Bölüm Hakkında


 

Bilgisayar bilimleri ve işletme yönetiminin teorik ve uygulamasını teknik ve sosyal olarak birleştiren bir çoklu disiplin olan İşletme Enformatiği Bölümü, 2008-2009 öğretim yılında İşletme Fakültesi bünyesinde eğitime başlamıştır. Alman ekolü olan bu disiplini, yazılım tasarım ve veri biliminin tüm dünyada önem kazanması, gelecek vadeden geniş istihdam olanakları gibi etkenler ön plana çıkarmaktadır. Bölümün amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi düzeyde bilen, yazılım ve sistem projeleri geliştirebilen ve bilgi sistemlerinin iş hayatındaki artan kullanımına cevap verebilen, yüksek iş ahlakına sahip profesyoneller yetiştirmektir.

Bölüme Türkçe Matematik puan türünden öğrenci alınmakta olup eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler isteğe bağlı olarak (ücretli) İngilizce hazırlık okuyabilmektedirler. Eğitim süresi dört yıldır ve dersler Sütlüce Kampüsü’nde yapılmaktadır. Bölümün bilgisayar bilimleri alanındaki tüm dersleri bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır. Bölüm öğrencilerinin çift anadal ve yandal yapma imkânları vardır. İşletme Enformatiği Bölümü, temelde bilgisayar bilimleri ve işletme yönetimi alanındaki derslerden oluşan kapsamlı ve güncel bir müfredata sahiptir. Bu derslerin yanı sıra algoritma oluşturma, programlama, veri tabanları, işletmelerde enformatik uygulamaları, sistem analizi, proje yönetimi, bilgisayar yapıları, ağları ve güvenliği alanındaki dersler ön plana çıkmaktadır. Bölüm öğrencileri dördüncü sınıfta tüm derslerini seçmeli olarak almakta ve yoğunlaşmak istediği alanda yetkinlik geliştirebilmektedir. İşletme Enformatiği Bölümü’nde 45 iş günü zorunlu staj vardır. Ayrıca öğrencilerin, 1 ya da 2 dönem akademik hayatını yurt dışındaki anlaşmalı bir okulda geçirme olanağı sağlayan Erasmus programı, bölümümüz kapsamında değerlendirilmektedir. Erasmus programı ile anlaşmalı üniversitelerde, akademik hayatlarının bir bölümünü geçirebilirler. Ayrıca Erasmus programı ile staj yapma olanağı da, Üniversitemiz tarafından öğrencilere sunulan bir imkândır.

İşletme Enformatiği Bölümü mezunları, sistem analiz ve tasarımı, nesne yönelimli programlama (C# ve Java), web tabanlı bilgi sistemi uygulamaları, kurumsal kaynak planlaması (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, iş zekâsı, iş analizi, IT proje yönetimi, araştırma ve geliştirme projeleri, kamu ve özel sektör IT danışmanlığı, elektronik iş ve ticaret, mobil uygulamalar, veri analizi ve tasarımı, ağ tasarımı, yönetimi ve güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte yazılımcı, uzman ve yönetici olarak çalışabilir veya kendi işlerini kurabilirler. Ayrıca başta İşletme Enformatiği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği olmak üzere her alanda yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2008-2009
Puan Türü Türkçe Matematik
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Yerleşke Bilgisi Sütlüce Yerleşkesi

2017-18 Eğitim Döneminde Üniversitemiz aşağıdaki şekilde öğrenci almıştır.

Program Adı Burs Oranı Taban Puan Başarı Sırası
İşletme Enformatiği Burslu 306,37349 154.132
İşletme Enformatiği % 50 224,48869 419.294
İşletme Enformatiği % 25