” programı, 28 Ağustos 2009, saat:18:20-20:00

9-) Mehtap TV. “Çınaraltı Sobetleri” programı,31 Ağustos 2009,
saat:18:30-19:45

JÜRİ ÜYELİKLERİ, TEZ YÖNETİMLERİ


1-) “Sanatta Yeterlik” Tez Jüriliği,Hüseyin Gündüz, M.S.Ü. 14.11.1994

2-) “Sanatta Yeterlik” Tez Jüriliği,Pınar Erman Doğu, M.S.Ü. 16.11.1994


3-)”Yüksek Lisans”(Master) Tez Yönetimi,Ömer Mohammed Ali,M.S.Ü.
‘Eski Yazı’ dalında,”Hattat Hamit Aytaç,Hayatı ve Eserleri”,6.12.1994.

4-) “Yüksek Lisans”Tez Jüriliği, Ahmet Naci Fırat, M.S.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü,”Cumhuriyetten Günümüze Devlet İşletmelerinde Kurumsal
Kimlik”, 14.02.1995.

5-) “Sanatta Yeterlik”,Tez Jüriliği, Arş.Gör.Nilüfer Yeşilyurt,
M.S.Ü. Grafik Ana Sanat Dalı,”Tipografinin Görsel ve İşlevsel
Olarak İncelenmesi, 24.02.1995

6-) “Sanatta Yeterlik”,Tez Yönetimi,Ömer Mohammed Ali ,
M.S.Ü.Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ,27.04.1999

7-) “İSTON” Amblem-Logo Yarışması jüri üyeliği İston Genel Md.lüğü,
G.Osmanpaşa-İSTANBUL, Aralık 2000

8-) “Cezayir Uluslararası Hat Yarışması” jüri üyeliği, 26Mayıs-5Haziran
2009,Cezayir.

9-)Yüksek Lisans tez jüriliği,Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Ana Sanat Dalı,hazırlayan:İbrahim Aytar, “Yönlendirme İkonlarının Kullanım
Alanlarında Yaratıcılık Üzerine Bir Tasarım Analizi”, Haziran 2009.

10-) Yüksek Lisans tez jüriliği, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Tasarım Anabilim Dalı Grafik Programı, hazırlayan:Yeter Ağgez,”Plastik
Sanatlarda Yazı ve Formunun Görsel Niteliğinin Kullanılması”,Haziran
2009.


.

KURS YÖNETİMLERİ

1-) Yapı ve Kredi Bankasının düzenlediği “Hat Kursları” nın bir yıl
boyunca yönetimi, 1986

2-) Caferağa Medresesi-Sultanahmet, İstanbul düzenlediği Hat kurslarının
iki yıl boyunca yönetimi, 1993

3-) Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın düzenlediği Hat Kurslarının Yönetimi,
1993-1994

4-) Tüze Sanat Galerisinde “Hat ve Kaligrafi” kurslarının yönetimi,
Mart 2001

5-) Özel Kaligrafi Kursu, Çiftehavuzlar-İstanbul,2005-2006

6-) Özel Hat ve Kaligrafi Kursları,Üsküdar,Doğancılar,2007-2008.

7-) Hat Eğitimi, Klasik Türk sanatları Vakfı,Doğancılar-Üsküdar,2008-2009.ARAŞTIRMA GEZİLERİ

1-) Sanatta Yeterlik çalışmaları niyle; Almanya Offenbach Klingspor
Yazı Sanatları Müzesi, Mainz Gutenberg Müzesi, Hochschule für
gestaltung Offenbach am Main plastik Sanatlar Yüksek okulunu
ziyaret, Aschaffenburg ‘ taki Milli Müzeyi ziyaret.


2-) Birleşik Arap Emirliklerinde Abu-Dhabi ve Dubai kentlerini ve
müzelerini ziyaret 1985

3-) Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Antalya, Konya, Ankara, Kayseri,
Niğde K.Maraş, Mersin, Adana, İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa,
Balıkesir illerindeki tarihi dokusu ve müzelerini ziyaret 1986

4-) Bağdat ve Müzelerini ziyaret 1988.

5-) Tahran ve Müzelerini ziyaret, Ekim 2002.

6-) Münih(Almanya) sanatsal araştırma gezisi, Mart-Nisan 2003.
YER ALDIĞI YAYINLAR VE DİĞER ETKİNLİKLERİ

1-) “Türk Hattatları”, Şevket Rado, kitabında madde olarak yer aldı

2-) “Sanat Çevresi” dergisinin 72.sayısında, Ekim 1984, eserlerinin
fotograflarıyla Prof.Emin Barın’ın makalesinde yer aldı.

3-) “Who’s Who in Turkey” Günümüz Türkiye’sinde Kim Kimdir?)
Ansiklopedisinde madde olarak yer aldı.1985

4-)”Besmele Bahçesi”(The Garden of Besmeleh), Boğaziçi Yayınları,
Eylül 1998, kitabında bir eseriyle yer aldı.

4-) “Huruf” adlı ,12 Uluslararası hat sanatçısının katıldığı kitapta yer aldı.
Ocak 2003, Editör: Abdurrahman El Uways.

5-) Bakanlıklardan, Genel Müdürlüklerden ve Mahkemelerden gönderilen
“Yazı ve İmza”konuları ile sanat eserleri üzerinde resmi ve özel bilirkişi
olarak çok sayıda görev yaparak raporlar hazırladı.

6-) Eylül,Ekim 2004 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi’nin yeni açılan
Grafik Bölümünün kuruluşunda görev aldı.

7-) “lebriz.com” 25.yıl online sanat merkezi kataloğu.sayfa:97-98.
Aralık 2005.

8-) “Geleneksel Sanat Evi” kataloğunda 35 eseri yayınlandı.s:3-19.
Cumhuriyet Cad. 263/1 Harbiye-İST.


9-) “Türk Grafik Tasarımcıları LOGO” adlı kitapta 22 eseri yayınlandı.
Sayfa: 245,246,247,248,250,251,252,253,254,260,261,265,267,268.
Alternatif Yayıncılık Ltd. Tomurcuk sok.İzmen sit. B-2 Blok Kat:5
Daire: 83 80310 Mecidiyeköy-İst.

10-)”Çifte Kalemli Yazı Ustası Savaş Çevik”,Mustafa Candan,
İlgi Dergisi,kış 2008 sayı:115, Sayfa:22-27

11-)”Hroof Arabiya”,No:20 Yıl:7 Nisan 2008,sayfa.18-23.,The Cultural&Scientific
Association/Dubai. UAE

12-) “The arts Works album of the participants of the International Exhibition of
Calligraphy”, Organizers: National Union of Calligraphers and
MVK Exhibition Company. St. Petersburg 2008.


Tel: 0212 2362606
Fax: 0212 2587580
GSM: 0532 2311289
e-mail: savascevik@superonline.com
Web: www.savascevik.com
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Çeşitli zamanlarda kaligrafi, temel sanat eğitimi ve hat konularında kurslar.(Bkz .detaylı özgeçmiş)

1-) Yapı ve Kredi Bankasının düzenlediği “Hat Kursları” nın bir yıl
boyunca yönetimi, 1986

2-) Caferağa Medresesi-Sultanahmet, İstanbul düzenlediği Hat kurslarının
iki yıl boyunca yönetimi, 1993

3-) Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın düzenlediği Hat Kurslarının Yönetimi,
1993-1994

4-) Tüze Sanat Galerisinde “Hat ve Kaligrafi” kurslarının yönetimi,
Mart 2001

5-) Özel Kaligrafi Kursu, Çiftehavuzlar-İstanbul,2005-2006

6-) Özel Hat ve Kaligrafi Kursları,Üsküdar,Doğancılar,2007-2008.

7-) Hat Eğitimi, Klasik Türk sanatları Vakfı,Doğancılar-Üsküdar,2008-2009.Kazanılan Burs ve Ödüller
1- PTT Pul Yarışması, Mansiyon, 1975

2- XIII. Antalya Uluslar arası Film ve Sanat Festivali
Grafik (Afiş) yarışmasında Sanat Ödülü,1976.

3- Kıbrıs Türk Hava Yolları amblem yarışmasında 3.ödülü, 1977

4- Boğaziçi Üniversitesi Amplem Yarışmasında altı ödülden birisi, 1978.

5- “Karaoğlu” Madeni Eşya Sanayii 1.Desen Yarışmasında 1.ödülü
İzmir, 1981

6- Kadın Haklarını Koruma Derneği Amblem Yarışması 1.lik ödülü, 1985.

7- Bakırköy Belediyesi Amblem Yarışmasında 2.lik ödülü, 17.01.1986.

8- İslam Konferansı Teşkilatı, Milletlerarası İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu için açılan Amblem/Lopo Yarışmasında 300 US $ lık ödül, Ağustos 1986

9- İslam Konferansı Teşkilatı, Milletlerarası İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu Milletlerarası “Hamit Aytaç Hat Yarışması” nda Talik ve C.Talik dalında 1.lik ödülü ile Sülüs ve diğer dallarda 2 adet mansiyon,Aralık 1986

10-Etibank’ın yan kuruluşları için sipariş amblem yarışmasında 2 adet
1.lik ödülü (Etibank Beypazarı Tabii Soda İşletmeleri Müesesesi
Müdürlüğü; Etibank Bigadiç Madenleri İşletmeleri Müesesesi
Müdürlüğü, Mayıs 1986.

11-Rektörü tarafından 1986 yılında ödül kazanan öğretim elemanlarına
verilen “Başarı Belgesi”ni aldı, 3 Mart 1987.

12- “Yeni Fenerbahçe Lions Kulübü” tarafından verile şükran plaketi.
20 Mart 1987.

13-Mayıs 2001 yılında Yıldız Sarayı Silahhanedeki sergiye katılımı
dolayısıyla, Lions Kulübü tarafından plaket ve teşekkür belgesi.

14-Ocak 2002 yılında “21.Yüzyıl Antikaları, Anadolu Medeniyetleri ve
Geleneksel Türk sanatları Kolleksiyonu” Genel Müdürü tarafından
Verilen Teşekkür Belgesi.

15-M.S.Ü. Rektörü Prof.Dr.İsmet Vildan Alptekin tarafından, 25.Hizmet
Yılı Anısına verilen plaket, Mart 2002.

16-M.S.Ü.Rektörü Prof.Dr.İsmet Vildan Alptekin tarafından verilen
Teşekkür Mektubu,18 Haziran 2002.

17-“10 th. International Exhibition of HOLY QURAN(Tehran-2002)
Sergisinde 5 Türk Sanatçısı ile birlikte 2.lik ödülü.


Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
SANAT ÇALIŞMALARI VE ESERLERİ

1-) Girne’de “Kıbrıs Özgürlük ve Barış Anıtı” nın Türkçe Metninin
Yazımı 1978

2-) Ankara’da “Polis Şehitleri Anıtı”nın Şehit adları panosunun
Yazımı, 1983

3-) Suudi Arabistan Jubail’de Friday Mosgue (Cuma Camii) nin İç
Yazılarının 12 m² alana C.Sülüs hattı olarak yazımı.

4-) Cumhurbaşkanı Sn.Kenan Evren’in Mısır’ı ziyaretleri nedeniyle
Mısır devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’e sundukları “Kadeş Antlaşması”
Albümünün Arapça ve Türkçe metninin yazımı, 1986

5-) F.Almanya Cumhurbaşkanı Dr.Richard Freiherr Von Weizsöcker’in
İstanbul’u ziyaretleri nedeniyle, İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin
Dalan’ın verdiği “Hemşehrilik Beratı” nın hazırlanması 29 Mayıs 1986

6-) 2.Türkiye Şehircilik Kongresi afiş ve broşürlerinin ve beratlarının
dizaynının (Dünya Şehircilik Günü, Türkiye Daimi Komitemi
tarafından düzenlenen 3-8 Kasım 1986 tarihleri arasında
İstanbul’da yapılan kongre nedeniyle)

7-) Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof.Muhteşem Giray’ın Türk Bale
Topluluğu’nun kurucusu Dame Ninette de Valois’ya verdiği Fahri
profesörlük Beratının yazımı, 24 Kasım 1986

8-) Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin çıkardığı
“Sanat ve Sanat Eğitimi” dergisinin 2.sayısının kapak ve
grafik düzeni. 1986

9-) International Association For Shell and Spatial Structures
(I.A.S.S.) and Mimar Sinan Üniversitesi (M.S.Ü)’nin organize ettiği
“Domes From Antiquity to the present” International Symposium
ambleminin dizaynı, Aralık 1986

10-) Mimar Sinan Üniversitesi’nin bahçe kapısının 500x280 cm.
boyutundaki panosunun yazı dizaynı ve yazımı, Ocak 1987.

11-) Mimar Sinan Üniversitesinin 1986 yılında ödül kazanan öğretim
elemanlarına verdiği “Başarı Belgesi”nin dizaynı, Şubat 1987

12-) Ankara Türk Standartları Enstitüsünün bahçesindeki II.Bayezit’in
Türk Standartları üzerine söylediği ilk sözlerin 6 m.uzunluğundaki
mermer kabartma panonun yazımı ve dizaynı, Mayıs 1987

13-) Orhan Gazi’den Vahdettin’e kadar 35 adet padişah tuğralarının yapımı, Antikacı Ahmet Keskiner kolleksiyonu,1987.

14-)M.S.Ü.Grafik Ana Sanat Dalında 1.ve 2. sınıflarda yer alan
“Yazı Disiplini” ve “Yazı Tasarımı” ders notlarının hazırlanması,1987.

15-) İstanbul’da yapılan “Dünya Büyük Şehirleri II.Zirve Konferansı”nda
20 adet Büyük Şehir Belediye Başkanlarına verilen “Hemşehrilik
Sertifikalarının” yazımı, Mayıs 1988

16-) İstanbul Hyatt International Otelinin şeref defterinin iç yazılarının
yazımı Şubat 1989

17-) Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zaid, oğlu ve yakınları
için 7 adet tuğra yapımı, Temmuz 1989

18-) The Bradford Exchange Ltd.Office 24-28 London Road Wembley
Middx Ha 97 HL firmasınca hediyelik porselen tabak için
Cahide Keskiner ile birlikte yapılan yazı ve minyatür dizaynı.

19-) Filistin Devlet Bakanı Yaser Arafat’tan Endonezya Devlet Bakanı
Ahmet Suharto’ya Filistin’in Büyükelçisi Ribhi Hallum
(Abu Firaz) ın güven mektubunun divani yazısı ile yazımı, Ocak 1990

20-) Ahmet Adnan Saygun’un ve Ailesinin mezar taşlarının yazı dizaynı,
1991

21-) İ.T.Ü.Rektörlüğünün 219.kuruluş yıldönümü münasebetiyle
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel’e
verdiği Fahri Doktorluk beratının yazımı ve hazırlanması,
Haziran 1992

22-) Vehbi koç’un torunu Mustafa Koç’un düğün davetiyelerinin kaligrafik
yazımı 1992

23-) Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın eseri olan “Mavi Sürgün” romanının film
olarak çekiminde kullanılan eski yazı sokak, bina, v.b.yazıların levha
şeklinde yazımı ve not defterindeki yazıların ve mektupların eski yazı
olarak hazırlanması

24-) Tataristan Başbakanı Farid Hayrullovich Muhametshin adına tuğra
yapımı Mayıs 1995

25-) Türk Seyyah Arif Aşçı’nın tarihi “İpek Yolu” nu deve kervanlarıyla
geçmesi sırasında, Çin,İran, Türkmenistan,Özbekistan,Kazakistan,
Kırgizistan Cumhurbaşkanlarına verilmek üzere Cumhurbaşkanımız
Süleyman Demirel imzalı 6 adet deri üzerine iyi niyet mesajı taşıyan
Mektupların yazılması Ekim 1995

26-) Makedonya Üsküp-Struga Belediyesi ile Eminönü Belediyesinin
kardeş belediye ilan edilmesi (9.6.1995) nedeniyle Meclis
Kararı’nın Kaligrafik olarak hazırlanması.

27-) Dubai’deki 800 m.yüksekliğinde 160 katlı Dubai firması
Emaar tarafından yaptırılan Burj Dubai (Burj Khalifa)’ nin
154. katında bulunan ve Dubai Emiri El Maktum’a hediye edilen
mescit mihrabındaki Nûr Sûresinin 35.Âyetinin Celî Sülüs
kompozisyonu,Aralık 2009.

28-) Katar Cultural Village Masjit mihraptaki El Bakara Sûresi 150. Âyetin celî
sülüs yazı kompozisyonu, Mart 2010.

• Ayrıca Hat sanatının çeşitli dallarında klasik ve yeni yorumlar
olmak üzere şuana kadar toplam 1070 adet eser vermiş olup,
bunların büyük bölümünün diaları kendi arşivinde bulunmaktadır.

• Sayıları bilinmemekle birlikte, kaligrafi konusunda oldukça çok
miktarda eser mevcut olup, bunların önemli bir kısmı,
ticari amaçlı çalışmalar olduklarından bir bölümü arşivde
yer alamamıştır.


Yönetilen Tezler
1-) “Sanatta Yeterlik” Tez Jüriliği,Hüseyin Gündüz, M.S.Ü. 14.11.1994

2-) “Sanatta Yeterlik” Tez Jüriliği,Pınar Erman Doğu, M.S.Ü. 16.11.1994


3-)”Yüksek Lisans”(Master) Tez Yönetimi,Ömer Mohammed Ali,M.S.Ü.
‘Eski Yazı’ dalında,”Hattat Hamit Aytaç,Hayatı ve Eserleri”,6.12.1994.

4-) “Yüksek Lisans”Tez Jüriliği, Ahmet Naci Fırat, M.S.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü,”Cumhuriyetten Günümüze Devlet İşletmelerinde Kurumsal
Kimlik”, 14.02.1995.

5-) “Sanatta Yeterlik”,Tez Jüriliği, Arş.Gör.Nilüfer Yeşilyurt,
M.S.Ü. Grafik Ana Sanat Dalı,”Tipografinin Görsel ve İşlevsel
Olarak İncelenmesi, 24.02.1995

6-) “Sanatta Yeterlik”,Tez Yönetimi,Ömer Mohammed Ali ,
M.S.Ü.Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü ,27.04.1999

7-) “İSTON” Amblem-Logo Yarışması jüri üyeliği İston Genel Md.lüğü,
G.Osmanpaşa-İSTANBUL, Aralık 2000

8-) “Cezayir Uluslararası Hat Yarışması” jüri üyeliği, 26Mayıs-5Haziran
2009,Cezayir.

9-)Yüksek Lisans tez jüriliği,Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Ana Sanat Dalı,hazırlayan:İbrahim Aytar, “Yönlendirme İkonlarının Kullanım
Alanlarında Yaratıcılık Üzerine Bir Tasarım Analizi”, Haziran 2009.

10-) Yüksek Lisans tez jüriliği, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik
Tasarım Anabilim Dalı Grafik Programı, hazırlayan:Yeter Ağgez,”Plastik
Sanatlarda Yazı ve Formunun Görsel Niteliğinin Kullanılması”,Haziran
2009.


Yayın Listesi

MAKALELERİ

1-) “Necmettin Okyay ve Hat Sanatının”, Pınar Aylık Sanat Dergisi,
Şubat 1976

2-) “Sanat ve Endüstri”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi,
Kasım 1977

3-) “Endüstride Reklamcılığın Gelişimi ve Reklam Harcamaları”,
İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Ekim 1978


4-) “Toplumsal Açıdan Hat ve Hattatlığın Değerlendirilmesine Giriş”
3 seri makale, Süreç Dergisi, Sayı 1,2,3, 1980

5-) “Hocam Emin Barın” Sanat Çevresi Dergisi, 1984

6-) “Turkish Calligraphic Art” Image of Turkey, Issue 6, 1987
Published by TÜTAV Bakanlıklar-ANKARA

7-) “Harf Inkılabından Günümüze Ülkemizde Yazı Sanatı” Sanat ve Sanat
Eğitimi, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, sayı 3/1987

8-) “Prof.Emin Barın’ın Ardından”, Türkiye Gazetesi, 8 Ocak 1988

9-) “10.Yılında Ircica Adlı Serginin Ardından: Amerikalı bir Müslüman
Hattat”, Sanat Çevirisi, 146, Aralık 1990

10-) “Büyülü ve Farklı Bir Güzellik, Hat Sanatı İlgi Bekliyor”,
VIP (Very Important Person) yıl: 4 Sayı: 15 Ocak 1991

11-) “Hat Sanatı” Skylife, yıl: 15 Sayı:167, Türk Hava Yolları Dergisi, 1997

12-) “Klasik Osmanlı Hat Sanatında Grafik Değerler”, Osmanlı-Kültür
ve Sanat,Cilt 11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999

13-) “Hat Sanatında Tashih”, M.Uğur Derman 65+4 Yaş Armağanı/birtday
festschrift, Edited by Irvin Cemil Schick, Birinci Basım, Aralık 2000
Anabasım A.Ş.İstanbul.

14-)”Geleneksel Hat Sanatımız Hakkında Bazı düşünceler”, Yağmur
Dergisi,sayı:11,İstanbul, Nisan-Mayıs-Haziran 2001

15-)”Bir Hattat Olarak Hocam Emin Barın”, “Bir Yazı Sevdalısı Emin Barın”
kitabı,s.30-35,Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık,
Yapı Kredi Yayınları-1608, Şubat 2002, İstanbul.

16-)”Geleneksel Hat Sanatımız Hakkında Bazı Düşünceler”, Yağmur
Dergisi,sayı:11,Nisan-Mayıs-Haziran 2001.

17-)”Hocam Hâmid Bey” adlı makale, “Hattat Hâmit Aytaç Kitabı”, Kitabevi,
İstanbul,Mayıs 2002, s:105-108.

18-)”Hat Sanatında Tashih”, Hroof Arabiya, Temmuz 2002,s:46-49,
Dubai,U.A.E.

19-)”Emin Barın ve Hat Sanatı”,’Sanat Antika Koleksiyon’ dergisi,yıl:1,
sayı:5, Mayıs 2003,İstanbul,s:27-36.

20-)”Ağaçların Ötesi”,’100 Yüze devrim Erbil’,Türkiye İş bankası
yayınları, İstanbul,Şubat 2004,Mas matbaacılık A.Ş.,sayfa: 126,127.

21-) “Hocam Prof.Ali Alpaslan”,’Anlayış’ aylık dergi,Sayı:34,
Mart 2006,sayfa:87

22-) “Sevgili Bir Ağabeyimiz Vardı Hasan Âli Göksoy”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ekim 2010, Yıl:39 Sayı:156, Sayfa:61-66


BİLDİRİLERİ

1-) “Görsel Bildirişim Olguları ve Çağdaş Müzecilikteki Yeri”
I.Türkiye Müzecilik Kongresi, 15-18 Mayıs 1980, Atatürk Kitaplığı
Taksim-İstanbul

2-) “Geleneksel Türk-İslam Sanatlarının Teknolojik Değerleri”
I.Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi,
İTÜ,14-18 Eylül 19813-) “Trafik Kazalarında Görsel Bildirişim Olguları ve Etkinlikleri”,
Trafik Kazaları 2.Ulusal Sempozyumu,9-10-11 Haziran 1982.
İ.T.Ü.,İstanbul4-) “Ülkemizdeki Son Yüzyıl Hat Sanatı ve Plastik Değerleri”,
4.İstanbul Sanat Bayramı SEMPOZYUM 83,
M.S.Ü Sinema-T.V.Birimi, Balmumcu-İstanbul

5-) “Geleneksel Türk Sanatlarının Bugünkü Durumu ve Eğitimi ile
Geliştirilmesi için Bazı Öneriler”, 1.Plastik Sanatlar Sempozyumu,
25-27 Nisan 1985, Ankara Resim ve Heykel Müzesi.

6-) “Sanat Kurumlarımızda Gençliğin Eğitimi Konusunda Bazı Sorunlar”
5.İstanbul Sanat Bayramı SEMPOZYUM 85, 14-18 Ekim 1985
Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.7-)”Hat Sanatının Tekniği”, III.Uluslararası İstanbul Antika ve Sanat Fuarı,
Antika ve Sanat Konferansları, 22-28 Kasım 1987, Yıldız sarayı,
Tiyatro Binası.

8-)”Türkler ve Yazı”, Yeni Türkiye,Ocak-Şubat 2002,Yıl:8, Sayı:43,
Türkolojı ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel sayısı I, s:440-444.

9-)”Prof.Uğur Derman”, Türkiye Milli Kültür Vakfı,’40 Vakıf İnsana Vefa’
adlı toplantı, 7-8 Kasım 2009, Haliç Kongre Merkezi,Sütlüce-İSTANBUL:
KONFERANS, SEMPOZYUM,SEMİNER, ve PANELLER

1-) “Hat Sanatının Estetik Yapısı”, İslam Tarih, Kültür, Sanat Araştırma
Merkezi (IRCICA) Yıldız Sarayı Çit Kasrı 2 Ocak 1988

2-) “Hatat Emin Barın’ı Anma”, IRCICA, Yıldız Saraya, Çit Kasrı,
7 Ocak 1989

3-) “Hat Sanatının Teknolojisi” Artemis Sanat Merkezi,
Osmanbey,İstanbul, 18 Mart 1995


4-)”6.Geleneksel Sultanahmet Ramazan Şenlikleri” nde Hat Sanatı
konulu panel, 10 Aralık 2001, Pazartesi,saat:20:45,
Sultanahmet,(Eminönü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmiştir)

5-)”Gerede’nin Gizli Güzellikleri” dia gösterisi eşliğinde “Gerede’de Tabii
ve Tarihi Çevrenin Korunmasının Önemi Üzerine Düşünceler” adlı
panel. Gerede Belediye Başkanı Ömer Baygın tarafından
düzenlenmiştir.Gerede Öğretmen Evi Toplantı salonu, 1 Mart
2002,Cuma,saat:19:30

6-)Dört haftalık seminer,”Hat Sanatı”, Bilim ve Sanat Vakfı,
Vefa Caddesi,No:35 34470 Vefa-İstanbul. 29 Mart,5 Nisan, 12 Nisan,
19 Nisan 2003,saat:4:30.

7-)Dört haftalık seminer,”Hat sanatı”, Bilim ve Sanat Vakfı, Vefa Caddesi,
No:35, 34470 Vefa-İstanbul. 6 Aralık, 13 Aralık, 20 Aralık,
27 Aralık 2003, Saat:15-16.

8-)”Kutsal Sanat Hat” adlı konuşma,’Sanat Din Buluşması’
Sempozyumu,8 Nisan 2006,saat:14:30-16:30,Tarık Zafer Tunaya
Kültür Merkezi,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Kültür ve
Turizm Daire Başkanlığı.

9-) Bursa,Nilüfer Lions Kulübü Kadın Kolları genel toplantısında
“Hat Sanatı” konulu konuşma. 16 Mayıs 2006.

10-) Türkiye Milli Kültür Vakfı’nda prof. Uğur Derman ile sohbet,11 Mayıs 2007

11-)Sakarya Belediyesi ve Bağdagül Sanatevi’nin düzenlediği
“Emin Barın’ı Anma” Paneli, 3 Haziran 2007,Sakarya Belediyesi
Konferans Salonu.

12-)İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hüsn-i Hat Buluşması”
Paneli; ‘Hat Sanatımızdaki Klasik ve Modern Uygulamalar Hakkında
Bazı Düşünceler’ adlı bildiri. Cemal Reşit Rey Konser Salonu,İST.
28 Ekim 2007.

13-)İstanbul “Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi”, Hattat Hamit hakkında
konuşma, 22 Mayıs 2008,saat:20.oo.

14-) “Güzel Sanatlarda Temel Sanat Eğitiminin Önemi” adlı seminer,
Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi, Bağlarbaşı-İstanbul.3 Ocak 2008,
Saat:15:00

15-)Üsküdar “Uluslararası Kâtibim Kültür Sanat Şenliği”, ‘Türk Sanat
Mirasının Geleceğe Taşınmasında Karşılaşılan Problemler’ konulu panel,
Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar, 2009,saat: 16:30-17:30.

16-) Dört haftalık seminer,”Hat Sanatı”, Bilim ve Sanat Vakfı,
Vefa Caddesi,No:35 34470 Vefa-İstanbul. 14,21 Kasım,5,12 aralık 2009.

17-) “Kaligrafi ve Tipografinin Sanatsal Yansımaları,Yunus Emre”
konulu Sempozyum, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 4 Mayıs 2010.

18-) “Klasik Türk Sanatları Buluşması”, Konferans,Bursa Orhangazi Ördekli
Kültür Merkezi, 8 Mayıs 2010.