Hakkında

Uygulamalı Eğitimler ve Staj Koordinatörlüğü, asıl amacı sağlık alanında eğitim ve öğretim yapan bölüm/programların akademik takvimde belirtilen tarihlerde öngörülen güz ve bahar dönemlerinde staj / uygulamalı ders / mesleki eğitim uygulamaları ile farklı lisans bölümlerinin ve ön lisans programlarının yaz stajı usul ve esaslarını düzenlemektedir.           

Uygulamalı Eğitimler ve Staj Koordinatörlüğü, sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizin farklı lisans bölümlerinde ve ön lisans programlarının da almış oldukları uygulamalı eğitim / mesleki eğitim teorik bilgilerine ek olarak üniversite içinde ve üniversite dışında gerçekleştirecekleri uygulamalı eğitim / mesleki eğitim ve stajlarına katkı sağlayarak, öğrencilerimize; bilgi, beceri, davranış ve ekip çalışması alışkanlığı kazanmalarına, iş hayatına geçişte deneyim kazanmalarına, aldıkları kuramsal eğitimlerini gerçek iş ortamında pratiğe dökerek kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Uygulamalı Eğitimler ve Staj Koordinatörlüğü, uygulamalı eğitimlerin ve stajları etkin, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan çabayı göstermektedir. Bu kapsamda koordinatörlüğümüzün görevlerinden bazıları aşağıdaki gibidir; 

  1. Uygulamalı eğitim ve staj ile ilgili işlemlerin tutarlı, etkin ve hızlı yürütülmesinde akademik birimlere destek olup, koordinasyon sağlamak,
  2. Uygulama ve staj alanlarından kontenjan taleplerinde bulunmak
  3. Belirlenen kontenjanlara öğrenci dağılımı için birimlerle koordineli çalışmak
  4. Uygulamalı eğitim ve staj ile ilgili formları oluşturup, üniversite web sayfasında yayınlanmasını sağlamak
  5. İşyerleri ile Üniversite arasında yapılacak uygulamalı eğitim / staj anlaşmaları hazırlamak, yürütülmesinde destek olmak, yazışmaları yapmak
  6. Protokol kapsamı dışındaki uygulamalı eğitim ve staj başvurularını almak ve başvuru belgelerini kontrol etmek, gerekli durumlarda düzeltmeleri için öğrenciyi yönlendirmek
  7. Uygulamalı eğitim ve staj başvurusunu onay için ilgili akademik birimlere yönlendirmek
  8. Onaylanan başvurunun SGK ve diğer resmi işlemlerini yürütmek
  9. Uygulamalı eğitim ve staj yapmakta olan öğrencilere destek vermek
  10. Uygulamalı eğitim ve staj süresinin iptal edilmesi başvurularını almak ve bunların işlemlerini ilgili akademik birimlerle birlikte yürütmek.
​​​​