DGS Geçiş Sonuçları Hakkında!
Eklenme Tarihi : 17.10.2016

DGS sonuçları açıklanmıştır.
​Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.

17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında kayıt işlemleri yapılacaktır.

 


DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİMİZ

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Üniversiteye Giriş Sonuç Belgesi (ÖSYM web sitesinden çıktısı alınan yerleştirme sonuç belgesi)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Fotoğraf 2 adet fotoğraf (her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış)
  • Askerlik Belgesi

1.    Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası
2.    Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası

  • Diploma

Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)

Ön Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)

  • Not Belgesi (Transkript) ve Ders İçerikleri

2 adet mühürlü Transkript
Daha önce öğrenim görülen ve Ön Lisans diploması alınan yükseköğretim kurumundan onaylı ve mühürlü olarak alınacak; bütün dersleri ile bu derslerden alınan notları ve not sistemini gösteren not belgesi ile derslerin kredi, saat ve içeriklerini gösterir belge.

  • İngilizce Yeterlik Belgesi

Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavından muaf tutulma talebi ile başvuruda bulunabilirler.

Bu belgelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda adayların; Üniversiteye kayıt sırasında üniversitemiz tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmesi gerekir. Bu sınavlar sonucunda başarılı olamayanlar lisans öğrenimine başlamadan önce İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda öğrenim görürler.

  • Öğrenim Ücretleri ve Ödemeler

•    Üniversiteye kayıt yaptırmak için öğrencilerin bursluluk durumlarına göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini ÖSYM tarafından ilan edilen süreler içinde ödemeleri şarttır.
•    Ücretler kayıt esnasında peşin veya  ¼’ü nakit ödenmek şartı ile geri kalanı 8 eşit taksitle ödenebilir. 
•    Taksitlendirme işlemleri için gelir beyanında bulunabilecek bir kişinin mutlaka yanınızda olması gerekmektedir. Taksitlendirme için Öğrenci Muhasebesine gelmeniz gerekmektedir.
•    Ödemeleri yapacak kişinin bizzat başvurmaları veya vekil (Vekâletnamenin Noterlikçe düzenlenmiş olması gerekmektedir.) tayin ettiği kişilerin bizzat başvurmaları gerekmektedir.  Vekâletname örneği için tıklayınız.
•    Eğitim öğretim ücretleri için; http://www.halic.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/ogrenim-ucretleri

YAPI KREDİ - UNKAPANI ŞUBESİ
TR20 0006 7010 0000 0044 747099  hesabına peşinatlarınızı yatırabilirsiniz. 
İşleminizi banka üzerinden yaptırdığınız takdirde açıklama kısmında Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası ve işlem bilgisi girilmesi gerekmektedir.

  • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi

Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu veya Mali İşlerden alınan ödendi belgesi (%100 burslu öğrenciler herhangi bir ödemede bulunmayacaklardır)

Önemli Bilgiler:

•    İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini belgelendirerek kanıtlayanlar, noter tarafından vekâlet verdikleri vekilleri aracılığı ile belirtilen kayıt süreci içerisinde kayıt yaptırabilir.
•    Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.
•    Eksik belgelerle kayıt yapılmaz. Sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan kişinin kaydı iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır.
•    Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan aday, her hangi bir hak iddia edemez ve kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.