Hakkında | Sektörde Eğitim Programı

Hakkında | Sektörde Eğitim Programı

​​​​​​​​Sektörde Eğitim Nedir?

 • Sektörde Eğitim Programı Haliç Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin eğitimi sırasında bir işyerinde çalışmasına dayalı uygulamalı beceri eğitimidir.
 • Program sınıf/laboratuvar/atölye dersleri dışında, ilgili kuruluş ile ortak projelendirilmiş, birlikte yönetilen ve işyerinde uygulanan bir eğitim modelidir.
 • Programda öğrencilere, okulda öğrendiği temel akademik bilgileri ve kavramları sahada tanıma ve uygulama fırsatı sunulur. Böylece, okulda alınan temel bilgiler sektör çalışmalarıyla birlikte yeniden anlamlandırılacaktır.

​​

SEP Ofisi Çalışma Saatleri​​

​PAZARTESİ​
09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00
​SALI13:00 - 17:00​
​ÇARŞAMBA09:00 - 12:00 ve 13:00 - 17:00
​PERŞEMBE09:00 - 12:00


Sektörde Eğitim Programının Firmalara Faydaları

 • Sektörde Eğitim Programına giren firmalara lisansüstü programlar ve Haliç Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Programlarında indirim olanağı
 • Üniversite ile kurumsal işbirliği imkanı sağlanması ve bunun tasarım ve AR-GE çalışmalarına katkı verme imkanı
 • Büyüme dönemleri için hazır insan kaynağı yaratma kapasitesi
 • Hazır insan kaynağı yetiştirilmesi için çok cüzi maliyet
 • Mesleki personel ve teknik işgücü bulabilme imkanı
 • Organizasyon ve iş süreçlerine akademik danışmanlık için ortam oluşturarak çözüm üretebilme kapasitesinin sağlanması.

Sektörde Eğitim Programının İşleyişi

 • Sektörde Eğitim Programına katılım zorunlu değildir. Öğrenci, Sektörde Eğitim Programına katılmadan da eğitimini tamamlayabilir.
 • Haliç Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin, kendi meslekleri ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerde veya sivil toplum örgütlerinde eğitimleri süresince üç dönem boyunca katılacakları uygulamalı eğitimlerdir.
 • Programdan staj zorunluğu bulunulup bulunulmadığını bakılmaksızın, başarılı tüm bölüm/program öğrencileri yararlanabilir.

Sektörde Eğitim Programının Süresi

 • Sektörde Eğitim Programı, üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen eğitim süresi içinde yapılan toplam üç dönemlik uygulamadan oluşur.  Her dönem 14 haftadır.
 • Program; sonbahar, ilkbahar ve yaz dönemlerinde yapılabilir. Haftalık çalışma saati 10 saatten az olmamak üzere öğrenci boş gün ve saatlerinde iş yerine gidebilir.

Sektörde Eğitim Programına Başvuru

 • Sektörde Eğitim Programına başvuru için; minimum 2.00 GNO’ya sahip,  birinci ve ikinci sınıftaki dersleri başarıyla tamamlamış lisans öğrencileri ile birinci sınıftaki derslerini tamamlamış ön lisans öğrencileri faydalanabilir.
 • Öğrenciler uygulama döneminin başlamasına müteakip, kayıtlı oldukları bölüm için kontenjan sağlayan kurumlar arasından en fazla 5 tercih yaparlar.
 • Sektörde Eğitim Koordinatörlüğü, öğrenciler tarafından tercih edilen kurumlara, listeden öğrenci tercih etmeleri çağrısında bulunur. Bu kurumlar, kendilerinin tercih edilip edilmediğine bakmaksızın listedeki bütün öğrenciler arasından tercih yaparlar. İsteyen kurumlar tercih öncesinde listeden belirlediği öğrenciler ile mülakat yapabilir.
 • Öğrenci ve kurum tercihlerinin bu şekilde tamamlanmasına müteakip Sektörde Eğitim Veri Tabanı tarafından eşleştirme yapılır. Eşleştirme sonuçları üniversite tarafından öğrencilere ve kurumlara duyurulur.

Sektörde Eğitim Programına Kabul Edilen Öğrenciler

 • Sektörde Eğitim Programı için seçilmiş olan öğrenci çalışmaya başlamadan önce, Üniversite’de verilen Sektörde Eğitim Uyum Dersini alır. Ayrıca Programa katılan öğrencilere çalışma yapılan sektörlere bağlı olarak, Program öncesinde hazırlık dersi olarak seçmeli ders havuzuna uygun dersler konulabilir.
 • Programa katılan öğrenciler, asgari 14 hafta olmak üzere işyerinin çalışma sürelerine uymak zorundadır. Öğrencinin rapor dâhil toplam devamsızlık süresinin Sektörde Eğitim süresinin %20`sini aşması halinde öğrenci devamsızlıktan başarısız sayılır.
 • ​Sektörde Eğitim süresi boyunca öğrencilerin izin hakkı bulunmamaktadır. İzinsiz veya mazeretsiz üç günden fazla işe gelmeyen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

Sektörün Yükümlülüğü

 • Öğrencilerin bünyeye adapte edilerek iş ortamına katılımının sağlanması
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca mesleki eğitim gören öğrencinin ücretinin ödenmesi
 • Mevcut servis ve mevcut yemek hizmetinden faydalanması​

Üniversitenin Yükümlülüğü

 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca mesleki eğitim gören öğrencinin SGK işlemlerinin yapılması ve primlerinin ödenmesi