Genel Bilgi

Genetik, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını ve bu özellikler açısından doğadaki çeşitliliğin nedenlerini araştırır. Yaşamın temelini oluşturan bu konular, moleküler biyolojinin kapsamı içinde, biyolojik moleküllerin yapı ve işlevleri düzeyinde ele alınır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik, uygulama alanları da olan bilimlerdir.Bu bilim dallarının verilerinden geliştirilen gen mühendisliği teknikleri, biyoteknolojide yeni ufuklar açmıştır. Rekombinant aşı ve ilaçlar, kanser ve AIDS gibi hastalıkların erken tanısı ve gen tedavisi alanlarında parlak sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. Gen aktarımı yolu ile daha uygun ve dirençli bitki ve hayvanların elde edilmesi ise, dünyadaki beslenme sorununun çözümünde önemli bir katkı oluşturmuştur.

Üniversitemizin en son teknoloji ile planlanmış tam donanımlı araştırma ve öğrenci laboratuarları yeni tekniklerin geliştirilmesi ve öğretilmesi amacı ile kullanılmakta, üniversitemizde görev alan ve konularında uzman öğretim üyelerimizin yanı sıra misafir bilim adamlarının katılımıyla düzenlenen konferans ve seminerler öğrencilerimiz ve bilim dünyası tarafından ilgi ve beğeniyle izlenmektedir.

Fen-Edebiyat Fakültesi Bünyesinde 2000-2001 akademik yılında eğitim-öğretim vermeye başlayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün programı,bu alandaki yeni bilgileri, teorik ve deneysel olarak veren dersleri içermektedir. İlk iki yılda, kapsamlı bir temel biyoloji, fizik, kimya ve matematik eğitimi verilmektedir. Lisans programının son iki yılı ise, yoğun bir moleküler biyoloji ve genetik eğitimini kapsamaktadır. Bu eğitimde ileri düzeyde laboratuar uygulamalarına ağırlık verilmekte ve öğrenciler araştırmaya yönlendirilmektedir.

Uzman ve deneyimli bir öğretim kadrosu
Çeşitli ülkelerdeki bilgi bankalarına ulaşmak için güçlü bilgisayar alt yapısı
İnternet bağlantılı kitaplık
Modern tekniklerin uygulanabileceği gelişmiş bir laboratuvar alt yapısı
Uygulama ağırlıklı eğitim
Konuyla ilgili çeşitli kurumlarda staj yapma olanağı (Yurtiçi ve yurtdışı)
Değişik alanlarda kültürel ve sosyal etkinliklere katılım