Bölüm Hakkında

 

  

 “İletişim çağı” olarak adlandırılan günümüzde, halkla ilişkiler geleceğin mesleği olarak görülmektedir. Bütün dünyada iletişim becerileri yüksek, iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, içinde bulunduğumuz dönemi iyi analiz edebilen ve bu yönde iletişim stratejileri oluşturabilen çalışanlara/insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, kalifiye iş gücü sağlamak ve halkla ilişkiler alanını geliştirmek üzere araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

İşletmelerin pazar paylarını korumak ve daha fazla pay alabilmek ve her alanda, rakiplerine göre “fark” yaratmak için kendini “tanıtması” gerekmektedir. Bahsi geçen tanıtım, günümüzde, bir işletme fonksiyonu olarak “Hakla İlişkiler ve Tanıtım” başlığı altında ele alınarak, işletme imajı yaratmak ve bunun için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ulusal pazarda ve daha da önemlisi uluslararası alanda “fark” yaratabilmek için gerekli olan faaliyetleri kapsamaktadır.

Bölüm, gelişen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık, kamuoyu araştırmaları konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkıda bulunmaktadır. Lisans programının ilk iki senesinde genel olarak iletişim alanına yönelik dersler verilirken; üçüncü yıldan itibaren halkla ilişkiler planlama ve uygulamaları, örgüt kuramları, reklam tasarımı ve uygulamaları gibi kendi ilgi alanlarına yönelik dersler seçebilmektedir.

Öğrenciler Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde istedikleri yarıyıldan itibaren 22 günlük meslek stajını tamamlamak durumundadırlar. Öğrencinin dilediği bütün özel ya da kamu kurumlarında yapabilecekleri stajlar için her hangi bir ön şart yoktur. Staj yapmalarındaki ana amaç, iş tecrübesi edinebilmeleridir. Gazeteler, televizyonlar, Halkla İlişkiler ve Danışmanlık ajans ve şirketleri, reklam ajansları, özel ya da kamu kurumlarının Halkla İlişkiler Departmanları ve Turizm sektörünün Halkla İlişkiler birimlerinde staj yapabilirler.

Mezunlarımız, reklam ajanslarında, kamu ve özel kurumların Halkla İlişkiler Departmanlarında/Birimlerinde, medya ve turizm sektörlerinde yöneticilik, danışmanlık yapabilir ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışabilirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2008-2009
Puan Türü Türkçe Sosyal
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 4 Yıl
Yerleşke Bilgisi Sütlüce Yerleşkesi

2017-18 Eğitim Döneminde Üniversitemiz aşağıdaki şekilde öğrenci almıştır.

Program Adı Burs Oranı Taban Puan Başarı Sırası
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu 358,45105 93.211
Halkla İlişkiler ve Tanıtım % 50 242,56322 456.829
Halkla İlişkiler ve Tanıtım % 25 224,88466 525.211