Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Endüstri Mühendisliği Bölümü; alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve öncü mühendisler yetiştirmek üzere eğitim veren seçkin ve rekabetçi bir bölüm olmak vizyonu ile faaliyet göstermektedir. Bölümümüzün misyonu ise öğrencilerimizin, mesleki etik kuralları çerçevesinde her bakımdan ülkemize ve insanlığa faydalı bireyler olmaları için inovatif, çözüm odaklı, problem çözme becerilerine sahip, nitelikli, tercih edilen ve özgüveni olan endüstri mühendisleri olarak yetişmelerini sağlamak.

Endüstri Mühendisliği; üretim ve hizmet süreçlerinde yer alan ve insan, makine, bilgi, enerji, malzeme, ekonomi, rekabet ve teknoloji matrisinin optimizasyonu, organizasyonu ve yönetimi ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Ana mesleki amaç, etkinlik, verimlilik, esneklik, duyarlılık ve bunlara bağlı olarak kârlılık ve yüksek kalitenin gerçekleştirilmesi suretiyle ürün ve hizmetlerle ilgili süreçlerin sürekli geliştirilmesi ve en uygun çözümlerin bulunmasıdır. Bu bağlamda, Endüstri Mühendisliği geleceğin ileri teknoloji dünyasındaki problemleri fark edip çözebilen nadir mesleklerdendir.

Endüstri Mühendisliği müfredatı, "Geleceğin Fabrikası ve Organizasyonları”nı tasarlamayı ve yönetmeyi gerektiren zor ve karmaşık süreçler dizisi karşısında öğrencileri hazırlayacak şekilde tasarlanır ve sürekli güncellenir. Temel amaç, bölüm mezunlarına küresel rekabet ortamında ürün ve hizmet üreten çeşitli sektörlerde planlama, analiz-çözümleme, yeni ve sürdürülebilir teknolojilerle karar verme seçenekleri geliştirme ve sonuca ulaşma yeteneklerini kazandırmaktır.

Endüstri Mühendisliği bölümü lisans eğitimi; temel bilimler, sosyal bilimler, yönetim ve iletişim bilimleri ve mühendislik derslerinin yanı sıra, bilgisayar programlama, optimizasyon, benzetim, yöneylem araştırması teknikleri, bilgi sistemleri, istatistik, karar verme yöntemleri, üretim planlama ve kontrol, proje yönetimi ve inovasyon yönetimi, vb. gibi çağın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen disiplinleri kapsamaktadır. Derslerde bilgisayar desteği ile güncel konuları öğrencilere aktararak ve vaka çalışması yöntemleri kullanılarak, endüstri ve hizmet sektöründe karşılaşılabilecek gerçek sorunlar çözümlenmektedir. Öğrencilerden her dersin uygulama proje ve ödevlerini yapmaları, stajlarını tamamlamaları ve son eğitim yılında bitirme projelerini başarı ile tamamlayarak sunmaları beklenmektedir.

Mezun olan öğrencilerimiz, yeni yüzyılın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ürün ve hizmet üreten tüm sektörlerde, lojistik, maliye, bankacılık, sigortacılık, sağlık, pazarlama, satış, satın alma, insan kaynakları, kalite, ürün ve süreç geliştirme, araştırma ve geliştirme, yenilikçilik uygulamaları, bilgi yönetimi alanlarında ve ayrıca insan, makine, düzen, malzeme, bilgi, bilişim ve teknolojinin söz konusu olduğu sistem ve süreçlerin tasarımı, plânlanması, kurulması, işletilmesi ve yönetimi konularında Endüstri Mühendisleri olarak görev alabilirler.

Yüksek Lisans Eğitimi kapsamında, çalışan ve kendini geliştirmek isteyen mühendislere akşamları eğitim veren Endüstri Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans programı vardır. 

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2007-2008
Puan Türü MF-4
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Yerleşke Bilgisi Sütlüce Yerleşkesi

2017-18 Eğitim Döneminde Üniversitemiz aşağıdaki şekilde öğrenci almıştır.

Program Adı Burs Oranı Taban Puan Başarı Sırası
Endüstri Mühendisliği Burslu 354,1426 80.855
Endüstri Mühendisliği % 50 247,01756 235.187
Endüstri Mühendisliği % 25