Duyurular
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2016–2017 Bahar Yarıyılı Bitirme Projesi
Eklenme Tarihi : 21.02.2017

1. ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Konunun İlanı                        21.02.2017     Salı          

Konu Açıklaması                   14.03.2017     Salı                  14.00

1. Ara Yoklama                      11.04.2017      Salı                  14.00-16.00

2. Ara Yoklama                      16.05.2017      Salı                  14.00-16.00                                          

2. KONU VE AMAÇ:

KONU: Beyoğlu kimliğine uygun kültürel mirasın korunduğu üretilebilir kent mobilyası tasarımı;

Örneğin aydınlatma araçları, oturma ve dinlenme mobilyaları, kiosklar ve haberleşme araçları, buluşma noktaları, içilebilir çeşme ve türevleri, seyyar satış donanımları…

Ayrıca bilgi iletimi ve yön belirtme sistemleri, flama ve afiş uygulama alanları, açık hava bilgi iletimi sergileri, tarihi semboller ve sanat eserlerinin Beyoğlu kimliği korunarak yeniden değerlendirilmesinin yapılması

AMAÇ: İleri teknoloji ürünü malzeme, araçlar ve teknik donatım kullanılarak, çok yalın ama güvenli ve konforlu kullanıma uygun tasarımlarla geleceğe dönük yeni ve ekonomik bir ürün sistemi kurmak amaçlanmaktadır.

TASARLANACAK ÜRÜN SİSTEMLERİNİN KAPSAMI:

a- Endüstri ve toplu üretim ilkelerine uygun çok ekonomik tasarımlar.

b- Modüler ürünlerden oluşturulacak çoklu çözümler.

c- Ambalaj ve nakliye çözümlerinin geliştirilmesi.

d- “Enerji etkin” çözümlerin geliştirilmesi.

e- “Çevre duyarlılığı” çözümlerin geliştirilmesi.

3. İSTENİLENLER

a- Üç boyutlu dijital modeller

b- Üç boyutlu gerçek modeller

c- Küçük ölçekli bütünleşmiş prototipler

d- Tasarım ilkelerini ve ayrıntılarını açıklayan uygun ölçekli örnek prototip

e- Tanıtım, renkli perspektif anlatımların yer aldığı antetli paftalar

f- Teknik görünümler, kesit, detay çizimlerin yer aldığı antetli paftalar

g- Kullanım senaryosu, ürün-insan ilişkisi / ürün-çevre ilişkisinin anlatımı

h- Proje sunumunun yer aldığı dijital kaynak (CD)

T.C.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

2016–2017 BAHAR YARIYILI

BİTİRME PROJESİ

 

 

4. ÇALIŞMA PROGRAMI

1-Birinci ara yoklama günü 11.04.2017 saat 14:00-16:00 arası Salı günü öğrenciler, araştırma dosyası ve ilk konu önerilerinin eskizlerini pafta düzeninde, çalışmalarını tamamlamış olarak ön jüriye sunacaklardır.

2-İkinci ara yoklamada 16.05.2017 saat 14:00-16:00 arası Salı günü projeleri ile ilgili tüm prensip kararları verilmiş olarak ve temize çizilebilir durumda ön jüriye sunulacaktır.

NOT: Ön Jüri 1.ve 2. Ara Jürilerde öğrencilerin sundukları çalışmaların teslime yeterli olup olmadığına karar verir.

1.Ara Yoklamada İstenenler (11.04.2017 / 14:00):

a)Araştırma Dosyası

  Çeşitli Broşürler, Fotoğraflar, Teknik dokümanlar vb.

b)3 farklı önerinin eskiz çalışmalarını 35x50 cm proje formatında sunumu.                

2.Ara Yoklamada İstenenler (16.05.2017 / 14:00):

1. Ara yoklamadaki eskiz halindeki çalışmalar, uygun ölçekte teknik görünüm, detay, malzeme ve üretim yöntemleriyle hazır halde sunulacaktır.

5. BİTİRME PROJESİ TESLİM TARİHİ VE KOŞULLARI:

Proje Teslimi                                   20.06.2017        Salı                          09.00-09.30

(Sunulan proje ile birlikte Bitirme Projesinin maketi ve projenin CD’si de teslim edilecektir).       

Eskiz Sınavı                                  20.06.2017        Salı                           09.30-12.30

Jüri Değerlendirmesi                       20.06.2017       Salı                           13.00-18.00

Proje Tesliminde İstenenler:

1-Araştırma dosyası

2-Tanıtım paftası, renkli perspektif anlatım

3-Teknik görünümler (1/1, 1/5 veya 1/10 ölçeklerde)

4-Kesit çizimleri (1/1, 1/5 veya 1/10 ölçeklerde)

5-Detay çizimleri (uygun ölçeklerde)

6-Ürün-insan ilişkisi / ürün-çevre ilişkisinin anlatımı

7-Kullanım senaryosu

8-Geleceğe açıklık, ya da farklı kullanım alanları önerilmesi

9-Maket

10-Proje paftalarının JPEG formatında kaydedildiği CD

T.C.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

2016–2017 BAHAR YARIYILI

BİTİRME PROJESİ

ÖN JÜRİ

Prof. Önder Küçükerman (H.Ü.)

Doç. S.Selhan Yalçın Usal (H.Ü.)

Öğr. Gör. Şenay Nuhoğlu (H.Ü.)

Öğr. Gör. Muhsin Partanaz (serbest)

Öğr. Gör. Ali Özbey (serbest)

ÖN JÜRİ YEDEKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Koray Tiryakioğlu (MSGSÜ)

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ

Prof. Önder Küçükerman (H.Ü.)

Doç. S.Selhan Yalçın Usal (H.Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Meltem Özkaraman Şen  (MSGSÜ)

Öğr. Gör. Şenay Nuhoğlu (H.Ü.)

Öğr. Gör. Ali Güneyligil (serbest)

Öğr. Gör. Muhsin Partanaz (serbest)

Öğr. Gör. Ali Özbey (serbest)

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ YEDEK ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. Bilge Yararel (H.Ü.)

Yrd. Doç. Dr. Koray Tiryakioğlu (MSGSÜ)