Yrd.Doç.Dr. ERGUN GÜRPINAR
Burs Komisyonu, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu / Mimarlık Fakültesi / Mimarlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 19.05.1935
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2752020 Dahili: 1154
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
1) California State Plytecnic, San Luis Obispa, California 2) Heald Engineering College, San Francis, Mimarlık-Mühendislik, 1962
YÜKSEK LİSANS
:
1) University of Notre Damme, South Indiana 2)İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, Science in Environic Design (Urban Regional Planning And Eclogy), 1975
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Çevre Sorunları ve Kentleşme
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
- Türk Mühendis ve Mimarlar Odası, Ankara, Sicil no. 2871 İstanbul Belediyesi Sicil no. 2048.
- Türk Mühendis ve Mimarlar Odası, Şehir Planlama Mimar ve Mühendisler Odası, İstanbul Sicil No: 1074.
- Türkiye Jeomorfologlar Derneği, Ankara.
- American Institute of Planners ( AIP) Üye.
- American Water Works Association (AWWA) Üye.
- Enviranic Foundation International Soutbend. Indiana Associate Member, Member of The Board of Directors 1979.

Kazanılan Burs ve Ödüller
Çevre Proje Ödülü, Notre Damme University, South Bend, Indiana, 1974-1975
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
- Mater B., Ertek T. A. Ve Gürpınar E. Diğer 14 Araştırmacı ile (1993) Club Bella Vista, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Eskihisar Köyü, Araplık Mevkii, T.C. Çevre Bakanlığı, ÇED Raporu, T.C. Orman Bakanlığı, İstanbul.
- Mater B., Ertek T.A. Gürpınar E.ve Diğer 19 Araştırmacı ile Ballıkayalar Vadisi Tabiat Parkı Envanter Raporu, T.C. Orman Bakanlığı,İstanbul.
- MaterB.,Gürpınar E.Ve Diğer 13 Araştırmacı Star Tepe Tatil Köyü, Muğla ili, Bodrum ilçesi,Kızılağaç Köyü,İçme Mekii, T.C.Çevre Bakanlığı,ÇED Raporu 66 s,İstanbul 1994.
- Mater B., Ertek T.A., Gürpınar E., Turoğlu H,Ve Diğer Araştırmacılar (BASKIDA) Batı Karadeniz –İğne Ada-
Yönetilen Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :
- Healds Engineering College, San Francisco, California, Mimarlık – Mühendislik
Diploması, 1962.

Yüksek Lisans Tezleri :
- University of Notre Dame, South Bend, Indiana, Master of Science in Environic Design
(urban and regional planning andand ecology) , 1975
Yayın Listesi
- Çevre Sorunları , Der Yayınları, İstanbul 1990, ss. 136
- Çevre Sorunları, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul 1992, ss. 200
- Kent ve Çevre sorunlarına Bir Bakış, Der Yayınları, İstanbul 1993, ss.116
- Bir Çevresel Analiz Örneği TRAKYA,Der Yanıları, İstanbul 1994, ss. 232
- Çevre Sorunları, Der Yayınları, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, İstanbul 1995, ss.382
- İçtihatlı İmar Mevzuatı, Der Yayınları, İstanbul 1998.
- Marmara Bölgesinde Kara Kaynaklı deşarjların Dağlımı Kullanılabilir Deniz alanları, Barış M., Gürpınar E., 1988 – İstanbul, 50x70 cm. Boyutları 1/ 750.000 Ölçek Duvar Haritası.
- Mater B., Ertek T.A., Gürpınar E., Gönençgil B., Turoğlu H., 1993 Marmara Bölgesi 50x 70 cm. Boyutları 1/750.000 Ölçek Duvar Haritası.

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

- Yeşil Alan İhtiyacı ; Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Bülteni, Sayı 3, Aralık 1978
- Akdeniz Medeniyetin Eşiğinde Avrupa’nın Lağımı Oluyor; Şişe Cam Aylık Dergisi, Sayı. 101, Mart – Nisan 1979.
- Aswan Felaketi ; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1984, Yıl: 2, (National Parks and Conservation Magazine’den Tercüme)
- Termal Kirlenme ve Sualtı Hayatına Tesiri; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof.Dr. Ümit DOĞANAY Armağanı Yayını.
- Geçmişten Günümüze Kadar Zonlama İlkelerinin Evrimi, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, 1983, Sayı: 1-3, Araştırma ve Uygulama Merkezi.
- Göksu’nun Berrak Suları Bulandı. Şehir Kent Kültürü Dergisi, Sayı 15, Mayıs 1988.
- 2000 yılının Tehlikesi : Pestisidler; İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, Prof.Dr. Duran ARMAĞAN,Özel Sayısı, Sayı: 1-3, Yıl 9, 1988.
- Yeni Ortaya Çıkan Kirletici Maddelerin Sağlık Açısından Tehlikeleri; İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1984.
- Marmara Bölgesi Çevre Kirliliği Haritası ve Envanteri; 1988 / 2 Mayıs – Haziran sayısı, s. 4-6, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği Yayın Organı.
- Elektrik ve Mağnetik Alanların Biyolojik Etkileri; Environmental Protection – Bilim ve Aktüalite Dergisi,20. Yıl Özel Sayı, 1993, s. 10-14.
- Cıva İle Gelen Yavaş Ölüm; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 10 Ocak 1995, s.61 – 68.
- Suyun Halk Sağlığı Üzerindeki Etkileri, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi.
- Köy envanteri Şablonu.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

- Geçmişten Günümüze Kadar Zonlama İlkelerinin Evrimi, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, 1983, Sayı: 1-3, Araştırma ve Uygulama Merkezi.
- 2000 yılının Tehlikesi : Pestisidler; İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, Prof.Dr. Duran ARMAĞAN,Özel Sayısı, Sayı: 1-3, Yıl 9, 1988.
- Marmara Bölgesi Çevre Kirliliği Haritası ve Envanteri; 1988 / 2 Mayıs – Haziran sayısı, s. 4-6, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği Yayın Organı.
- Cıva İle Gelen Yavaş Ölüm; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 10 Ocak 1995, s.61 – 68.