Prof.Dr. RAUF ARIKAN
İşletme Fakültesi / İşletme (Türkçe)


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 02.01.1947
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Ankara Üniversitesi, Tarım İşletmeciliği, 1966
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
Ankara Üniversitesi, Tarım Ekonomisi
DOÇENTLİK
:
Ankara Üniversitesi, Tarımsal Pazarlama, 1978
PROFESÖRLÜK
:
Gazi Üniversitesi, Tarımsal Pazarlama, 1988
ÜYELİKLER
TUBİTAK Dergi Editörlüğü ve Türk Kooperatifçilik Kurumu Üyeliği
İŞ TECRÜBELERİ
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı (1988-1992).
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dekanlığı (1997-2000).
Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesinde Yöneticilik (1999-2000).
Gazi Üni. İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü, Kurucu ve Bölüm Başkanlığı (2013-14).
Haliç Üni. Sosyal Bilimler Enst. Müdürü ve Dekan Yardımcılığı (2014-2015
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Haliç Ünv. Lisans)
Stratejik Pazarlama (Haliç Ünv. Lisans )
Strategic Marketing (İng-Haliç Ünv. Lisans)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri(Haliç Ünv. Lisans )
İleri Araştırma Yöntemleri(Haliç Ünv. Doktora)
Araştırma Yöntemleri (Haliç Ünv. Y.Lisans)
Stratejik Pazarlama (Haliç Ünv. Lisans)
İleri Araştırma Yöntemleri (Haliç Ünv. Doktora)
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Haliç Ünv. Lisans)
Pazarlama (Haliç Ünv. Lisans )
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Haliç Ünv. Lisans)
İleri Araştırma Teknikleri (Haliç Ünv. Doktora)
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
• Dünyada Yerli Sanayileri Koruma Yöntemleri: ABD, AB, Çin ve Güney Kore Örnekleri Ve Türkiye Açısından Uygulanabilir Önlemler Araştırması, Asam-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Avrasya Bir Vakfı, Proje Lideri: Rauf Arıkan (2009).
• Türkiye’de Mesleki Eğitim Sorunu ve Üretim Eğitim İlişkileri, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Lideri: Rauf Arıkan (2006).
• Eğitim Çalışanları Sorunları Araştırması, Eğitim Bir-Sen AR&GE Komisyonu, Proje Lideri: Rauf Arıkan (2006).
Proje uzmanı veya proje lideri olarak gerçekleştirdiği kapsamlı ekip projeleri şunlardır:
• Tarımsal Artıkların Kağıt Hammaddesi Olarak Kullanılması (1972).
• Türkiye’de Meyve Suyu Endüstrisi (1974).
• Tarımda Fiyat Desteklemeleri (1979).
• Gıda Tüketimi ve Beslenme, Tarım Bakanlığı/UNICEF Ortak Projesi (1987).
• Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Eğitim-Üretim İlişkileri, GÜ Arşt. Fonu Projesi (2006).
• Dünya’da Yerli Sanayileri Koruma Yöntemleri, ASAM Projesi (2009).
Yayın Listesi
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.ARIKAN, R. (1983), Agriculturel Statistics in Turkey, Dept. Of Agricultturel Economics, Purdue University, Working Paper 1983-2, West Lafeyette, USA.
A2.ARIKAN Rauf (1983). “Türkiye'de Tarımsal İstatistik ve Veri Yönetimi”, Tarım Yönetimi cilt 14, sayı 12: 95-103.
A3.ARIKAN, R. (1985), “Data Administration in Turkey”, Agriculturel Administration, Vol: XI, No:22, p.37 40.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1.ARIKAN, R.(1982), ”Tarımsal Destekleme Politikası”, 2.Türkiye İktisat Kongresi Tarım Komisyonu Tebliğleri (V), DPT Yayın No: 1743, Ankara.
B2.ARIKAN, R.(1988), ),”Türkiye’de ve Avrupa Topluluğunda Kooperatifçilik”, XII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebliğleri,S.15-31, Ankara.
B3.ARIKAN, R.(1990), “Avrupa Topluluğunda Gelişmeler ve Türk Turizmi”, I.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler, Kuşadası.
C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler (mevcudu olan 8 adet kitap ektedir) :
C1. DEMİRCİ Rasih, Rauf ARIKAN ve İ.Burhan ERDOĞAN, Genel Ekonomi, Ankara, (1992).

C2. GÜNEŞ Turan ve Rauf ARIKAN Tarım Ekonomisi İstatistiği, , Ankara, (1993).

C3. ARIKAN Rauf Araştırma Teknikleri Ve Rapor Yazma, Ankara, (2000).

C4. ARIKAN Rauf, ve Yavuz ODABAŞI Tüketici Davranışı Ve Tüketici Bilinci, Eskişehir, (1992).

C5. ARIKAN Rauf, Süt ve Süt Ürünleri Pazarlaması, Ankara , (1985).

C6. ARIKAN Rauf, Ekonomi, Lise - 2 Ders Kitabı, Ankara, (2000).

C7. ARIKAN Rauf, Grafikler, Amaçları, Çeşitleri, Çizim Esasları Yorumları, Ankara (2002).

C8. ARIKAN Rauf, Araştırma Tezlerinin Reddedilmesi Tez Hazırlama Teknikleri, Ankara, (2008).

C9. ARIKAN Rauf, Araştırma Teknikleri Ve Rapor Hazırlama, 6. Baskı, Ankara, (2005).

C10. ARIKAN Rauf, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayın, Ankara (2011).

C11. ARIKAN Rauf, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Genişletilmiş 2. Basım, Nobel Yayın, Ankara (2013).

C12. ARIKAN Rauf, Anketler ve Anket Soruları, Nobel, Ankara, (2013).
C13. ARIKAN Rauf, Bilimsel Araştırma ve Rapor Yazma, Ankara,(2017), Baskıda.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1.ARIKAN, R.(2000),”Kazakistan’da Tüketimin Yapısı”,Ticaret ve Turizim Dergisi, Sayı 5, S.171-180.

D2.ARIKAN, R.(2000),”Ticaret Sektörü Ne Durumda?” Karınca Dergisi, Sayı:760, S. 30-32.

D3.ARIKAN, R.(1999),”Mesleki Eğitim Şurası ve Mesleki Eğitimde Gelişmeler”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl:1999, Sayı:2, S.1-6.

D4.ARIKAN, R.(1994),”Anket Sorularını Hazırlama ve Soru Sorma Tekniği”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Sayı:19, Şubat 1994, S.15-18.

D5.ARIKAN, R.(1994),”Türkiye’de Ailelerin Turizme Katılımları ve Turizm Harcamaları”, Türkiye Kalkınma Bankası Turizm Yıllığı-1994, Ankara, S.16-25.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.ARIKAN, R.(1982), ”Tarımsal Destekleme Politikası”, 2.Türkiye İktisat Kongresi Tarım Komisyonu Tebliğleri (V), DPT Yayın No: 1743, Ankara.
E2.ARIKAN, R.(1988),”Türkiye’de ve Avrupa Topluluğunda Kooperatifçilik”, XII. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebliğleri,S.15-31, Ankara.
E3.ARIKAN, R.(1990), “Avrupa Topluluğunda Gelişmeler ve Türk Turizmi”, I.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler, Kuşadası.