Doç.Dr. NURAY TEZCAN
İşletme Fakültesi / İşletme Enformatiği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2129242444 Dahili: 3069
FAKS
:
2122973144
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Mimar Sinan Üniversitesi , İstatistik , 1998
YÜKSEK LİSANS
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Yönetimi , 2002
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi , Sayısal Yöntemler
DOÇENTLİK
:
ÜAK, Nicel Karar Yöntemleri, 2015
PROFESÖRLÜK
:
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
ALINAN EĞİTİMLER

2012 Latent Class Analysis
Istanbul Quantitative Lectures, Istanbul University, Istanbul

2011 Maximum Likelihood and Limited Dependent Variable
University of Essex, Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, London

2010 Nonparametric Methods and Semiparametric Methods (Including Bootstrap)
Mathematics for Social Scientists, Part III
University of Essex, Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, London

2010 “Multivariate Analysis in Wonderland” (By Prof. Dr. Jacques Tacq)
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Avcılar, Mayıs, İstanbul

2010 Eğitimcilerin Eğitimi
Haliç Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi

2006 5.Ekonomi Yaz Seminerleri
Panel Veri Ekonometrisi - Panel Veri Ekonometrisi Uygulaması
Pamukkale Üniversitesi-Denizli

2002 EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme Eğitimi (KAL-DER )

WORKSHOP

“Getting Published in International Journals: Strategies and Practices for Success” (by Prof. Geoffreey Thomas Wood, University of Sheffield & Prof. Mehmet Demirbağ, University of Sheffield)
Istanbul Commerce University, Eminonu Campus, November 28-30, 2011

Statistics of Compositional Data (by Gerald van den Boogaart)
Applied Statistics 2011 International Conference, Bled, Slovenia, September 24, 2011

“Academic Writing and Publishing Workshop”
(by Mustafa Özbilgin-Professor of Organizational Behaviour-Brunel University, London,UK-EIC, British Journal of Management) Galatasaray Üniversitesi, August 2, 2011
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
“İnovasyon Kapasitesinin Verimlilik ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: ISO 500 İşletmelerinde Bir Uygulama”
Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (2010- 2012)
Görevi: Proje Araştırmacısı

“Türk Bankacılık Sektöründe Çok Kanallı Perakendecilik Uygulamaları: İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Tüketici Algılamaları”
Galatasaray Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2010-2011)
Görevi:Proje Araştırmacısı
Yayın Listesi
ULUSLARARASI DERGİLERDE BASILAN MAKALELER

Akturan U., Tezcan N. (2012) “Mobile Banking Adoption of The Youth Market: Perceptions and Intentions”, Marketing Intelligence and Planning, Volume 30, Issue 4, ISSN: 0263-4503

Akturan U., Tezcan N., Vignolles A. (2011) “Segmenting Young Adults Through Their Consumption Styles:Cross-Cultural Study”, Young Consumers:Insight and Ideas for Responsible Marketers, Volume 12, Issue 4, ISSN:1747-3616


ULUSAL HAKEMLİ DERGİDE BASILAN MAKALE

Yılmaz F., Tezcan N. (2012) “Sanayileşme Sürecinde Krizlerle Dönüşen Sektörler: Türkiye Örneği - İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”, İktisat Dergisi, Sayı 519, ISSN: 1302 5335

Tezcan Nuray (2011) “Parametrik Olmayan Regresyon Analizi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, Cilt 25, ISSN:1300-4646

Tezcan N. (2010) “Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerinde Bir Uygulama”, Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi, ISSN:10413-1388, s.7-19


ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER (ÖZET/TAM METİN)

Tezcan Nuray (2012) "“Determining Macroeconomics Factors Affecting Economic Development Level Using Ordered Probit Analysis" 8th International Symposium of Statistics, 11-13 Ekim , Anadolu University, Eskişehir

Aras G., Tezcan N., Kutlu O., Aybars A., (2012) “Road Map for Turkey’s Innovation Environment”, 8th International Conference on IT Applications and Management, Istanbul, Turkey, 28-29 Haziran

Aras G., Aybars A., Kutlu O.,Tezcan N. (2011) “Determining Relationshıp Between R&D And The Market Value: The Case Of Turkey”, Applied Statistics 2011 International Conference, Bled, Slovenia, 20-24 Eylül

Aras G., Aybars A., Kutlu O.,Tezcan N. (2010) “Does Foreign Capital Impact Firm Innovation Capacity?: An Emerging Market Perspective” Conference of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS), The University of Washington Rome Center, 22-25 Kasım, Roma, İtalya

Akturan U., Tezcan N, (2010) “The Effects Of Innovation Characteristics On Mobile Banking Adoption”, 10th Global Conference on Business & Economics, 15-16 Ekim, Roma, İtalya

Aras G., Aybars A., Kutlu O.,Tezcan N. (2010) “The Relationship Between Firm Efficiency and Innovation Capacity: An Application of Turkish Automative Industry Using DEA and Panel Data Analysis” EURO Working Group on Efficiency & Productivity Analysis (EWG-EPA), 2-4 Temmuz, Chania, Yunanistan

Aras G., Aybars A., Kutlu O.,Tezcan N. (2010) “Relationship Between Financial Leverage and Productivity: A Panel Data Analysis on Turkey's Big 500 Companies” EURO Working Group on Efficiency & Productivity Analysis (EWG-EPA), 2-4 Temmuz, Chania, Yunanistan

Yılmaz F., Tezcan N. (2010) “Rising and Regressing Sectors of Turkey’s New Industrialization Process: A Sectoral Distinction Analysis upon Two Industrial Sectors - High-Tech and Labor Intensive Sectors”, Eurasia Business and Economics Society Conference, Abstract Book: ISBN 978-605-61069-0-3, s.127, 26-28 Mayıs, İstanbul, Türkiye

Yılmaz F., Tezcan N. (2010) “Krizlere Sektörel Tepkiler: Türkiye Örneği (İSO 500 Kuruluşu)”
Türkiye Ekonomi Kurumu, 2.Uluslararası Ekonomi Konferansı (UEK-TEK), 1-3 Eylül, Girne-KKTC

Tezcan Nuray (2010) “Analysis of the Factors Affecting Productivity Using Non-Parametric Regression Method”, 10th Global Conference on Business & Economics, 15-16 Ekim, Roma, İtalya

Akturan U., Tezcan N., Vignolles A. (2008) “Decision-Making Styles Of Young Consumers: A Comparative Study In France And Turkey”, Academy of Marketing Annual Conference, Robert Gordon University, Aberdeen, İngiltere

Akturan U., Tezcan N. (2007) “Identifying the Major Discriminative Consumption Styles and Money Attitudes of Male and Female Young Adults”, 7th Global Conference on Business & Economics, Roma, İtalya

Akturan U., Tezcan N. (2007) “Profiling Young Adults: Decision-Making Styles of College Students for Apparel Products”, 6th edition of the Colloquium “Society and Consumption, Rouen, Fransa


ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER (ÖZET/TAM METİN)

Erkollar A., Tezcan N., Özyurt B.S., Adalı G.K. (2012) " Üretim Sistemlerinde Matematiksel Model Entegrasyonu İle Optimizasyon" , 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, 27-29 Eylül, İzmir

Tezcan Nuray (2009) “İşletme Performansının Değerlendirilmesinde Parametrik Olmayan Regresyon Yaklaşımı”, 2. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 24–25 Eylül, İzmir

Tezcan Nuray (2009) “Parametrik Olmayan Regresyon Analizi”, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, 27–29 Mayıs, Erzurum

Tezcan Nuray (2008) “Alternatif Tahmin Yöntemleri İle 2008 Yılı Dış Ticaret Açığının Belirlenmesi”, 1.Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 11–12 Eylül, İzmir

Yılmaz F., Tezcan N. (2007) “Vergi Hasılatı Ve Sabit Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisi: Ekonometrik Bir İnceleme”, 8.Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 23–25 Mayıs, Malatya

DİĞER YAYINLAR

Tezcan Nuray (2010), "Atatürk'ün Müzik Anlayışı ve Yaşadığı Dönemde Türk Müziği'ndeki Değişim", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, ISSN 1309-4815