Prof.Dr. OYA OĞUZ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 28.04.1955
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2129242444 Dahili: 1131
FAKS
:
2123430878
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Fizik-Matematik, 1977
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji , 1979
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Fizik
DOÇENTLİK
:
Marmara Üniviversitesi, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, 1992
PROFESÖRLÜK
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematiksel Fizik, 4.8.1999
ÜYELİKLER
Türk Fizik Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
Vermiş olduğu lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

a) Lisans düzeyindeki dersler,

Temel Fizik I (Marmara Üniversitesi ,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Temel Fizik II (Marmara Üniversitesi,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Temel Fizik III (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Alanlar Teorisi I (Marmara Üniversitesi)
Alanlar Teorisi II (Marmara Üniversitesi)
Klasik Mekanik (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Temel Tanecikler (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Fizikte Matematik Yöntemler II (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Diferansiyel Denklemler (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Matematik I ( İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Matematik II (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

b)Lisansüstü düzeyindeki dersler,

Elektromagnetik Teori (Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)
Fizikte Matematik Metotlar (Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)
Fizik Optik (Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)
Klasik Teorik Mekanik (Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)
Fizikte Tamamen Çözülebilir Sistemler (Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)
Sağlık Fiziği (İstanbul Ticaret Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü)
Nükleer Fizik(İstanbul Ticaret Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü)
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
1. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Anabilimdalı Başkanlığı 1989- 1990.
2. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Telekominikasyon Anabilimdalı Başkanlığı 1990-1991.
3. MarmaraÜniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte kurulu doçent temsilcisi 1993- 1994.
4. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı 1997- 2000 .
5. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 1998- 2001.
6. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı 1998- 2001.
7. İstanbul Ticaret Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, 2001-.
8. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Senato üyeliği, 2001-.
9. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı 2002- .
10. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı 2007- .
11. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü, 2009
12. T.C. Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan, 2009-

Kazanılan Burs ve Ödüller
1. “Young Scientist Travel Award” ödülü, European Geophysical Society (EGS)
toplantısı, (23-27 Ağustos 1982).
2. YTÜ Bilim Teşvik Belgesi (1998).
3. YTÜ Bilim Teşvik Belgesi (1999).
4. YTÜ Akademik Teşvik Belgesi (1999-2000).
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Kongre Sempozyum Panel Düzenleme Faaliyetleri

Uluslararası sempozyum düzenleme faaliyeti

S. Alsan, Z.Aslan, O. Oğuz, M.C. Kasapbaşı , F. N. Akı, C. Muştu, B. Can Metin, D. Aksoy, T. Altınpulluk, “International workshop on applications of wavelets to real world problems” IWW 2005 , 17-18 july,2005 İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Projeler

1. “ Kütle Çekim Dalgaları” YTÜ Araştırma fonu projesi No.21-01-01-02 , (2001).
2. “Konum belirlenmesinde önemli bir rol oynayan GPS sinyallerinin iyonosferle etkileşimi” YTÜ Araştırma fonu projesi No: 27-01-01-06, 2007-2009.
Yönetilen Tezler
Yönetilmiş Yüksek Lisans Tezleri

1. Recep Börü., “İyonosferdeki radyo dalgalarının yayılmasının incelenmesi”, Marmara
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1987.
2. İbrahim Erol., “VLF elektromağnetik dalgalarının yeryüzü iyonosfer geçitinde yayılması”,
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1987.
3. Şükrü Bulkan , “Monte Carlo yönteminin fizikte uygulamaları” Marmara
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1988.
4. Devrim Yazıcı, “İyonosferin iletkenliği ve mağnetik alanların neden olduğu magneto-
akustik-gravite dalgalarının sönüme uğraması” Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü 1996.
5. Ferhat Taşkın,."Self Dualite ve Tamamen Çözülebilirlik " Yıldız Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2001.

Yönetilmiş Doktora Tezi :

1.Devrim Yazıcı., “Supersimetrik tamamen çözülebilir sistemlerin Hamilton yapıları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2000

Uluslararası Toplantılar
1. İtalya’nın Trieste şehrindeki International Center for Theoretical Physics (ICTP) de
katılınılan toplantılar:
- 30 Eylül – 28 Kasım 1980, “Physics of flow in the ocean and atmosphere and
deserts”
- 21 Eylül – 12 Kasım 1982, “Autum course on geomagnetism, the ionosphere and
mesosphere”
- 10 Eylül – 19 Kasım 1984, “Autum college on tropospher, stratosphere and
magnetosphere”.
2. 23-27 Ağustos 1982, “The meeting of Geophysical Society” Leeds University,
İngiltere.
3. 15 Şubat – 15 Haziran 1990, Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Boulder
şehrindeki “National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA) adlı
enstitüde Prof. Van Zandt ile birlikte çalışma.
4. 15-26 Nisan 1991, İtalya’nın Trieste şehrindeki ICTP bünyesinde bulunan
“Training and Research Aeronomy Laboratory” merkezini ziyaret.
5. 26-28 Eylül 1991, “1st General Conference of the Balkan Physical Union” Selanik,
Yunanistan.
6. 16-29 Şubat 1992, II. Endüstriyel Eğitim Projesi antlaşması uyarınca İngiltere’de
bulunan çeşitli üniversiteleri ziyaret.
7. 1 Temmuz – 31 Ağustos 1992, Amerika Birleşik Devletleri, New York, Cornell
Üniversitesi, Fizik Bölümünde misafir araştırmacı.
8. 7 Temmuz – 6 Ağustos 1994, İtalya’nın Trieste şehrindeki ICTP bünyesinde bulunan “Training and Research Aeronomy Laboratory” merkezini ziyaret.

9. 7-12 Ağustos 1994, “Symmetries in Science VIII” isimli toplantı Bregenz, Avusturya.

10. 20-25 nisan1999 EGS XXIV General Assemly, The Hague, Hollanda

11. 16 Ağustos- 15 Eylül 2007 tarihlerinde İtalya’nın Trieste şehrinde Uluslararası Teorik Fizik Merkezinde (ICTP) “Trainnig and Research in Italian Laboratories” (TRIL) programinda misafir araştırmacı

12. ICTP Trieste, Italya’da 10-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “ 4th European conference on severe storms” (ECSS 2007) adlı toplantıya katılınmıştır. Toplantıyı düzenleyenler: N. Dotzek, D.B. Giaiotti (OSMER), F. Giorgi (Local Organizer, ICTP), R. Jayaratne , F. Stel
Yayın Listesi
Uluslararası yayınlar

1. O.Oguz “Interaction between ionization and gravity waves in the upper atmosphere”
ICTP internal report, IC/82/201, Italy,(1982).

2. O.Oguz “The propagation of magneto-gravity waves in the upper atmosphere near
the cups resonans”Balkan Physics Letters BPL, 5, 96, (1997).

3. Z.Aslan ve O.Oguz “Time variation of gravity waves in the lower atmosphere” ICTP
internal report IC/IR/98/22, Italy, (1998).

4. R.M.Mir-Kasimov ve O.Oguz “Coulomb symmetry and quantum space” Physisc of
Elementary Particles and Atomic Nuclei ,Vol 31,part7A pp.226-232, 2000.

5. D.Yazıcı.O. Oğuz ve Ö.Oğuz “Multicomponent bi-super Hamiltonian KdV systems”
J.Phys.A:Math.Gen.34 pp7713-7718, 2001.

6. Z.Can ,Z.Aslan ve O.Oguz “The variations of wind speed, temperature and pressure
values:effects on Gravity Waves ” Il Nuovo Cimento,Seci C, 2001.

7. D.Yazıcı.O. Oğuz veÖ. Oğuz “Hamiltonian Sturacture of multicomponent Super
Integrable Systems” Czechoslovak Journal of Physics,Vol.51 No.12, 5078B, 2001.
8. Z.Can,Z.Aslan, O.Oğuz., “The variationof temperature, pressure and wind speed values: Effects on gravity waves” Il Nuovo Cimento, Vol.25C, N.2 2002.
9. Z.Can,Z.Aslan,O.Oğuz., “One-Dimensional Wavelet and Reanalysis of Gravity Waves”,
The Arabian Journal for Scıence and Engıneerıng (AJSE) , Part II (29: 2C), (2004)
10. Can, Z., Z. Aslan ., O. Oğuz ve A.H. Siddiqi, “Wavelet Transforms of Meteorological Parameters and Gravity Waves” Annales Geophysicae, 23,pp.659-663, (2005).

11. Sayıner B., Gürel Z., Oğuz O., Işık F.N., “Attitudes Towards Physics Laboratory Applications of University Students”, Balkan Physics Letters (2008)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. O.Oguz “Ionization- Gravity Waves interaction in the upper atmosphere” The meeting of
Geophysical Society, sayfa 114, Leeds Üniversitesi ,İngiltere (1982).

2. T.VanZant,G.D.Nostrom,C.H.Love ve O.Oguz.“Comperation of vertical and oblique
velocity spectra observed over very flat terrain with model Doppler Shifted atmopsferic
gravity wave spectra “Proceeding of fifth workshop on tecnical and scientific aspects of
MST radar , Editor:B.Edwards , sayfa:160-166, Aberystwyth, U.K.(1991).

3. O.Oguz “The temporal variations in the ionospheric critical freqencies at two almost
conjugate stations:Slough and Argantina Islans between 1971 and 1988”
Proceeding of 1st General conferance of the Balkan Physical Union,sayfa: 538-540,
Selanik, Yunanistan, (1991).

4. R.M.Mir-Kasimov ve O.Oguz “Relativistic Schrödinger equation in space Talk at the VI International Wigner Symposium-Istanbul,16-22August, (1999).

5. O.Oguz, Z.Aslan, Z.Can ve D.Yazıcı “Gravity wave induced ionization layers in the F region over İstanbul” EGS XXIV General Assemly, The Hague, Hollanda, (1999).

6. Z.Aslan ve O.Oguz “Analysis of pressure, SST anomalies and climatic variability” EGS XXIV General Assemly, The Hague, Hollanda, (1999).

7. R.M.Mir-Kasimov ve O.Oguz “Coulomb symmetry and quantum space” International Bogoliubov Conference-Problems in theoretical and mathematical physics- Moscow-Dubna-Kyiv, 27 September-6October (1999).

8. S.Sogut, Z.Aslan, D.Okcu ve O.Oguz “Atmospheric perturbations and earthquakes” European Geophysical Society XXVGeneral Assembly Millennium Conference on Earth,Plenatery, Solar Systems Nice France 24-29 April (2000).

9. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Güven, ve O.Oğuz “Poincare Lie algebra and noncommutative differential calculus” Talk given at XXIII International Colloquiun on Group Theoretical Methods in Physics, Group 23, 30 July-05 August, (2000), Dubna, Russia,

10. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Guven, ve O.Oğuz. “Noncommutative differential geometry and Gelfand-Graev transformation” International Workshop on Gravity and Superstrings, Dubna, Russia, 28 August-3 September, (2000).

11. S.Sogut, Z.Aslan, D.Okcu ve O.Oguz “Atmospheric perturbations and earthquakes” European Geophysical Society XXVGeneral Assembly Millennium Conference on Earth,Plenatery,Solar Systems Nice France 24-29 April (2000).

12. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Guven, ve O.Oğuz “Poincare Lie algebra and noncommutative differantial calculus”-Talk given at XXIII International Colloquiun on Group Theoretical Methods in Physics, Group 23,30 July-05August, (2000), Dubna, Russia,

13. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Guven ve O.Oğuz. “Noncommutative differential geometry and Gelfand-Graev transformation” International Workshop on Gravity and Superstrings Dubna,Russia, 28 August-3 September, (2000).

14. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Güven ve O.Oğuz “Relativistic Quantum mechanics and noncommutative Differential Calculus” XV International Seminer on High Energy Physics Problems, Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics, Dubna, Russia, 25-29 September (2000).

15. R.M.Mir-Kasimov, ve O.Oğuz “Quantum mechanics and noncommutative differential calculus on commutative algebra” In Proceeding of the International Workshop “Supersymmetries and Quantum Symmetries” -Eds: E.Ivanov, S.Krivonos, A.Pashnev Dubna, ISBN-5- 85165-557-7 (2000).

16. D. Yazıcı, O. Oğuz ve Ö. Oğuz “ Hamiltonian Structure of Multicompoent Integrable systems”, 10-th International Colloquim on Quantum Groups and Integrable Systems, Prague, 21-23 June (2001).
17. Can Z., Aslan Z., Oguz O., “ The VLF waves and their interactions with the environments”3rd International Symposium on Sustainable Agro-environment Systems: New Technologies and Applications, Mısır 26-29 Ekim (2002).
18. Can Z., Aslan Z., Oguz O., “Wavelet analysis of tropospheric and lower stratospheric gravity waves” ICM2003, 5th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Sydney,Australıa 7-11July (2003)
19. Z. Aslan, Z. Can, And O. Oguz, “Climatic Changing Effects on Hazelnut
Production and Biomass Energy of Wastes”, Agro Environ 2004, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment, 20-24 October 2004, Udine, Italy (2004).

20. Aslan, Z., O. Oğuz, A. Tokgözlü and A. H. Siddiqi, “Wavelet Analysis of Rainfall Characteristics and Effects on Soil Erosion”, Workshop: Agro Environ 2004, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment, 21 October 2004, Udine, Italy (2004).

21. Z. Gürel., M. Katipoğlu., O. Oğuz., “The Importance of Physics Courses in Scientific Perception of Traffic and Road Saftey”, New approches new techonologies proceedings volume 1 published by CMS CONGRESS Management systems, ISBN 9944-5023-1-6 (2006).

22. T.Kıcı, N.Çoruhlu, B.Demir, M.Demir, O.Oğuz , “The Investıgatıon Of Cancer Metastases Usıng A Model Of Breast Tumour And Lymph Nodes”, BPU-6 Sixth International conference of the Balkan Physical Union, 22-26 Ağustos 2006Bodrum (2006).

23. T.Kıcı, N.Çoruhlu,B.Demir,M.Demir,D.Yaşar,O.Oğuz, “The Investigation Of Cancer Metastases Using A Model Of Breast Tumour And Lymph Nodes”, BPU-6 Sixth International conference of the Balkan Physical Union, 22-26 Ağustos2006 Bodrum (2006).

24. Z. Can, K.Bozkurt, D.Bozkurt, B.Elçin, O.Oğuz, K.Kutlu “Investigation of Interaction of GPS Signals with Ionosphere in Marmara Region, XXIX General Assembly International Union of Radio Science August 07-16 2008 Illinois 60601USA(URSI GA08 Paper # 1428)

25. Sayıner B., Gürel Z., Oğuz O., Işık F.N., “Attitudes Towards Physics Laboratory Applications of University Students”, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25-29 July 2008, Bodrum-Türkiye

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Uluslararası kitap
1. O. Oğuz, Z. Can , Z. Aslan, A.H. Siddiqi, “Mathematical Models and Methods for Real World Systems, Part II, Chapter 8, pp.211-224”, K.M.Furati, Zuhair Nashed and Abul Hasan Siddiqi, Chapman&Hall/CRC Taylor&Francics G, USA, 2006. ISBN 0849337437 2006
Ulusal kitap

1. S. Alsan, O.Oğuz, F. N.Işık , “Fizik Laboratuvar Deneyleri” İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul 2008.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. T.Bulat ve O.Oguz.“Real height electron density profiles over İstanbul during solar
maximum and minimum activity period” İ.Ü. Fen Fak.Mec.Seri C,48, 37, (1983).

2.O.Oguz “Interaction of gravity waves with the ionosphere in the midlatitute
approximation” İ.Ü. Fen Fak.Mec.Seri C, 49, 37, (1984).

3. İ.Erol ve O.Oguz”Çok alçak frekanslı elektromağnetik dalgaların (VLF) düşey elektrik alan
şiddetinin vericiden uzaklığa bağlı değişimi”M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 5 ,
273, (1988).
4. D.Yazıcı ve O.Oguz. “İyonosferin iletkenliği ve magnetik alanların neden olduğu magneto-
akustik-gravite dalgalarının sönüme uğraması “Y.T.Ü Dergisi 1996/3-4, 78, (1996).
5. Oğuz.O, Aslan.Z, Can.Z, Yazıcı.D., “Orta atmosferde yatay rüzgar hızının mevsimsel değişimi ve gravite dalgaları üzerindeki etkileri” İstanbul Tıcaret Üniversitesi Dergisi, Sayı:1/Mayıs (2002).
6. F.Akı, Z.Gurel, C. Mustu, O.Oğuz, Fen Bilimleri Eğitiminde Bilgisayar Kullanımının Öğrencilerin Eğitimi Üzerindeki Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2005).


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. T.Bulat ve O.Oguz ,“Hakiki yükseklik profilleri” TFD-5, sayfa 96, İstanbul,(1983).
2. D.Yazıcı ve O.Oguz “İyonosferin iletkenliği ve magnetik alanların neden olduğu magneto-akustik- gravite dalgalarının sönüme uğraması “ TFD-15, s.48, Kaş (1995),

3. O.Oguz, Z.Aslan, Z.Can, D.Yazıcı “Orta atmosferde yatay rüzgar hızının mevsimsel değişimi ve gravite dalgaları üzerinedeki etkileri”TFD-17 Alanya sayfa:214, (1998),

4.O.Oguz “Doppler kaymasına uğramış atmosferik gravite dalgalarının enerji spektrumu”
TFD-16, sayfa: 291, Ayvalık ,(1996).

5. O.Oguz, Z.Can ve D. Yazıcı “Gezici iyonosfer bozuklukları ve Es Tabakası” TFD-17, sayfa: 349, Alanya, (1998)

6. F.N.Akı, Z.Gürel, O.Oğuz, C.Muştu., “Üniversite öğrencilerinin ışığın polarizasyonu ile ilgili düşünme modelleri” TFD-22 kongresi, 14-17 Eylül 2004,Bodrum, (2004).
7.F.N.Akı, Z.Gürel, O.Oğuz, C.Muştu., “Matematik dersi uygulamalarında matematik yazılımı kullanılmasının mühendislik ve fizik bölümü öğrencilerinin öğrenmeleri üzerine etkisi” TFD-22 kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, (2004).
Kongre Sempozyum Panel Düzenleme Faaliyetleri

Uluslararası sempozyum düzenleme faaliyeti

S. Alsan, Z.Aslan, O. Oğuz, M.C. Kasapbaşı , F. N. Akı, C. Muştu, B. Can Metin, D. Aksoy, T. Altınpulluk, “International workshop on applications of wavelets to real world problems” IWW 2005 , 17-18 july,2005 İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Projeler

1. “ Kütle Çekim Dalgaları” YTÜ Araştırma fonu projesi No.21-01-01-02 , (2001).
2. “Konum belirlenmesinde önemli bir rol oynayan GPS sinyallerinin iyonosferle etkileşimi” YTÜ Araştırma fonu projesi No: 27-01-01-06, 2007-2009.