Zorunlu Staj

Zorunlu Staj
  • ​​​​​​Stajyer Öğrencilerimizin Yapacakları İşlemler​​​​​
Staja başlayacak öğrencilerimizin, aşağıdaki sürece uymaları gerekmektedir.

a) Öğrenci, ön görüşmede bulunarak staj yapmaya karar verdiği bir işletme için, staj formundan üç nüsha doldurur ve onaylatmak üzere Staj Danışmanına / Staj Komisyonu'na teslim eder. Staj Danışmanı / Staj Komisyonu bu formu inceleyerek, kabul ettiklerini onaylatmak üzere Program / Mali İşler Daire Başkanlığı 'na iletir.

b) Program / Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanan formun üç nüshası, öğrenci tarafından, staj yapacağı işletmeye ulaştırılır. İşletme, staj formu üzerindeki ilgili kısmı doldurarak, öğrenciyi kabul etmiş olduğunu beyan eder. Öğrenci; formun bir nüshasını staj yapacağı işletmeye, ikinci nüshasını ise Staj Danışmanına / Staj Komisyonu'na teslim eder.

c) Öğrenci, Program / Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanmış olan 3 zorunlu staj formu ile birlikte, staja başlayacağı tarihten en az 20 gün önce 1 nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 öğrenci kimlik belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Staj Koordinatörlüğü'ne getirerek teslim eder. Staj Koordinatörlüğü eksiksiz olan evrakları onaylar, 1 tanesini teslim alır ve 2 tanesini öğrenciye teslim eder. Sigorta girişi yapıldıktan sonra, stajla ilgili dokümanları (staj defteri vb.) kendi Program / Bölüm Başkanlığı'ndan alır ve staja başlar.

  • Staj yapacak öğrenciler, staj f​​​ormunu kendi programlarından / bölümlerinden veya üniversitemiz web sayfasından temin edebilirler.
  • Öğrenciler, stajlarına ancak sigorta girişleri tamamlandıktan sonra başlayabileceklerdir.
  • Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar, staj süresinden sayılmayacaktır.
  • Staj Formu ile birlikte bölüm sekterliklerine teslim edilecek belgeler
  • 2 adet resim (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine u​ygun)