Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Hakkında

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün amacı, bilgisayar sistemleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride, araştırma kurumlarında araştırma, geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir. Bilgisayar Mühendisliğinin temel Ana Bilim Dalları en basit şekliyle Donanım, Yazılım ve Bilgisayar Bilimleri olarak belirtilebilir. Bilgisayar Bilimleri ana başlığı altında Algoritmalar ve Veri Yapıları, Programlama Dilleri, Evrimsel Hesaplama, İşletim Sistemleri, Bilgi ve Veri Yönetimi, Bilgisayarda Grafik, Görüntüleme ve Çoklu Ortam, Ağ-tabanlı Bilişim ve Akıllı Sistemler gibi birçok alt alan vardır. Bölüm mezunları,  yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği programına girmek, mezun olabilmek ve bu meslekte başarılı olmak isteyenlerin, normalin üstünde bir akademik yeteneğe, üstün sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip olmaları gerekmektedir. Karakter olarak da dikkatli, sakin, sabırlı olmalıdırlar. Yalnız başına problemleri çözebilmeli, icat etme ve yeni çözümler bulma yeteneğine sahip olmalıdırlar. Büyük problemlerde ve yazılım-donanım geliştirme projelerinde de takım içinde çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdırlar.

Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2000-2001 akademik yılında eğitime başlamıştır. Çağın gereklerine ve modern Bilgisayar Mühendisliğinin ihtiyaçlarına daha uygun bir eğitim verebilmek için yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. İstanbul’un merkezinde, ulaşımı kolay, bilgisayar firmalarının odağında, hızlı ve dinamik yaşayan bir öğrenci kesimine hizmet vermektedir.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitim dili Türkçedir. Öğretim Elemanları tarafından derslerde en güncel Bilgisayar Mühendisliğinin temel İngilizce ders kitapları ve diğer kaynaklar okutulmaktadır.

Yüksek Lisans Eğitimi, Haliç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün güçlü olduğu alanlardandır. Çalışan ve kendini yenilemek isteyen mühendislere ve mühendislik dışından gelenlere yönelik, akşamları eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği (Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans programı vardır.