Genel Bilgi

Makine Mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik dalıdır.  Bölüm mezunları, fabrikalarda, şantiyelerde, araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Makine mühendisleri; köprü, baraj gibi büyük projelerden, en küçük bir aracın üretildiği yerlere kadar uzanan geniş yelpazeli bir çalışma alanına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açma olanakları da vardır.