Bölüm Hakkında

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nün amacı, uluslararası piyasalara hâkim, küreselleşmenin getirdiği fırsatları ve riskleri analiz edebilecek kapasiteye sahip, bilgisi ve donanımı ile çevresindeki etkenleri sentezleyerek stratejik kararlar verebilecek uluslararası vizyona sahip bireyler yetiştirmektir.

Güncellenen program müfredatı ile çağımızın ihtiyacına göre yeniden düzenlemeler yapılarak verilen derslerin önceliğinin salt bilgi aktarmaktan ziyade öğrencilerin eleştirel düşünmesinin önü açarak, projeler ve grup çalışmaları teşvik eden, öğrencilerin birbirleri ile olan ilişkilerini pekiştirerek takım çalışmasına uyum sağlamalarını hedefleyen, öğrencilerin insan ilişkilerindeki becerilerini de artırmak amaçlanmıştır. Bölüm müfredatı öğrencilerin temel akademik bilgilerini ilk dört yarıyılda almasını sağlayacak işletme, iktisat, ekonomi ve hukuk derslerini  içermekte, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda ise bölümün gereği olarak öğrencilerin uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşmalarını sağlayacak teori ve uygulamanın bir arada verildiği alan derslerini kapsamaktadır. Son iki yarıyıldaki derslerin tamamı seçmeli derslerden oluşmakta olup öğrencilerin bölüme ait alan dersleri arasından kendi ilgi alanlarına uygun olan dersleri seçmelerine imkan tanınmaktadır. Zengin bir müfredata sahip olan program, mezunlarının uluslararası piyasalardaki farklı kültürlere, bu ülkelerin ekonomik iktisadi ve hukuki yapılarına uyum sağlayarak çözümler üretebilmeleri için gereken bakış açıları ile geniş bir altyapı ve birikim sağlamaktadır.

Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü’nden mezun olan öğrenciler gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki ülkelerle ticaret yapan tüm şirketlerde çalışabilmektedirler. Bölümün mezunları çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapabilecekleri gibi ithalat-ihracat uzmanı yada dış ticaret satın alma uzmanı olarak görev alabilirler. Gümrük ve liman işletmeciliğini kapsayacak firmaların yanı sıra lojistik firmalarında da çalışma imkanları bulunmaktadır. Avrupa Birliği kurumlarında araştırmacılık ve yöneticilik yapabilecekleri gibi Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarda uzman pozisyonlarına kadar yükselebilirler. Kamu sektöründe çalışmak isteyen mezun öğrencilerimiz ise Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların yanı sıra, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda da çalışma şansına sahiplerdir.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2005-2006
Puan Türü Türkçe Matematik
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Yerleşke Bilgisi Sütlüce Yerleşkesi

2017-18 Eğitim Döneminde Üniversitemiz aşağıdaki şekilde öğrenci almıştır.

Program Adı Burs Oranı Taban Puan Başarı Sırası
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Burslu 327,75711 115.519
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik % 50 215,99484 435.977
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik % 25