Genel Bilgi

Moleküler Biyoloji ve Genetik disiplinlerarası ve sürekli gelişen bir bilim dalıdır ve canlılığı oluşturan moleküllerin temel özelliklerini, yapı ve fonksiyonlarını, birbirleriyle etkileşimlerini ve etkileşim sonucu çıkan hücresel yanıtları araştırır. DNA, RNA ve proteinlerin yapı ve fonksiyonlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini ortaya koyarak genetik bozuklukların moleküler mekanizmalarını açıklamaya yönelik çalışmalar yapar.

Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2004-2005 eğitim öğretim yılında kurulan Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, alanında uzman eğitim kadrosu ile eğitim vermektedir. İyi planlanmış ve güncel teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda kanser, kök hücre, bitki biyoteknolojisi alanlarında çalışmalar yürütülmektedir.

Hastalıkların moleküler mekanizmalarının aydınlatılması için öğrencilerin moleküler biyoloji ve genetik alanında teorik ve laboratuvar uygulamalı dersler alarak, literatürü takip etmeleri ve güncel gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmaktadır. Bu amaçla kanser araştırma laboratuvarı, kök hücre araştırma laboratuvarı, moleküler biyoloji uygulamaları laboratuvarı, moleküler biyoloji teknikleri laboratuvarı, RNA odası, karanlık oda, bitki biyoteknolojisi laboratuvarı ve biyoteknoloji laboratuvarı özelleşmiş Moleküler Biyoloji ve Genetik araştırma laboratuvarları olarak kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin çalışma amaçlı kullanabileceği bir proje odası bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programı kapsamında eğitimin ilk iki yılı Araştırma Metodolojisi ve Sunum Hazırlama Teknikleri, İleri Moleküler Genetik, İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri, Genetikte Özel Konular, İleri Hayvan Doku Kültürü, İleri Kanser Biyolojisi, Rekombinant DNA Teknolojisi gibi seçmeli dersler verilerek öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda eğitim almaları sağlanmaktadır. İkinci yıl ise yürütülecek olan tez projesi ile öğrenciler bilimsel çalışma metodolojisini projeleri kapsamında kullandıkları moleküler biyoloji tekniklerini ve çalışma bulgularının ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda sunum tekniklerini öğrenmektedirler. Yüksek lisans eğitimi sonunda öğrenciler akademik kariyerin devamı olarak doktora programlarına başvurmak üzere teşvik edilirler. Ayrıca sektörde alanında uzman, yetişmiş bireyler olarak istihdam edilmeleri hedeflenmektedir.

Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında akademik kariyer yapabilmelerinin yanında AR-GE merkezlerinde, hastanelerin genetik laboratuvarlarında, özel genetik tanı laboratuvarlarında, tüp bebek merkezlerinde, adli tıp kurumunda, tarım, hayvancılık ve ilaç sektöründe araştırmacı, laboratuvar teknikleri uzmanı, satış pazarlama uzmanı, ürün müdürü ve aplikasyon uzmanı gibi çeşitli görev tanımları ile çalışabilmektedirler. 

Halic University Journal of Cell and Molecular Biology