Tanıtıcı Bilgiler

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Türk Musikisi Sanatta Yeterlik Programı 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Sanatta Yeterlik Programı ile ülkemizin ve dünyanın kültürel zenginliklerini yeni kuşaklara aktarabilecek, ayrıca çağımızda sanatlar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla, müzik sanatını “disiplinler arası” olarak değerlendirecek bir öğrenci kitlesi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Türk Musikisi Sanatta Yeterlik Programımızla kültürümüze sahip çıkılması ve yeni sistemler, metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip gençlerin yetişmesine olanak vermek, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklere sahip yaratıcı profesyoneller yetiştirmek, yapılan araştırmalarla gelecek nesillere ışık tutması bakımından oluşturulacak ortamlarda bilgi ve müzik sanatına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.