Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Haliç Üniversitesi  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7. maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca;

  • Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda gençler yetiştirilmesi ve öğretim elemanlarının bu konulardaki bilgilerinin tazelenmesini sağlamak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili araştırma ve gelişmelerin yapılmasını sağlamak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konularında konferanslar, seminerler ve kurslar ve diğer her tür ilmi toplantılar ve kongreler düzenlemek, kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Derslerini okutan her düzeydeki öğretim elemanına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişlerini ve ilmi dayanışmayı sağlamak,
  • Merkezin amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve eğitim kurumlarıyla ve konunun uzmanlarıyla işbirliği yapmak

amaç ve görevlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup bu alandaki etkinliklerine devam etmektedir.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Birol EMİL

Prof. Dr. Şahin UÇAR

Yrd. Doç. Dr. Çiler ÖZBAYRAK

Yrd. Doç. Dr. Nuran ALTUNER

Yrd. Doç. Dr. Münevver Ebru ZEREN        (Merkez Müdürü)

Yrd. Doç. Dr. Murat Remzi ŞİVİLOĞLU    (Merkez Müdür Yardımcısı)