Prof.Dr. OYA OĞUZ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı / Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 28.04.1955
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2129242444 Dahili: 1131
FAKS
:
2123430878
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Fizik-Matematik, 1977
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji , 1979
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Fizik , 1984
DOÇENTLİK
:
Marmara Üniviversitesi, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, 1992
PROFESÖRLÜK
:
Yıldız Teknik Üniversitesi, Matematiksel Fizik, 4.8.1999
ÜYELİKLER
Türk Fizik Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
1. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Anabilimdalı Başkanlığı, 1989- 1990.
2. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Telekominikasyon Anabilimdalı Başkanlığı, 1990- 1991.
3. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte kurulu doçent temsilcisi, 1993- 1994.
4. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 1997- 2000 .
5. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1998- 2001.
6. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı, 1998- 2001.
7. İstanbul Ticaret Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, 2001-2009.
8. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Senato üyeliği, 2001-2009.
9. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2002-2009.
10. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-2009
11. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü, 2009-
12. Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 2009-
13. Haliç Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Üyeliği , 2010-2014
14. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekilliği, 2016-
FİZİK I
UYGULAMALI MATEMATİK I
(ÖZEL FONKSİYONLAR)
FİZİK II
KOMPLEKS ANALİZ
FİZİK I
UYGULAMALI MATEMATİK I
(ÖZEL FONKSİYONLAR)
KOMPLEKS ANALİZ
FİZİK II
FİZİK II

Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
1. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Anabilimdalı Başkanlığı 1989- 1990.
2. Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Telekominikasyon Anabilimdalı Başkanlığı 1990-1991.
3. MarmaraÜniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte kurulu doçent temsilcisi 1993- 1994.
4. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı 1997- 2000 .
5. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 1998- 2001.
6. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı 1998- 2001.
7. İstanbul Ticaret Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, 2001-.
8. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Senato üyeliği, 2001-.
9. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı 2002- .
10. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı 2007- .
11. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü, 2009
12. T.C. Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan, 2009-

Kazanılan Burs ve Ödüller
1. “Young Scientist Travel Award” ödülü, European Geophysical Society (EGS) toplantısı, (23- 27 Ağustos 1982).
2. YTÜ Bilim Teşvik Belgesi (1998).
3. YTÜ Bilim Teşvik Belgesi (1999).
4. YTÜ Akademik Teşvik Belgesi (1999- 2000).
5. 2016 yılı Türk Fizik Derneği Onur Ödülü.


Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1. “ Kütle Çekim Dalgaları” YTÜ Araştırma fonu projesi No.21-01-01-02 , (2001).
2. “Konum belirlenmesinde önemli bir rol oynayan GPS sinyallerinin iyonosferle etkileşimi” YTÜ Araştırma fonu projesi No: 27- 01- 01-06, 2007-2009.
Yönetilen Tezler
1. O.Oğuz (Balcıoğlu) “Gravite dalgalarının yukarı atmosferde yayılması” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 1984.
2. O.Oğuz (Balcıoğlu) “ZrH fiziksel özellikleri” Lisansüstü tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Ekim 1979.

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Recep Börü., “İyonosferdeki radyo dalgalarının yayılmasının incelenmesi”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1987.
2. İbrahim Erol., “VLF elektromağnetik dalgalarının yeryüzü iyonosfer geçitinde yayılması”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1987.
3. Şükrü Bulkan , “Monte Carlo yönteminin fizikte uygulamaları” Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1988.
4. Devrim Yazıcı, “İyonosferin iletkenliği ve mağnetik alanların neden olduğu magneto- akustik-gravite dalgalarının sönüme uğraması” Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1996.
5. Ferhat Taşkın,."Self Dualite ve Tamamen Çözülebilirlik " Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2001.
6.2. Doktora Tezleri
1. Devrim Yazıcı., “Supersimetrik tamamen çözülebilir sistemlerin Hamilton yapıları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2000

1. Recep Börü., “İyonosferdeki radyo dalgalarının yayılmasının incelenmesi”, Marmara
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1987.
2. İbrahim Erol., “VLF elektromağnetik dalgalarının yeryüzü iyonosfer geçitinde yayılması”,
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1987.
3. Şükrü Bulkan , “Monte Carlo yönteminin fizikte uygulamaları” Marmara
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1988.
4. Devrim Yazıcı, “İyonosferin iletkenliği ve mağnetik alanların neden olduğu magneto-
akustik-gravite dalgalarının sönüme uğraması” Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü 1996.
5. Ferhat Taşkın,."Self Dualite ve Tamamen Çözülebilirlik " Yıldız Teknik
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2001.

Yönetilmiş Doktora Tezi :

1.Devrim Yazıcı., “Supersimetrik tamamen çözülebilir sistemlerin Hamilton yapıları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2000

Uluslararası Toplantılar

Katıldığı Uluslararası Çalışmalar ve Toplantılar:
1. İtalya’nın Trieste şehrindeki International Center for Theoretical Physics (ICTP) de katılınılan toplantılar:
2. 30 Eylül – 28 Kasım 1980, “Physics of flow in the ocean and atmosphere and deserts”
3. 21 Eylül – 12 Kasım 1982, “Autum course on geomagnetism, the ionosphere and mesosphere”
4. 10 Eylül – 19 Kasım 1984, “Autum college on tropospher, stratosphere and magnetosphere”.
5. 23- 27 Ağustos 1982, “The meeting of Geophysical Society” Leeds University, İngiltere.
6. 15 Şubat – 15 Haziran 1990, Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Boulder şehrindeki “National Oceanic and Atmospheric Administration” (NOAA) adlı enstitüde Prof. Van Zandt ile birlikte çalışma.
7. 15- 26 Nisan 1991, İtalya’nın Trieste şehrindeki ICTP bünyesinde bulunan “Training and Research Aeronomy Laboratory” merkezini ziyaret.
8. 26- 28 Eylül 1991, “1st General Conference of the Balkan Physical Union” Selanik, Yunanistan.
9. 16- 29 Şubat 1992, II. Endüstriyel Eğitim Projesi antlaşması uyarınca İngiltere’de bulunan çeşitli üniversiteleri ziyaret.
10. 1 Temmuz – 31 Ağustos 1992, Amerika Birleşik Devletleri, New York, Cornell Üniversitesi, Fizik Bölümünde misafir araştırmacı.
11. 7 Temmuz – 6 Ağustos 1994, İtalya’nın Trieste şehrindeki ICTP bünyesinde bulunan “Training and Research Aeronomy Laboratory” merkezini ziyaret.
12. 7- 12 Ağustos 1994, “Symmetries in Science VIII” isimli toplantı Bregenz, Avusturya.
13. 20- 25 Nisan1999 EGS XXIV General Assembly, The Hague, Hollanda
14. 16 Ağustos- 15 Eylül 2007 tarihlerinde İtalya’nın Trieste şehrinde Uluslararası Teorik Fizik Merkezinde (ICTP) “Trainnig and Research in Italian Laboratories” (TRIL) programında misafir araştırmacı
15. "10th Quantization, Dualities and Integrable Systems" Çalıştayı Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi 22-24 Nisan 2011
16. ICTP Trieste, Italya’da 10- 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “ 4th European conference on severe storms” (ECSS 2007) adlı toplantıya katılınmıştır. Toplantıyı düzenleyenler: N. Dotzek, D.B. Giaiotti (OSMER), F. Giorgi (Local Organizer, ICTP), R. Jayaratne , F. Stel

11.c. Katıldığı Ulusal Çalışmalar ve Toplantılar:

1. Fen-Edebiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı İSTANBUL . İstanbul Bilgi Üniversitesi 01 /2/ 2010
2. Fen-Edebiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi 26-29/5/2010
3.Fen-Edebiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı İSTANBUL .Yeditepe Üniversitesi 02-03/6/2011
4. Fen-Edebiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı KIBRIS Doğu Akdeniz Üniversitesi 02-03 Mayıs 2012
5. Fen-Edebiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi 02-03 Mayıs 2013
Yayın Listesi

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. R.M.Mir-Kasimov, O.Oğuz “Coulomb symmetry and quantum spaceç” Physics of elementary particles and atomic nuclei, 31 (7) p:226-232 (1998).
2. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Güven, ve O.Oğuz “Poincare Lie algebra and noncommutative differential calculus” Physics of atomic nuclei, 64 (12) p:1985-1987 (2001).
3. D.Yazıcı. O. Oğuz ve Ö.Oğuz “Multicomponent bi-super Hamiltonian KdV systems” J.Phys.A:Math.Gen.34 pp7713-7718, 2001.
4. D.Yazıcı. O. Oğuz ve Ö. Oğuz “Hamiltonian Sturacture of multicomponent Super Integrable Systems” Czechoslovak Journal of Physics,Vol.51 No.12, 5078B, 2001.
5. Can,Z.Aslan, O.Oğuz., “The variationof temperature, pressure and wind speed values: Effects on gravity waves” Il Nuovo Cimento, Vol.25C, N.2 2002.
6. Z.Can,Z.Aslan,O.Oğuz., “One-Dimensional Wavelet and Reanalysis of Gravity Waves”, The Arabian Journal for Scıence and Engıneerıng (AJSE) , Part II (29: 2C), 2004.
7. Can, Z., Z. Aslan ., O. Oğuz ve A.H. Siddiqi, “Wavelet Transforms of Meteorological Parameters and Gravity Waves” Annales Geophysicae, 23,pp.659-663, (2005).
8. O.Oguz “Interaction between ionization and gravity waves in the upper atmosphere” ICTP internal report, IC/82/201, Italy,(1982).
9. T.VanZant,G.D.Nostrom,C.H.Love ve O.Oguz.“Comperation of vertical and oblique velocity spectra observed over very flat terrain with model Doppler Shifted atmopsferic gravity wave spectra “Proceeding of fifth workshop on tecnical and scientific aspects of MST radar , Editor:B.Edwards , sayfa:160-166, Aberystwyth, U.K.(1991).
10. Oguz “The temporal variations in the ionospheric critical freqencies at two almost conjugate stations:Slough and Argantina Islans between 1971 and 1988” Proceeding of 1st General conferance of the Balkan Physical Union,sayfa: 538-540, Selanik, Yunanistan, (1991).
11. O.Oguz “The propagation of magneto-gravity waves in the upper atmosphere near the cups resonans”Balkan Physics Letters BPL, 5, 96, (1997).
12. Z.Aslan ve O.Oguz “Time variation of gravity waves in the lower atmosphere” ICTP internal report IC/IR/98/22, Italy, (1998).
13. R.M.Mir-Kasimov ve O.Oguz “Coulomb symmetry and quantum space” Physisc of Elementary Particles and Atomic Nuclei ,Vol 31, part7A pp.226-232, 2000.
14. R.M.Mir-Kasimov, ve O.Oğuz “Quantum mechanics and noncommutative differential calculus on commutative algebra” In Proceeding of the International Workshop Supersymmetries and Quantum Symmetries” -Eds: E.Ivanov, S.Krivonos, A.Pashnev Dubna, ISBN-5- 85165-557-7 p:419-423 (2000).
15. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Güven ve O.Oğuz “Relativistic Quantum mechanics and noncommutative Differential Calculus” Proceeding of the XV International Seminer on High Energy Physics Problems, Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics, V:1 ED: A.M.Baldin, V.V. Burov and A.I.Malakhov (2000).
16. R.M.Mir-Kasimov ve O.Oguz “Relativistic Schrödinger equation inquantum space” Proceedings of the sixth international Wigner symposium V:2 p:685-696 Boğaziçi University Pres (2002).
17. Z. Aslan, Z. Can, And O. Oguz, “Climatic Changing Effects on Hazelnut Production and Biomass Energy of Wastes”, Role of Multipurpose agriculture in sustaining global environment 20-24 October 2004, p: 105-110 Udine, Italy (2004).
18. Aslan, Z., O. Oğuz, A. Tokgözlü and A. H. Siddiqi, “Wavelet Analysis of Rainfall Characteristics and Effects on Soil Erosion”, Proceeding of the workshop “Measuring and computing techniques on agricultural issue”, ITICU Special Report No:13/ 2005 ISBN: 975-6516-12-7 P:47-54 (2005)
19. Z.Can, Z.Aslan,O.Oğuz., “Wavelet analysis of air pollution and climate variability” International workshop on applications of wavelets to real world problems, İstanbul Commerce University, Turkey 17-18 July 2005.
20. Sayıner B., Gürel Z., Oğuz O., Işık F.N., “Attitudes Towards Physics Laboratory Applications of University Students”, Balkan Physics Letters BPL, 16, 161039(2009)
21. Z. Aslan, Z. Can, And O. Oguz, “Analysis of NaO solar flaresand sea level changes”, Indian Journal of industrial & applied mathematics ,3,73,-95 (2012).


7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. O.Oguz “Ionization- Gravity Waves interaction in the upper atmosphere” The meeting of Geophysical Society, sayfa 114, Leeds Üniversitesi , İngiltere (1982).
2. O.Oguz “The temporal variations in the ionospheric critical freqencies at two almost conjugate stations:Slough and Argantina Islans between 1971 and 1988” 1st General Conference of the Balkan Physical Union September 26-28 Abstracts 1991.
3. O.Oguz, Z.Aslan, Z.Can ve D.Yazıcı “Gravity wave induced ionization layers in the F region over İstanbul” EGS XXIV General Assemly, The Hague, Hollanda, (1999).
4. Z.Aslan ve O.Oguz “Analysis of pressure, SST anomalies and climatic variability” EGS XXIV General Assemly, The Hague, Hollanda, (1999).
5. S.Sogut, Z.Aslan, D.Okcu ve O.Oguz “Atmospheric perturbations and earthquakes” European Geophysical Society XXVGeneral Assembly Millennium Conference on Earth,Plenatery, Solar Systems Nice France 24-29 April (2000).
6. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Güven, ve O.Oğuz “Poincare Lie algebra and noncommutative differential calculus” Talk given at XXIII International Colloquiun on Group Theoretical Methods in Physics, Group 23, 30 July-05 August, Dubna, Russia, (2000).
7. R.M.Mir-Kasimov, Z.Can, Z.Güven ve O.Oğuz “Relativistic Quantum mechanics and noncommutative Differential Calculus” XV International Seminer on High Energy Physics Problems, Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics, Dubna, Russia, 25-29 September (2000).
8. Can Z., Aslan Z., Oguz O., “ The VLF waves and their interactions with the environments”3rd International Symposium on Sustainable Agro-environment Systems: New Technologies and Applications, Mısır 26-29 Ekim (2002).
9. Can Z., Oguz O., “Quasi- Variation Wavelet transforms of meteorological parameters and Gravity waves” ICM2003, 5th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, 253, Sydney,Australıa 7-11July (2003).
10. Can Z., Aslan Z., Oguz O., “Wavelet analysis of tropospheric and lower stratospheric gravity waves” ICM2003, 5th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, 257,Sydney,Australıa 7-11July (2003).
11. Z. Aslan, Z. Can, And O. Oguz, “Climatic Changing Effects on Hazelnut Production and Biomass Energy of Wastes”, Agro Environ 2004, Role of Multi-purpose Agriculture in Sustaining Global Environment, 20-24 October 2004, Udine, Italy (2004).
12. Z. Gürel., M. Katipoğlu., O. Oğuz., “The Importance of Physics Courses in Scientific Perception of Traffic and Road Saftey”, New approches new techonologies proceedings volume 1 published by CMS CONGRESS Management systems, ISBN 9944-5023-1-6 (2006).
13. T.Kıcı, N.Çoruhlu, B.Demir, M.Demir, O.Oğuz , “The Investıgatıon Of Cancer Metastases Usıng A Model Of Breast Tumour And Lymph Nodes”, BPU-6 Sixth International conference of the Balkan Physical Union, 22-26 Ağustos 2006 Bodrum (2006).
14. T.Kıcı, N.Çoruhlu, B.Demir, M.Demir, D. Yaşar, O.Oğuz , “The Personel Doses of Technicians Working in PET/CT imaging”, BPU-6 Sixth International conference of the Balkan Physical Union, 22-26 Ağustos 2006 Bodrum (2006).
15. Z. Can, K.Bozkurt, D.Bozkurt, B.Elçin, O.Oğuz, K.Kutlu “Investigation of Interac ion of GPS Signals with Ionosphere in Marmara Region, XXIX General Assembly International Union of Radio Science August 07-16 2008 Illinois 60601USA (URSI GA08 Paper # 1428).
16. Sayıner B., Gürel Z., Oğuz O., Işık F.N., “Attitudes Towards Physics Laboratory Applications of University Students”, Turkish Physical Society 25th International Physics Congress, 25-29 July 2008, Bodrum-Türkiye (2008).
17. Akpaça, C.,K.Bozkurt.,O.Ünver.,Z.Can.,O.Oğuz.,K.Kutlu.,''Eartquakes-Ionospeheric Model Derived From GPS-TEC Measurements'', Türk Fizik Derneği27.Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul-Türkiye, 2010 (Özet).

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. O. Oğuz, Z. Can , Z. Aslan, A.H. Siddiqi, “Mathematical Models and Methods for Real World Systems, Part II, Chapter 8, pp.211-224”, K.M.Furati, Zuhair Nashed and Abul Hasan Siddiqi, Chapman&Hall/CRC Taylor&Francics G, USA, 2006. ISBN 0849337437 2006


7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. T.Bulat ve O.Oguz.“Real height electron density profiles over İstanbul during solar maximum and minimum activity period” İ.Ü. Fen Fak.Mec.Seri C,48, 37, (1983).
2. O.Oguz “Interaction of gravity waves with the ionosphere in the midlatitute approximation” İ.Ü. Fen Fak.Mec.Seri C, 49, 37, (1984).
3. İ.Erol ve O.Oguz”Çok alçak frekanslı elektromağnetik dalgaların (VLF) düşey elektrik alan şiddetinin vericiden uzaklığa bağlı değişimi”M.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 5 , 273, (1988).
4. D.Yazıcı ve O.Oguz. “İyonosferin iletkenliği ve magnetik alanların neden olduğu magneto- akustik-gravite dalgalarının sönüme uğraması “Y.T.Ü Dergisi 1996/3- 4, 78, (1996).
5. Oğuz.O, Aslan.Z, Can.Z, Yazıcı.D., “Orta atmosferde yatay rüzgar hızının mevsimsel değişimi ve gravite dalgaları üzerindeki etkileri” İstanbul Tıcaret Üniversitesi Dergisi, Sayı:1/Mayıs (2002).
6. .Akı F.,Alsan S., Gurel Z., Mutsu C.,Oğuz O., “Bilgisayar destekli matematik derslerinin matematik öğretisine katkısının incelenmesi” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Sayı:4 (2003).
7. F.Akı, Z.Gurel, C. Mustu, O.Oğuz, “Fen Bilimleri Eğitiminde Bilgisayar Kullanımının Öğrenciler Üzerinde Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2005).
8. F. N. Akı, Z. Gürel,O. Oğuz, Misconceptions of university students about linear polarisation and polarizing filters, Balkan physıcs lettersTFD 2010

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. T.Bulat ve O.Oguz ,“Hakiki yükseklik profilleri” TFD- 5, sayfa 96, İstanbul,(1983).
2. O.Oğuz ve Y.Tulunay “Yer iyonosferinde fotoelectronların oluşması ve taşıma (transport) denklemleri” Türk fizik Derneği 9. Ulusal Fiğzik Kongresi 16-18 Eylül 1987 Uludağ Üniversitesi Bursa (1987).
3. D.Yazıcı ve O.Oguz “İyonosferin iletkenliği ve magnetik alanların neden olduğu magneto-akustik- gravite dalgalarının sönüme uğraması “ TFD- 15, s.48, Kaş (1995),
4. O.Oguz “Doppler kaymasına uğramış atmosferik gravite dalgalarının enerji spektrumu” TFD- 16, sayfa: 291, Ayvalık ,(1996).
5. O.Oguz, Z.Aslan, Z.Can, D.Yazıcı “Orta atmosferde yatay rüzgar hızının mevsimsel değişimi ve gravite dalgaları üzerindeki etkileri” TFD- 17 Alanya sayfa:214, (1998),
6. O.Oguz, Z.Can ve D. Yazıcı “Gezici iyonosfer bozuklukları ve Es Tabakası” TFD-17, sayfa: 349, Alanya, (1998) .
7. F.N.Akı, Z.Gürel, O.Oğuz, C.Muştu., “Üniversite öğrencilerinin ışığın polarizasyonu ile ilgili düşünme modelleri” TFD-22 kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, (2005).
8. F.N.Akı, Z.Gürel, O.Oğuz, C.Muştu., “Matematik dersi uygulamalarında matematik yazılımı kullanılmasının mühendislik ve fizik bölümü öğrencilerinin öğrenmeleri üzerine etkisi” TFD-22 kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum, (2005).


Uluslararası sempozyum düzenleme faaliyeti

1. “International workshop on applications of wavelets to real world problems” IWW 2005 , 17-18 july,2005 İstanbul Ticaret Üniversitesi.

2. “7th International Image processing & Wavelet on real World applications conference “(IWW 2013) 5-6 September, 2013 Valencia, SPAIN.

3. Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi 21-24Temmuz 2014 Bodrum (Danışma kurulu )

1. S. Alsan, O.Oğuz, F. N.Işık , “Fizik Laboratuvar Deneyleri” İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul 2008.