Üniversitemiz

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaç kapsamında

 • Üniversitemizce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
 • Üniversitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Üniversitemiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Üniversite ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),
 • Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla,
 • KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verilerinizi sözleşme kapsamında veya fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm firmamız tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde ve yukarda bahsi geçen amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Nüfus cüzdanı seri no., Ad-Soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, nüfusa kayıtlı olduğu yer, Medeni Hal, Din, Cilt No, Aile Seri No, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
 • Oturma İzni Belgesi, Doğum Belgesi,
 • Askerlik Durumu, Tecil Belgesi,
 • Disiplin Belgesi,
 • Kan Grubu,
 • İmza,
 • Diploma, Mezun Belgesi,
 • CV, Sertifika, Performans sistemi kapsamındaki kişisel yetkinler ve bireysel hedeflerin analizleri,
 • TYT Sınav Sonuç Belgesi,
 • Okul Kayıt Tarihi,
 • Engellilik Durumu (Varsa),
 • Adres, İkemetgah Adresi,
 • Fotoğraf ,
 • Anne-baba maaş ve SGK dökümü, anne-baba mal beyan belgesi, iflas kararı, fakirlik belgesi, başka kurumdan alınan kurum belgesi, icra belgesi ve sosyal hizmet yardım belgesi,
 • Fakülte /Bölüm,
 • Transkript ; Onaylı  Ders içerikleri, Öğrenci Numarası,
 • Lisans Belgeleri, Yüksek Lisans Belgeleri,
 • Lise Belgeleri,
 • Denklik Belgesi, Tanınırlık Belgesi,
 • Millilik Belgesi, Amatör ve Profesyonel Sporcu Lisansı,
 • Talep-Şikayet, Memnuniyet Anketi,
 • Başvuru Formu, Kayıt Formu,
 • Dijital-Sosyal Medya Hesapları,
 • IBAN, Hesap Numarası, Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi,
 • Taksit Tarihleri, Bölüm Ücretleri, Sözleşmeler, Ödeme Şekli, Banka Bilgileri Kart slip bilgileri,
 • HES Kodu,
 • Cinsiyet ,
 • Ülke,
 • İlgi Alanları Hobileri, Tercihler,
 • İcra Takip belgeleri, Sabıka kaydı, Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar,
 • Sağlık Raporu,
 • Akciğer Grafisi,
 • Askerlik tescil belgesi,
 • Öğrencilik Bilgileri,
 • Sertifika (İlkyardım Sertifikası, SRC belgesi),
 • Psiko Teknik Sürücü Belgesi,
 • Yabancı Dil ve Bilgisayar Program Sertifikaları,
 • Sınav  Sonuç Tutanakları, ALES, Yabancı Dil Belgesi,
 • Akademik Yayınlar Ve İçerikleri,
 • Çalıştığı Birim,
 • Canlı-Kayıtlı Dersler, Ders Video Kayıtları,
 • Toplantı Kayıtları, Eğitim Formları, İş seyahatleri,
 • Görev Bildirim Formu,
 • Disiplin Yazışmaları,
 • İşe Giriş-Çıkış Kayıtları, Kamera Kayıtları, Güvenlik Sorgusu,
 • Araç Plaka Bilgileri, Araç Zimmet Bilgileri, Araç Lokasyon Bilgisi,
 • Çalışanlarla yapılan sözleşmeler,
 • Lokasyon Bilgisi, İş seyahatleri,
 • Beden Bilgisi, Ayakkabı Numarası, Kılık Kıyafet Bilgisi,
 • Yıllık izinler, Cenaze izinleri, Doğum izinleri, Rapor, İdari izinler vb.
 • Maaş Ödemeleri, Prim, fazla mesai Ödemeleri, Yıllık izin kayıtları, İcra kesintileri, AGİ, SGK, Vergi ödemeleri, Yol-yemek , sağlık sigortası ödemeleri, Kıdem-ihbar, tazminat ödemeleri,
 • Performans sistemi kapsamındaki kişisel yetkinler ve bireysel hedeflerin analizleri,
 • Sözleşmeler,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Sağlık raporu ve iş güvenliği kapsamında istenen sertifika ve belgeler,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Kapalı devre kamera sistemi görüntü,
 • Araç plaka bilgileri,
 • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • İlgili mevzuat uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet, ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Satış ve Destek bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Firma Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Mali İşler bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Mali İşler bölümleri tarafından firmamız ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Firma Yönetimi, Destek ve Satış bölümleri tarafından hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Firma Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından firmamız sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Firmamızın ilgili bölümleri tarafından müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Personel İşleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yasal zorunluluklardan doğan mevzuatlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşma,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi,
 • Yeni başlayan adaylara aday memurluk eğitimlerini sağlamak amacıyla verilmektedir.
 • Akademik İşe alım süreçlerinin tamamlanması ve etkin personel seçimini kuruma kazandırmak,
 • Üniversite bilimsel araştırma, yapılması, yurtiçi ve yurt dışı görevlendirme yapılması, konferans işlemlerini yürütülmesi, Erasmus, Mevlana, Farabi kapsamında personellerin gönderilmesi kapsamında personelin gönderilmesi,
 • Personelin yıllık izin işlemlerinin sağlanması,
 • Akademik Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Yerine Getirmeyen Personelin Tüm Üniversitelere Bildirilmesi,
 • OHAL ve mahkeme süreçlerini yürütmek amacıyla yasal zorunluluklardan,
 • Denetim faaliyetlerini yürütmek ve maliye denetimlerini sağlamak,
 • Sendika, BES, SGK,Vergi, Kesenek, Nafaka, İcra Ödemelerinin Yapılması amacıyla alınmaktadır.
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Damga vergilerini ödemek,
 • Kira tahsilatlarının kontrolünü sağlamak,
 • Hukuki yükümlülüğü yerine getirmek ve ödeme takibini sağlamak,
 • Kurumların iç kontrol standartlarına ulaşılabilmesi amacıyla,
 • Proje ödemelerini yapmak,
 • Konaklama hizmetlerinin verilmesi, faturalandırma süreçlerinin sağlanması,
 • Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satın alma sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Öğrenci Seçim süreçlerini yürütmek,
 • Öğrenci Kayıt İşlemlerini Yürütmek,
 • Yasal zorunluluk,
 • Yönetim kararı ile gelen bilgileri işlemek amacıyla,
 • Engelli öğrencilere harç muafiyetini sağlama amacıyla işlenmektedir.
 • Taleplerin karşılanması amacıyla,
 • Diploma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencinin çalışma başvurusunda aile durum analizi yapabilmek,
 • Öğrenci duyurularını yapmak,
 • Öğrenciyi bilgilendirmek amacıyla maskelenerek yayınlanmıştır.
 • Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Öğrenciye burs ödemelerini gerçekleştirmek,
 • İş süreçlerinin sağlanması ve iş sürekliliğinin devamını sağlamak,
 • Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin maaş ve SGK ödemelerini gerçekleştirmek,
 • Erasmus, Farabi ,Mevlana ve YÖK Burslarının Ödenmesi,
 • Öğrenci yemek kartında herhangi bir problem olması durumunda PTT'ye kart hata bildirimi yapıp yenisini alma,
 • Yasal olarak SGK işlemlerini yürütmek,
 • Öğrenci Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru İşlemlerini yürütmek,
 • Herhangi bir etkinlik veya organizasyonda genel fotoğrafları resmi web sitesinde yayınlamak amacıyla,
 • Yeni başlayan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyip öğrencinin yaşantısına göre bir analiz çıkartılarak öğrencinin sosyal yapısına göre etkinlik yürütmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerin genel durumlarını analiz edebilmek,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  Üniversite yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile aşağıda belirtilen;

 • İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşları (İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Kaymakamlık,  Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, YÖK ve İlgili Halk Eğitim Merkezi vb.),
 • YÖK, ÖSYM, KYK,
 • Spor Bakanlığı, Spor Federasyonları, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları, Kongreler,
 • Protokol Yapılan Kamu Kurumları ve Özel Kurumlar,
 • Hizmet Alınan ve Verilen Firmalar,
 • Eğitim Kurumları ve Yurt Dışındaki Anlaşmalı Üniversiteler,
 • Yatay ve Dikey Geçişler İle İlgili Kurumlar,
 • Kurum Dışı Değerlendirme Jürileri,
 • Bilim Jürileri,
 • SGK,
 • Devlet Daireleri,
 • Göç İdaresi,
 • Sağlık Kurumları,
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü,
 • İstihdam Sağlanan Firmalar,
 • İSG,
 • Dernek ve Vakıflar,
 • Hizmet Alan Firmalar, UNIVERSAL, MADLİFE,
 • Tedarikçiler, Danışmanlar,
 • Denetçiler,
 • BES,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü,
 • Resmi Kurum Ve Kuruluşlar,
 • İŞKUR, Vergi Dairesi, Yapı İşleri,
 • Bankalar,
 • Office 365 Aracılığı ile Microsoft,
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri, İcra Müdürlükleri,
 • BTK,
 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatları, Anlaşmalı Bankalar ile Avukatlık Danışmanlığı Veren Firmalar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK İl Müdürlüğü,
 • Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler,
 • Özel sigorta Üniversiteleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Adli makamlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için firmamıza yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve HALİÇ ÜNİVERSİTESİ’ nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda HALİÇ ÜNİVERSİTESİ’ nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, olmak üzere sair mevzuat hükümleridir.

Üniversitemize ait Kişisel Verileri Korunması ve İşlenmesi Politikasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi

Kanun kapsamındaki taleplerinizi www.halic.edu.tr  web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

- Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi No:14/12 34060 Eyüpsultan İSTANBUL adresine bizzat teslim edebilir,

- Noter kanalıyla gönderebilir,

kvkkbasvuru@halic.edu.tr  adresine elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Üniversitemiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI 3
2. KAVRAMLARA AİT TANIMLAR 3
3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMLARI 5
4. ÇALIŞAN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), ÖĞRENCİ ADAYI VEYA MEVCUT ÖĞRENCİ, ÖĞRENCİ KEFİLİ, MÜŞTERİ VE FİZİKSEL ZİYARETÇİ KİŞİ GRUPLARI 6
4.1. ÖĞRENCİ ADAYI VEYA MEVCUT ÖĞRENCİ Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler 6
4.1.1.ÖĞRENCİ ADAYLARIN VEYA MEVCUT ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRENCİ YAKINLARI VE KEFİLLERİNİN Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları 8
4.2. ÇALIŞAN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler 9
4.2.1.ÇALIŞANLARIN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları 11
4.3. MÜŞTERİ (KURUM DIŞINDAN EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ŞAHISLAR, DANIŞMANLIK FİRMALARI, DANIŞANLAR, MALİ MÜŞAVİRLER, GİRİŞİMCİ ADAYLARI VB.) Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler 12
4.3.1.MÜŞTERİ (KURUM DIŞINDAN EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ŞAHISLAR, DANIŞMANLIK FİRMALARI, DANIŞANLAR, MALİ MÜŞAVİRLER, GİRİŞİMCİ ADAYLARI VB.) Kişisel Verilerinin Toplanma Ve İşlenme Amaçları 13
4.4. FİZİKSEL ZİYARETÇİ Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Veriler 14
4.5. ÖĞRENCİ YAKINLARI VE KEFİLLERİ Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler 14
4.6. ÇALIŞANLARIN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MEVCUT ÖĞRENCİ veya ÖĞRENCİ ADAYLARIN, ÖĞRENCİ YAKINLARI VE KEFİLERİNİN, MÜŞTERİLERİN VE FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİN Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri 15
4.7. ÖĞRENCİ ADAYLAR Hakkında Referans Araştırması Yapılması 17
4.8. ÇALIŞANLARIN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİLERİN, ÖĞRENCİ ADAYLARI VEYA MEVCUT ÖĞRENCİLERİN Kişisel Verilerine İlişkin Hakları 17
4.9. ÖĞRENCİ ADAYLIK Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar 18
4.10. ÇALIŞAN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİ ve ÖĞRENCİ ADAYLARIN Kişisel Verilerinin Güvenliği 18
4.11. TEDARİKÇİ / TEDARİKÇİ ÇALIŞANI / TEDARİKÇİ YETKİLİSİ / POTANSİYEL TEDARİKÇİ KİŞİ GRUPLARINA İLİŞKİN TOPLANAN VERİLER 18
4.11.1. Tedarikçi / Tedarikçi Çalışanı / Tedarikçi Yetkilisi / Potansiyel Tedarikçi Kişi Gruplarına İlişkin Kişisel Verilerinin Toplanma Ve İşlenme Amaçları 20
4.11.2. Tedarikçi / Tedarikçi Çalışanı / Tedarikçi Yetkilisi / Potansiyel Tedarikçi Kişi Gruplarına İlişkin Kişisel Verilerinin Toplanma Ve İşlenme Yöntemleri 21
5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER 21
5.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 22
5.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 22
5.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 22
5.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 22
6.KİŞİ GRUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI 23
6.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 23
6.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 24
6.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması 24
6.4. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 24
6.5. Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi 24
6.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 24
6.7. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi 24
6.8. Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi 25
7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER 25
7.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi 25
7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller 25
8. KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 25
9. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ 26
10. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 27
10.1. İşlenme Koşulları 27
10.2. İşleme Amaçları 28
11. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI 29
11.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 29
11.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 31
12. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 31
13. KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ 32
13.1. KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar 32
13.2. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar 32
14. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK 33

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI (“Politika”), HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (“HALİÇ ÜNİVERSİTESİ”) tarafından gerçekleştirilmekte olan işleme faaliyetlerine ve işlenmekte olan kişisel verilerin korunmasına yönelik iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öncelikle bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, Üniversite bünyesinde farkındalığın oluşması için gerekli çalışmaları düzenleyerek ve iç işleyişi kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu hale getirerek bunu bir Üniversite politikası haline getirmektedir.

Bu Politika, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.


2. KAVRAMLARA AİT TANIMLAR

ALICI GRUBU Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
AÇIK RIZA Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
ANONİM HALE GETİRME Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Öğrenciler, ÇALIŞAN( İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL)lar.
KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
KAYIT ORTAMI Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
KURUL Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
VERİ İŞLEYEN Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
VERİ SORUMLUSU Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS) Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, KVK Kurumu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.
PERİYODİK İMHA Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
İLGİLİ KİŞİ Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
ÇALIŞAN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Personeli.
TEDARİKÇİ,
TEDARİKÇİ ÇALIŞANI / TEDARİKÇİ YETKİLİSİ /
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların çalışan ve yetkilileri
MÜŞTERİ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ’nden belirli bir sözleşme çerçevesinde ürün/hizmet alan gerçek veya tüzel kişiler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMLARI

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından kişisel veriler aşağıdaki kayıt ortamları aracılığıyla işlenmektedir.

 • Sunucular
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
 • Kişisel bilgisayarlar
 • Optik diskler (CD, DVD vb.),
 • Kart Sistemi
 • İK Dosya Sunucusu
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Yazılımlar(ofis yazılımları, devlet kurumlarına ait yazılımlar, DATASOFT, DOCSVAULT, MS Office Yazılımları),  CRM Yazılımı,
 • Onedrive
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Elektronik olmayan yazılı, basılı, görsel ortamlar, Klasör vb.
 • Kilitli dolaplar
 • Kilitli Odalar
 • Üniversite bilgisayarı, Kurum Bilgisayarları, Sales Force, Şirket Bilgisayarları, Öğrenci Otomasyon Sistemi
 • Mail Sunucusu
 • CİMER
 • EBYS ve Proliz Sistemi, Kliksoft
 • Kariyer Merkezi Dosya Sunucusu
 • AD, DB, SQL, Veri Tabanları,
 • UBİS, ALARMNET, Araç Takip Yazılımı, Bilgi İşlem Dosya Sunucusu, EBA
 • OBYS, NVR-DVR Kayıt Cihazları
 • PDKS yazılımı
 • YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi
 • UBİS Bilgi İşlem Dosya Sunucusu
 • UYUM SOFT muhasebe sistemi,

4. ÇALIŞAN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), ÖĞRENCİ ADAYI VEYA MEVCUT ÖĞRENCİ, FİZİKSEL ZİYARETÇİ, ÖĞRENCİ YAKINLARI, ÖĞRENCİ KEFİLİ, MÜŞTERİ VE FİZİKSEL ZİYARETÇİ KİŞİ GRUPLARI


4.1. ÖĞRENCİ ADAYI VEYA MEVCUT ÖĞRENCİ,  Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, öğrenim başvurusu veyahut hizmet amacıyla kendisine başvuran; başvuru ardına kesin kayıt yaptıracak olan ÖĞRENCİ ADAYI VEYA MEVCUT ÖĞRENCİ kişi grubuna ilişkin olarak;

 • Kimlik Bilgileri; Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no. Vatandaş No, nüfus cüzdanı seri no., Ad-Soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, nüfusa kayıtlı olduğu yer, Medeni Hal, Din, Cilt No, Aile Seri No, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği),
 • Oturma İzni Belgesi, Doğum Belgesi,
 • Askerlik Durumu, Tecil Belgesi,
 • Sabıka Kaydı, Mahkeme Tarafından İletilen Yasal Evrak,
 • Disiplin Belgesi,
 • Kan Grubu,
 • İmza,
 • Diploma (Mezun Belgesi),
 • CV, Sertifika, Performans sistemi kapsamındaki kişisel yetkinler ve bireysel hedeflerin analizleri,
 • TYT Sınav Sonuç Belgesi,
 • Okul Kayıt Tarihi,
 • Engellilik Durumu (Varsa),
 • Adres, İkametgâh Adresi,
 • Sağlık Raporu,
 • Fotoğraf,
 • Anne-baba maaş ve SGK dökümü, anne-baba mal beyan belgesi, iflas kararı, fakirlik belgesi, başka kurumdan alınan kurum belgesi, icra belgesi ve sosyal hizmet yardım belgesi,
 • Yakın Ad-Soyad, Yakın Telefonu,
 • Fakülte /Bölüm,
 • İletişim Bilgileri: Mail, Telefon, Adres,
 • Transkript; Onaylı Ders içerikleri, Öğrenci Numarası,
 • Lisans Belgeleri, Yüksek Lisans Belgeleri,
 • Lise Belgeleri,
 • Denklik Belgesi, Tanınırlık Belgesi,
 • Millilik Belgesi, Amatör ve Profesyonel Sporcu Lisansı,
 • Talep-Şikayet, Memnuniyet Anketi,
 • Başvuru Formu, Kayıt Formu,
 • Dijital-Sosyal Medya Hesapları,
 • IBAN, Hesap Numarası, Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi,
 • Taksit Tarihleri, Bölüm Ücretleri, Sözleşmeler, Ödeme Şekli, Banka Bilgileri Kart slip bilgileri,
 • HES Kodu,
 • MAC IP, Bilgisayar Adı, LOG Kayıtları,
 • Cinsiyet ,
 • Ülke,
 • İlgi Alanları Hobileri, Tercihler,
 • ALES Sonuç Belgesi,
 • YDS Sonuç Belgesi,
 • Fakülte /Bölüm, gibi kişisel veriler işlenmektedir.

4.1.1. ÖĞRENCİ ADAYLARIN VEYA MEVCUT ÖĞRENCİ Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ başvurunun niteliğini dikkate alarak ÖĞRENCİ ADAYIN VEYA MEVCUT ÖĞRENCİNİN;

 • Öğrenci Seçim süreçlerini yürütmek,
 • Öğrenci Kayıt İşlemlerini Yürütmek,
 • Yasal zorunluluklar,
 • Yönetim kararı ile gelen bilgileri işlemek amacıyla,
 • Engelli öğrencilere harç muafiyetini sağlama amacıyla işlenmektedir.
 • Taleplerin karşılanması amacıyla,
 • Diploma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencinin çalışma başvurusunda aile durum analizi yapabilmek amacıyla,
 • Öğrenci duyurularını yapmak,
 • Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Öğrenciye burs ödemelerini gerçekleştirmek,
 • İş süreçlerinin sağlanması ve iş sürekliliğinin devamını sağlamak amacıyla,
 • Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin maaş ve SGK ödemelerini gerçekleştirmek,
 • Erasmus, Farabi ,Mevlana ve YÖK Burslarının Ödenmesi
 • Öğrenci yemek kart işlemleri,
 • Yasal olarak SGK işlemlerini yürütmek,
 • Öğrenci Ücretsiz Yemek Bursu Başvuru İşlemlerini yürütmek,
 • Herhangi bir etkinlik veya organizasyonda genel fotoğrafları resmi web sitesinde yayınlamak amacıyla,
 • Yeni başlayan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyip; öğrencinin sosyal yapısına uygun etkinlik yürütmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerin genel durumlarını analiz edebilmek, amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir.

4.2. ÇALIŞAN( İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, iş ilişkisi/ iş sözleşmesinin ifası nedeni ve amacıyla ÇALIŞAN( İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) kişi grubuna ilişkin olarak;

 • Kimlik Bilgileri; Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no. Vatandaş No, nüfus cüzdanı seri no., Ad-Soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, nüfusa kayıtlı olduğu yer, Medeni Hal, Din, Cilt No, Aile Seri No, Kan Grubu),
 • İmza,
 • Fotoğraf,
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Telefon,
 • Adres,
 • E-mail,
 • Yakın Telefonu,
 • İkametgâh Adresi,
 • Sabıka Kaydı,
 • Adli Sicil Belgesi,
 • İcra Takip belgeleri, Sabıka kaydı, Mahkeme tarafından iletilen yasal evraklar,
 • Sağlık Raporu, Akciğer Grafisi,
 • Askerlik tescil belgesi,
 • SGK Hizmet Dökümü,
 • Banka Bilgileri, IBAN Bilgisi, Hesap Bilgisi, Kart No, Son Kullanma Tarihi,
 • BES, AGİ,
 • Evlilik Cüzdanı, Ehliyet Fotokopisi, Pasaport,
 • Oturma izni belgesi, Doğum belgesi,
 • CV,
 • Diploma,
 • Öğrencilik Bilgileri,
 • Sertifika (İlkyardım Sertifikası, SRC belgesi),
 • Psiko Teknik Sürücü Belgesi,
 • Yabancı Dil ve Bilgisayar Program Sertifikaları,
 • Sınav  Sonuç Tutanakları, ALES, Yabancı Dil Belgesi,
 • Akademik Yayınlar Ve İçerikleri,
 • Çalıştığı Birim,
 • MAC IP, Bilgisayar Adı, Log Kayıtları,
 • Canlı-Kayıtlı Dersler, Ders Video Kayıtları,
 • Toplantı Kayıtları, Eğitim Formları, İş seyahatleri,
 • Görev Bildirim Formu,
 • Disiplin Yazışmaları,
 • İşe Giriş-Çıkış Kayıtları, Kamera Kayıtları, Güvenlik Sorgusu,
 • Araç Plaka Bilgileri, Araç Zimmet Bilgileri, Araç Lokasyon Bilgisi,
 • Çalışanlarla yapılan sözleşmeler,
 • Lokasyon Bilgisi, İş seyahatleri,
 • Beden Bilgisi, Ayakkabı Numarası, Kılık Kıyafet Bilgisi,
 • Yıllık izinler, Cenaze izinleri, Doğum izinleri, Rapor, İdari izinler vb.
 • Maaş Ödemeleri, Prim, fazla mesai Ödemeleri, Yıllık izin kayıtları, İcra kesintileri, AGİ, SGK, Vergi ödemeleri, Yol-yemek , sağlık sigortası ödemeleri, Kıdem-ihbar, tazminat ödemeleri,
 • Performans sistemi kapsamındaki kişisel yetkinler ve bireysel hedeflerin analizleri,
 • Talep-Şikayet,
 • Sözleşmeler, gibi kişisel veriler işlenmektedir.

4.2.1. ÇALIŞANLARIN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞAN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) kişi grubunun;

 • Personel İşleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yasal zorunluluklardan doğan mevzuatlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşma,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi,
 • Yeni başlayan adaylara aday eğitimlerini sağlamak,
 • Akademik İşe alım süreçlerinin tamamlanması ve etkin personel seçimini kuruma kazandırmak,
 • 5651 yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Üniversite bilimsel araştırma yapılması, yurtiçi ve yurt dışı görevlendirme yapılması, konferans işlemlerini yürütülmesi, Erasmus, Mevlana, Farabi kapsamında personellerin gönderilmesi,
 • Personelin yıllık izin işlemlerinin sağlanması,
 • İlgili yabancı veya Türk Hocaların belirli bir alanda ders verebilmesi,
 • Akademik Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü Yerine Getirmeyen Personelin Tüm Üniversitelere Bildirilmesi,
 • OHAL ve mahkeme süreçlerini yürütmek amacıyla yasal zorunluluklardan yerine getirilmesi,
 • Denetim faaliyetlerini yürütmek ve maliye denetimlerini sağlamak,
 • Sendika, BES, SGK, Vergi, Kesenek, Nafaka, İcra Ödemelerinin Yapılması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Damga vergilerini ödemek,
 • Hukuki yükümlülüğü yerine getirmek ve ödeme takibini sağlamak,
 • Kurumların iç kontrol standartlarına ulaşılabilmesi amacıyla,
 • Proje ödemelerini yapmak,
 • Konaklama hizmetlerinin verilmesi, faturalandırma süreçlerinin sağlanması,
 • Satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satın alma sözleşmelerinin düzenlenmesi,amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir.     

4.3. MÜŞTERİ (KURUM DIŞINDAN EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ŞAHISLAR, DANIŞMANLIK FİRMALARI, DANIŞANLAR, MALİ MÜŞAVİRLER, GİRİŞİMCİ ADAYLARI VB.) Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, öğrenim başvurusu veyahut hizmet amacıyla kendisine başvuran; başvuru ardına kesin kayıt yaptıracak yahut hizmet alacak MÜŞTERİ kişi grubuna ilişkin olarak;

 • Kimlik Bilgileri ; (örn. TCKN, pasaport no. Vatandaş No, nüfus cüzdanı seri no., Ad-Soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, nüfusa kayıtlı olduğu yer, Medeni Hal, Din, Cilt No, Aile Seri No, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği),
 • Kan Grubu,
 • İmza,
 • Diploma (Mezun Belgesi), Sertifika,
 • Başvuru Kayıt Formu,
 • CV, Sertifika,
 • Adres, İkametgâh Adresi,
 • Fotoğraf,
 • İletişim Bilgileri: Mail, Telefon, Adres,
 • Talep-Şikayet, Memnuniyet Anketi,
 • IBAN, Hesap Numarası, Kart Numarası, Son Kullanma Tarihi,
 • Giriş-Çıkış Kayıtları, Kamera Kayıtları, gibi kişisel verileri işlenmektedir.

4.3.1. MÜŞTERİLERİN (KURUM DIŞINDAN EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ŞAHISLAR, DANIŞMANLIK FİRMALARI, DANIŞANLAR, MALİ MÜŞAVİRLER, GİRİŞİMCİ ADAYLARI VB.) Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ MÜŞTERİ (KURUM DIŞINDAN EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ŞAHISLAR, DANIŞMANLIK FİRMALARI, DANIŞANLAR, MALİ MÜŞAVİRLER, GİRİŞİMCİ ADAYLARI VB) kişi grubunun;

 • Müşteri Seçim süreçlerini yürütmek,
 • Müşteri Kayıt İşlemlerini Yürütmek,
 • Yasal zorunluluk,
 • Yönetim kararı ile gelen bilgileri işlemek amacıyla,
 • Müşteri duyurularını yapmak,
 • Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin sağlanması ve iş sürekliliğinin devamını sağlamak,
 • Müşteri Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülebilmesi,
 • Eğitime Dair Sertifika Oluşturulması,
 • İş süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kayıtların Oluşturulması ve İş Akışının Sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi,
 • Ödeme Ve İade İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Herhangi bir etkinlik veya organizasyonda genel fotoğrafları resmi web sitesinde yayınlamak amacıyla, 

amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir.


4.4. FİZİKSEL ZİYARETÇİ Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Veriler

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ fiziksel güvenliğin sağlanması maksadıyla, fiziksel ziyaretçilerinin,

 • Kimlik Bilgileri,
 • Adı-Soyadı,
 • Telefon, Mail,
 • T.C. Kimlik No,
 • Ziyaret tarihi, Ziyaret Amacı,
 • Çalıştığı Birim/Mesleği,
 • Giriş-Çıkış Kayıtları,
 • Kamera Kayıtları,

gibi kişisel verileri işlenmektedir.


4.5. ÖĞRENCİ YAKINLARI VE KEFİLLERİNDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

 • Doğum Yeri ve Tarihi,
 • Adı-Soyadı,
 • Medeni Hali,
 • Dini,
 • Cinsiyet,
 • Kan Grubu,
 • T.C. Kimlik No,
 • İmza,
 • Fotoğraf,
 • Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy,
 • Cilt No,
 • Aile Seri No, Kimlik Seri No,
 • Kimlik Bilgileri,
 • Adres,
 • Telefon,
 • Taksit Tarihleri, Bölüm Ücretleri, Sözleşmeler, Ödeme Şekli, Banka Bilgileri, Kartı slip bilgileri,

gibi kişisel verileri işlenmektedir.


4.6. ÇALIŞANLARIN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİLERİN ve ÖĞRENCİ ADAYLARININ VE MEVCUT ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRENCİ YAKINLARI VE KEFİLLERİ VE FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİN Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Bu Politika ’da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanmaktadır:

 • Öğrenci Bilgi Dosyası,
 • Aday Öğrenci Bilgi Dosyası,
 • UBİS, Öğrenci Otomasyonu, OBS,
 • Geribildirim.halic.edu.tr adresinden,
 • Yüz Yüze,
 • Başvuru Formu,
 • Disiplin Cezası Bildirim Formu,
 • Çalışan,
 • Engellilik Raporu ,
 • Dilekçe,
 • Anket,
 • Toplantı Tutanakları,
 • Öğrenci, Öğrenci Talebi, Öğrenci İşleri,
 • WEB Sitesi,
 • Personelden istenen özlük bilgileri,
 • Form,
 • Kayıt Formu ve Eğitim Sözleşmesi,
 • CV,
 • Mesleki Yeterlilik Sertifikaları,
 • İnsan Kaynakları Firmaları,
 • Elden ,
 • CİBER,
 • Posta, Kargo,
 • E-Mail,
 • Kurum Kaynakları, İlgili Kişiden Talep,
 • PROLİZ,
 • EBYS,
 • Confidence Yazılımı,
 • Profesyonel Dijital Medya Kaynakları,
 • Fatura,
 • Telefon,
 • Tedarikçi Firma,
 • Resmi Yazılar,
 • Hukuk Departmanı,
 • Kamera Sistemi, Fotoğraf,
 • Kart Sistemi, Öğrenci Kart,
 • Fiziksel Kayıtlar,
 • ALARMNET (Araç Takip Yazılımı),
 • MERNİS,
 • MEB,
 • YÖK, ÖSYM, YÖKSİS,
 • NVİ,
 • Zimmet Bilgileri,
 • Araç Bilgileri,
 • Sözleşmeler,
 • GSM Operatörü,
 • E-Devlet,
 • Hizmet Alan Gerçek kişilerin beyanı,
 • İlgili Müşteri.

4.7. ÇALIŞANLAR (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİLER, ÖĞRENCİ ADAYLARI VE MEVCUT ÖĞRENCİLER Hakkında Referans Araştırması Yapılması

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ;, Çalışanlar (İdari, Akademi, İşçi, Personel), Müşteriler, Öğrenci Adayları Ve Mevcut Öğrenciler Hakkında, Çalışanlar( İdari, Akademi, İşçi, Personel), Müşteriler, Öğrenci Adayları Ve Mevcut Öğrenciler başvuru formunda ilgili alanları doldurmak suretiyle belirtmiş olduğu bilgiler ile referans araştırması yapabilir.

Yapılacak referans araştırması genel olarak ADAYIN verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca ÇALIŞANLAR (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİLER, ÖĞRENCİ ADAYLARI VE MEVCUT ÖĞRENCİLER hakkında sakladığı ve HALİÇ ÜNİVERSİTESİ açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Referans araştırması yapılması amacıyla iletişime geçilecek olan kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü ilk iletişim anında HALİÇ ÜNİVERSİTESİ yetkilisi tarafından yerine getirilecektir.

Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle ADAYLARA ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca ÇALIŞANLAR (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİLER, ÖĞRENCİ ADAYLARI VE MEVCUT ÖĞRENCİLER hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir.

ÇALIŞANLAR (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİLER, ÖĞRENCİ ADAYLARI VE MEVCUT ÖĞRENCİLER, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ile irtibat kurabilir.


4.8. ÇALIŞAN (İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİ ve ÖĞRENCİ ADAYLARIN VEYA MECVUT ÖĞRENCİLERİN Kişisel Verilerine İlişkin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinden kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen ÖĞRENCİ ADAYLAR bu Politika ‘da açıklanan usul ve esaslar kapsamında HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’ne başvurabilirler.


4.9. ÖĞRENCİ ADAYLIK Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden ÜNİVERSİTEYE Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar

Öğrenime kabul alım süreçleri boyunca ÖĞRENCİ ADAYI VEYA MEVCUT ÖĞRENCİ hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, ÖĞRENCİ ADAYIN ilgili bölüme kabul edilmesine karar verilmesi halinde öğrenci dosyasına aktarılır.


4.10. ÇALIŞANLARIN( İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL), MÜŞTERİ, ÖĞRENCİ ADAYLARIN VEYA MEVCUT ÖĞRENCİLERİN Kişisel Verilerinin Güvenliği

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ işlediği kişisel verilerin güvenliği bakımından, veri konusu kişi grupları (ÖĞRENCİ ADAYI, stajyer gibi) arasında ayrım gözetmez. Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi bu dokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.


4.11. TEDARİKÇİ / TEDARİKÇİ ÇALIŞANI / TEDARİKÇİ YETKİLİSİ / POTANSİYEL TEDARİKÇİ KİŞİ GRUPLARINA İLİŞKİN TOPLANAN VERİLER

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ödeme süreçlerinin tamamlanması, teminat ödemeleri, ödemenin gerçekleştirilmesi ve takibi, muhasebe kaydının gerçekleştirilmesi, iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve iş sürekliliğini sağlamak, İş takibinin sağlanması, Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amaçları ile tedarikçi / tedarikçi çalışanı / tedarikçi yetkilisi / potansiyel tedarikçi kişi grubuna ilişkin olarak;

 • Kimlik Bilgileri ; (örn. TCKN, pasaport no. Vatandaş No, nüfus cüzdanı seri no., Ad-Soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, Anne Adı, Baba Adı, Cinsiyet, nüfusa kayıtlı olduğu yer, Medeni Hal, Din, Cilt No, Aile Seri No, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği),
 • İmza,
 • Fotoğraf,
 • Sabıka Kaydı,
 • Telefon, E-posta,
 • Giriş-Çıkış Kayıtları,
 • Kamera Kayıtları,
 • Gazeteye İlan, Teminat Mektubu, İmza Sirküleri, Bilanço Tablosu, Geçici-Kesin Teminat Mektubu,
 • İş Bitirme Belgesi,
 • Danışmanlık Sözleşmesi, Arıza Öneri Sözleşmesi, Firma Sicil Numarası, ortaklık belge durumu, İhale Evraklarına Dair Makbuz ya da Dekont,
 • Yetkinlik belgesi, Mesleki Yeterlilik Bilgisi, İSG Belgesi, Yüksekte Çalışma Belgesi, İş Deneyim Belgesi,
 • Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname,
 • Sigorta Giriş Belgesi, SGK Borcu Yoktur Yazısı, Vergi Levhası Sureti,
 • Vekaletname,
 • İcra Takip Belgeleri, Mahkeme Tarafından İletilen Yasal Evraklar,
 • Araç Kullanım Bilgisi,
 • Görev Bildirim Formu,
 • Eğitim Formları,
 • Toplantı Kayıtları,
 • İkametgah Adresi,
 • Diploma,
 • Finansal Bilgi; Banka Hesap No, IBAN Bilgisi,

kişisel veriler işlenmektedir.


4.11.1. TEDARİKÇİ / TEDARİKÇİ ÇALIŞANI / TEDARİKÇİ YETKİLİSİ / POTANSİYEL TEDARİKÇİ Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları

 • Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ödeme süreçlerinin tamamlanması,
 • Ödeme emirlerinin muhasebeye iletilmesi,
 • Satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ödemenin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Muhasebe kaydının gerçekleştirilmesi,
 • İş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması,
 • Acil Durum Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim ve İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Tamiri Yapılacak Ekipmanların Bakım ve Onarımının Yapılması,
 • İş Sürekliliği ve İş Takibinin Sağlanması,
 • YÖK Denetimi ve Yasal Zorunlulukların Yerine Getirilmesi,
 • Bilgi İşlem Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Verinin PDKS Uygulamasında Kullanılması,
 • Güvenlik Önlemlerinin alınması,
 • Giriş-Çıkış Kontrollerinin Sağlanması,
 • İdari ve Destek Hizmetleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Personel Bilgi Formlarının Hazırlanması,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Puantajların Hesaplanması,
 • Yetkinlik Bilgisini Öğrenme,

amaçlarla kişisel veriler işlemektedir.


4.11.2. TEDARİKÇİ / TEDARİKÇİ ÇALIŞANI / TEDARİKÇİ YETKİLİSİ / POTANSİYEL TEDARİKÇİ Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

 • Kamera Kayıt Sistemleri,
 • Kart Sistemleri,
 • Fiziksel Kaynaklar (Defter, Form),
 • İlgili Tedarikçi Firmadan,
 • Firma Çalışanından, Kişinin Kendisinden,
 • Kurum Kaynakları,
 • UBİS,
 • Özlük Bilgileri,
 • Hukuk Departmanın Gelen Bilgiler,
 • Confidence Yazılımı,
 • Sertifika, Deneyim Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Belgeleri,
 • Dilekçe,
 • Anket,
 • Telefon,
 • Mail,
 • CV,
 • Yüz Yüze.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, kişisel verilerin korunması konusunda Üniversite politikası olarak özel bir hassasiyet göstermekte olup bu doğrultuda aşağıdaki temel ilkelerin ışığında hareket etmektedir.


5.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.


5.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişi gruplarının işlenen kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler HALİÇ ÜNİVERSİTESİ bünyesinde oluşturulur.


5.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği, aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.


5.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.


5.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’nin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


6. KİŞİ GRUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

İlgili kişi gruplarının açık rızası, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini olanaklı kılan hukuka uygunluk sebeplerinden sadece bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yer alan diğer hukuka uygunluk sebeplerinden birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veri olması halinde ise; aşağıda “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan koşullar uygulanır. Kişi grupları, işbu Politika ile işlenen kişisel verilerinin hangileri olduğu, kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgilendirilir.


6.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ verisi işlenecek kişi gruplarının ayrıca açık rızasını almadan kişisel verilerini işler. Örneğin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca üyelik, ticari elektronik izni verilmesi, sipariş, ödeme, teslimat, ürüne ilişkin iptal veya iade gibi süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi.


6.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişi grubunun kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.


6.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veriler işlenebilir.


6.4. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın kişi grubunun kişisel verileri işlenebilir.


6.5. Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişi grubunun, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir. Örneğin Üye’nin internette, sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaşmış olduğu kişisel veriler, bu paylaşım iradesine uygun ve ölçüde olduğu takdirde işlenebilecektir.


6.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir. Örneğin Üye’nin mahkemeye yapmış olduğu bir şikayete istinaden bilgilerinin bu şikayet dosyasına konulması.


6.7. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

Kişi grubunun temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenebilir. Örneğin Öğrenci memnuniyetini sağlamak amacıyla HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından memnuniyet anketleri yapılması.


6.8. Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişi grubunun kişisel verileri, yukarıda madde 5(2)’de belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenecektir.


7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER

Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır.


7.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası olması halinde, bu Politika’da belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.


7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir:

 • Kişi grubunun sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişi grubunun sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

8. KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişi grubu HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından bilgilendirilir. Bu kapsamda HALİÇ ÜNİVERSİTESİ irtibat kişisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişi gruplarının sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.

Kişi gruplarının, kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etmesi halinde tchalicuniversitesi@hs03.kep.tr  ve  kvkkbasvuru@halic.edu.tr  e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek ya da Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi No:14/12 34060 EyüpSultan İSTANBUL adresine yazılı başvuruda bulunulması halinde gerekli bilgilendirme yapılır.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İrtibat Kişisi:


Ad-Soyad: Fatih DAĞISTAN  

E-mail: fatihdagistan@halic.edu.tr


9. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Bu POLİTİKA kapsamında, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından kişi gruplarının aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir:

 • Çalışan İşlem Bilgisi,
 • Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi,
 • Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi,
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi,
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi,
 • Araç/Plaka Bilgileri,
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri,
 • Sağlık Bilgileri,
 • Kimlik Bilgisi,
 • İletişim Bilgisi,
 • Lokasyon Verisi,
 • Özlük Bilgisi,
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi,
 • Müşteri İşlem Bilgisi,
 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi,
 • İşlem Güvenliği Bilgisi,
 • Risk Yönetimi Bilgisi,
 • Finansal Bilgi,
 • Meslek Deneyim Bilgisi,
 • Pazarlama Bilgisi,
 • Görsel ve İşitsel Veri.

10. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


10.1. İşlenme Koşulları

Kişisel veriler aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu koşullar;                  

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin kişi grubu tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından işlenmesinin HALİÇ ÜNİVERSİTESİ veya kişi gruplarının veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişi gruplarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.
 • Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için HALİÇ ÜNİVERSİTESİ kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.


10.2. İşleme Amaçları

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ kişisel verileri; aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

ÖĞRENCİ ADAYI- ÇALIŞAN( İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) Grubu için:

 • İşe alım süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • ÖĞRENCİ ADAYLARININ değerlendirilebilmesi,
 • Özlük dosyasının oluşturulması,
 • Performans değerlendirmesi yapılabilmesi,
 • İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti,
 • İş akdi çerçevesinde ÇALIŞAN( İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL) kişilerin genel sigorta, özel sigorta ve sair işlemlerinin yürütülebilmesi,
 • Yan hak süreçlerinin yönetilebilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Ödüllendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üniversite içi organizasyonların yapılması,
 • Yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerin organize edilmesi
 •  Kanuni takibat işlemlerinin yapılması.

Öğrenci Grubu için:

 • Öğrenci tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi.
 • Öğrencilere sağlanan teknik servis vb. hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi.

Soruşturmayı veya yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi, idari kurum ÇALIŞAN( İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL)ı için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Çevrimiçi Ziyaretçi için:

 • Yasal düzenlemelere uyum gereği.
 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması.

Hissedar/Ortak için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini.

11. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişi grubuna ait kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü taraf Üniversitelere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.


11.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılabilir.

Siteye üye olmayan çevrimiçi ziyaretçilerin anonim nitelikteki bilgileri, site kullanım alışkanlıkları cookieler ile toplanmakta ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 • İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşları (İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Kaymakamlık,  Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, YÖK ve İlgili Halk Eğitim Merkezi vb.),
 • YÖK, ÖSYM, KYK,
 • Spor Bakanlığı, Spor Federasyonları, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları, Kongreler,
 • Protokol Yapılan Kamu Kurumları ve Özel Kurumlar,
 • Hizmet Alınan ve Verilen Firmalar,
 • Eğitim Kurumları ve Yurt Dışındaki Anlaşmalı Üniversiteler,
 • Yatay ve Dikey Geçişler İle İlgili Kurumlar,
 • Kurum Dışı Değerlendirme Jürileri,
 • Bilim Jürileri,
 • SGK,
 • Devlet Daireleri,
 • Göç İdaresi,
 • Sağlık Kurumları,
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü,
 • İstihdam Sağlanan Firmalar,
 • İSG,
 • Dernek ve Vakıflar,
 • Hizmet Alan Firmalar, UNIVERSAL, MADLİFE,
 • Tedarikçiler, Danışmanlar,
 • Denetçiler,
 • BES,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü,
 • Resmi Kurum Ve Kuruluşlar,
 • İŞKUR, Vergi Dairesi, Yapı İşleri,
 • Bankalar,
 • Office 365 Aracılığı ile Microsoft,
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri, İcra Müdürlükleri,
 • BTK,
 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatları, Anlaşmalı Bankalar ile Avukatlık Danışmanlığı Veren Firmalar,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK İl Müdürlüğü,
 • Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler.

11.2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 • İş ortaklarına (Bağımsız Denetmenler, Anlaşmalı olunan sigorta şirketleri),
 • Firmanın sosyal medya hesaplarında bu hesapları takip eden kişiler ile (Üniversite içinde kutlama ve etkinliklerde kişilerin açık rızaları doğrultusunda(fotoğraf paylaşımı da dahil) çekilen fotoğraf ve videolar için),
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine (Üniversite Avukatı/ Hukuk Müşaviri, İşyeri Hekimi).

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile aktarılmaktadır:

 • HALİÇ ÜNİVERSİTESİ’nin uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • ÇALIŞAN( İDARİ, AKADEMİ, İŞÇİ, PERSONEL)ların sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması)  vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlenmesi.

12. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkasının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır.

Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,
 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,
 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,
 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,
 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

13. KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ


13.1. KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel verilere ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar KVKK Madde 11’de yer almakta olup, aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

13.2. Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar

Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için kişiler, tchalicuniversitesi@hs03.kep.tr ve kvkkbasvuru@halic.edu.tr veya atihdagistan@halic.edu.tr e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek ya da www.halic.edu.tr  sayfasında yer alan KVK Başvuru Formu’nu kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde yapacağınız başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.


14. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

İşbu Politika yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncelleme hakkında http://www.halic.edu.tr üzerinden bilgi verilecektir.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

1.GİRİŞ VE POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri için dayanak olarak kullanılması ve  bu işlemler hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından hazırlanmıştır.


2.KAPSAM

Bu politika, Üniversite nezdinde tutulan, Üniversitenin tüm çalışanlarını, danışmanlarını ve kişisel veri paylaşımı söz konusu olan tüm durumlarda iştiraklerini, tedarikçilerini ve Üniversitenin diğer hukuki ilişkiye girdiği gerçek ve tüzel kişileri, bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kanun ile tanımlanan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri kapsamaktadır. Politikada aksi belirtilmedikçe kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler birlikte “Kişisel Veriler” olarak adlandırılacaktır.


3.TANIMLAR

Kısaltma

Tanım

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun/KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

4.KURALLAR

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

 1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler1 ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve işbu Politikanın 6.2. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.
 2. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanmaktadır.
 3. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, İlgili Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
 4. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’ya başvurulması halinde;
 • a. İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir,
 • b. Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.


1 a)Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b)Doğru ve gerektiğinde güncel olma, c)Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, d)İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, e)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


5.SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından özellikle (i) hizmet faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile (iv) öğrenci ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’nin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması. Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından resen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından re ’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

6.SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

 • Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında 2. bent kapsamında işlem yapılır.
 • Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;
  • Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının HALİÇ ÜNİVERSİTESİ nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
  • Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ’nin meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
  • Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan ‘‘Kişisel Veri İşleme Envanteri’’nden ulaşabilirsiniz.

Saklama süresi dolan kişisel veriler, Politika’nın ekinde (Ek-2) yer alan imha süreleri çerçevesinde, 6 aylık periyodlarla Politika’da yer verilen usullere uygun olarak imha edilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.


7.KİŞİSEL VERİLERİN HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLER

I. KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.),
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.),
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.),
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü),
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.),
 • Optik diskler (CD, DVD vb.),
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.),
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi,
 • Yazılımlar(ofis yazılımları, devlet kurumlarına ait yazılımlar, DATASOFT, DOCSVAULT, MS Office Yazılımları),  CRM Yazılımı Üniversite bilgisayarı, Kurum Bilgisayarları, Sales Force, 
 • Öğrenci Otomasyon Sistemi,
 • Mail Sunucusu,
 • CİMER,
 • EBYS ve Proliz Sistemi, Kliksoft,
 • Kariyer Merkezi Dosya Sunucusu,
 • AD, DB, SQL, Veri Tabanları,
 • UBİS, ALARMNET, Araç Takip Yazılımı, Bilgi İşlem Dosya Sunucusu, EBA,
 • OBYS, NVR-DVR Kayıt Cihazları,
 • PDKS yazılımı,
 • YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi,
 • UBİS Bilgi İşlem Dosya Sunucusu,
 • UYUM SOFT muhasebe sistemi.

Fiziksel ortamlar:

 • Kağıt,
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri),
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar,
 • Kilitli dolaplar,
 • Kilitli Odalar.

II.TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

1.İdari Tedbirler:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ idari tedbirler kapsamında;

 • Saklanan kişisel verilere Üniversite içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

2.Teknik Tedbirler:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ teknik tedbirler kapsamında;

 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
 • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 • Verilerin Üniversite dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
 • Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur.

III.PERSONEL

Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın EK-1’nde yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

I.KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler Kanun ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından resen yahut İlgili Kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile imha edilecektir.

a.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

Kişisel Verilerin Silinmesi:

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında buluan verilerin uygun yazılımlar kullanılarka silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

 • Başka herhangi bir Üniversite, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,
 • Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinir.

Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir.

Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında HALİÇ ÜNİVERSİTESİ; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

b.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri, saklanmakta olan kişisel verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılması ile uygulanan anonimleştirmeye yöntemleridir.

Değişken Çıkartma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden “yüksek dereceli betimleyici” olanlar çıkarılarak mevcut veri seti anonim hale getirilmektedir.

Örnegin, aşağıdaki tabloda veri setindeki değişkenlerden yüksek derecede betimleyici olan veri gruplarının çıkartılması ile anonimleştirme sağlanmıştır.

Çalışanın

Adı

Yaşadığı İl

Yaşadığı İlçe

Yaşadığı

Mahalle

Pozisyonu

Aylık Geliri

Kıdemi (Yıl)

Merve

İstanbul

Sarıyer

Alibey

Doktor

9750 TL

12

Özge

Ankara

Şişli

Söğütözü

İşçi

1800TL

5

Ali

İzmir

Alsancak

Kordon

Mimar

6500TL

6

Kerem

İstanbul

Beyoğlu

Gültürk

Mühendis

5650 TL

3

Eda

İstanbul

Bakırköy

Abbasağa

İşçi

6550TL

4

Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkaralar saklanan veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, bir Üniversitete tek kıdemli müdür var ise bu kişiye ait verilerin birbirleri ile aynı kademede bulunan çalışanların kıdem, maaş ve cinsiyet verilerinin tutulduğu kayıtlardan çıkarılması ile kalan veriler anonim hale getirilebilecektir.

Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır. Örneğin, Üniversitein futbol takımının yedek listesinde olan ilgili veri sorumluları arasında yalnızca bir kişi 65 yaşında ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumu yönünden futbol oynayabilecek olup olmadığı bilgisinin birlikte saklandığı bir veri kümesinde ‘Yaş:65’ yerine ‘Bilinmiyor’ yazılması veya bu kısmın boş bırakılması anonimleştirmeyi sağlayacaktır.

Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmektedir.

Örneğin, bir işyerinde çalışan personelin işyerindeki çalışma yılının 5 yıldan az, 5 ile 10 yıl arasında veya 10 yıldan çok olmasına göre (çok deneyimli), (deneyimli) ya da (deneyimsiz) olarak birleştirilerek anonim hale getirilebilir:

Çalışanın Pozisyonu

Yaşı

Cinsiyeti

Aylık Geliri

Kıdemi

(Yıl)

Bilgi İşlem Uzmanı

31

E

5600 TL

9

Sekreter

26

K

1800 TL

4

Müdür Yardımcısı

28

E

3800 TL

8

Şef

39

K

5500 TL

13

Memur

43

K

1900 TL

8

Avukat

32

E

8500 TL

7

İkinci örnekte ise kıdem değişkenine belirlenen yıl ölçütüne göre alt ve üst sınır kodlaması uygulanarak üç kategoriye halinde anonimleştirilmiş şeklini göstermektedir.

Çalışanın Pozisyonu

Yaşı

Cinsiyeti

Aylık Geliri

Kıdemi

Bilgi İşlem Uzmanı

43

E

5600 TL

Çok Deneyimli

Sekreter

23

K

1800 TL

Deneyimsiz

Müdür Yardımcısı

31

E

2800 TL

Deneyimli

Şef

39

K

5500 TL

Çok Deneyimli

Memur

43

K

1900 TL

Deneyimsiz

Avukat

29

E

8500 TL

Deneyimli

Genelleştirme: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örneğin; çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

Çalışanın Pozisyonu

İkamet Adresi

Çocuğu

Aylık Geliri

Kıdemi( Yıl)

Hizmetli

Atakent Mah. Papatya Sok. 25/3

Şirinevler, İstanbul

Var

1750 TL

12

İşçi

Söğütözü Mah. Güneş Sok. 32/3 Hadımköy, Ankara

Yok

1800TL

8

Doktor

Kozyatağı Mah. Kaya Sok. 32/6

Beylikdüzü, İstanbul

Yok

8500TL

7

Memur

Türkali Mah. Konak Sok. 14/7 Kadıköy, İstanbul

Var

1550 TL

5

Aşağıdaki tabloda veri türetme yoluyla anonimleştirme yöntemi uygulanmıştır:

Çalışanın Pozisyonu

İkamet Edilen Bölge

Çocuğu

Aylık Geliri

Kıdemi( Yıl)

Hizmetli

İstanbul Avrupa Yakası

Var

1750 TL

12

İşçi

İstanbul Avrupa Yakası

Yok

1800TL

8

Doktor

İstanbul Avrupa Yakası

Yok

8500TL

7

 Memur

İstanbul Anadolu Yakası

Var

1550 TL

5

          Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken elde edilmesi beklenen/istenen fayda doğrultusunda sapmaların dikkatli uygulanması gerekecektir. Toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak veriden beklenen fayda sağlanmaya devam edilebilir.

Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/?) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Mikro Birleştirme: Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek (büyükten küçüğe gibi) gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmış olacaktır.

Örneğin, maaş bilgisi için; 10.000 TL altı ve üstü iki grup yapılır ise, 10.000 ve daha az maaş alan kişilerin maaşlarının toplamı kişi sayısına bölünür ve 10.000TL altında maaş alan herkesin maaş kümesine elde edilen bu değer yazılır.

Veri Değiş Tokuşu: Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilir. Genel olarak kategorize edilebilen veriler için kullanılan bu yöntemde amaç veri sahiplerine ait verilerin birbirleri ile değiştirilerek veri tabanının dönüştürülmesidir.

Örneğin, aşağıdaki tabloda ‘Yaş: 45’, ‘Cinsiyet: Kadın’, ‘İl: Ankara’ verileri bulunan kişilere ait gelir bilgisi ‘Yaş: 30’, ‘Cinsiyet: Kadın’, ‘İl: İzmir’ olanlar ve ‘Yaş: 25’, ‘Cinsiyet: Erkek’ ‘İl: İzmir’ olanların gelir bilgileri ile ‘Yaş:35’, ‘Cinsiyet: Erkek’ ‘İl: İstanbul’ olanların gelir bilgileri birbirleri içerisinde değiştirilerek veri tabanı dönüştürülmüştür.

Yaş

Cinsiyet

İl

Gelir

45

Kadın

Ankara

70.000

30

Kadın

İzmir

55.000

25

Erkek

İzmir

37.000

35

Erkek

İstanbul

22.000

55

Erkek

İzmir

15.000

Aşağıdaki tabloda veri değiş tokuş yöntemi uygulanmıştır:

Yaş

Cinsiyet

İl

Gelir

45

Kadın

Ankara

23.000

30

Kadın

İzmir

17.000

25

Erkek

İzmir

58.000

35

Erkek

İstanbul

42.000

55

Erkek

İzmir

31.000

KVKK’nın 28. maddesi uyarınca, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum Kanun kapsamı dışında kalacak ve açık rıza temini gerekmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından hazırlanan işbu Politika ……..2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Güncelleme tablosu Ek-3’te yer almaktadır.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

EK-1

PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ

PERSONEL

GÖREV

SORUMLULUK

Avukat

Veri İşleyen Sıfatıyla İş Ortağı Hukuk Bürosu- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Üniversite Direktörü

Üniversitesal İletişim Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca

kişisel veri imha sürecinin yönetimi

İnsan Kaynakları Müdürü

İnsan Kaynakları Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Bilgi İşlem Müdürü

Bilgi İşlem Müdürlüğü - Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Muhasebe Müdürü

Mali İşler Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca

kişisel veri imha sürecinin yönetimi

İdari İşler Müdürü

Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

EK-2

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

Üniversite tarafından işlenen verilere ait saklama ve imha süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde süreç bazında tespit edilmiş olup, anılan Envanter’e [------] linki üzerinden erişilebilecektir.

SÜREÇ

SAKLAMA

SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Üniversite İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

İş ilişkisinin sona

ermesine müteakip 10 yıl

Veri sahibinin imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde

Burs ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Genel Kurul İşlemleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İhale/işyeri açma/bakanlıklar-müsteşarlıklar evrak hazırlama süreçleri

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Sözleşmelerin hazırlanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İşe alım

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Bordrolama

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel özel sağlık ve ferdi kaza sigorta

poliçelerinin hazırlanması organizasyonu

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Çalışanlara araç tahsis edilmesi

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Log/Kayıt/Takip Sistemleri

3 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Ana veri oluşturma süreçleri

İş ilişkisinin sona

ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Üniversite ortakları ve yönetim kurulu

üyelerine ait bilgiler

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Kredi kartı tahsisi

İş ilişkisinin sona

ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

SÜREÇ

SAKLAMA

SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Ödeme işlemleri

İş ilişkisinin sona

ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Personel Mali Süreçleri

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Sözleşme sürecinin bir bölümü ve sözleşmenin muhafazası

İş ilişkisinin sona

ermesini müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Kaza Raporlama

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Toplantı notlarının, katılımcılar ile paylaşılması

5 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Doküman hazırlanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Acil Durum Hazırlıkları

1 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

Eğitim kayıtlarının dosyalanması

10 yıl

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün İiçerisinde

ÇEREZ POLİTİKALARI

Bu Cookie Uygulamaları Politikası; HALİÇ ÜNİVERSİTESİ tarafından veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube gibi), ve bu web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar (“SİTE”) için geçerlidir.

SİTE kullanarak, cookie’lerin bu Cookie Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer cookie’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya SİTE’leri kullanmamalısınız. Kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakmak, SİTEDEKİ kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Aşağıdaki tablo, SİTELERDE kullandığımız farklı cookie türlerini, ilgili amaçları ve süreleri (her bir cookie’nin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ile birlikte özetlemektedir.

Cookie uygulamaları nelerdir?

Cookie’ler, bir SİTE’Yİ ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir cookie genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Cookie’leri ne amaçla kullanırız?

Cookie’leri; SİTE’nin kullanımını kolaylaştırmak, SİTEmizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Cookie’ler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca cookie’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Ne tür cookie’ler kullanıyoruz?

SİTELERDE iki tür cookie kullanılabilir; “oturum cookie’leri” ve “kalıcı cookie’ler”.Oturum cookie’leri, SİTEDEN ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici cookie’lerdir.Bir kalıcı cookie, cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. (Cookie’nin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o cookie’ye ait süreye veya “ömre”, ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir)

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve web sitesi geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, SİTEYE gelen ziyaretçilere dair web sitesi kullanım bilgileri, web sitelerimizdeki banner reklamlarınının daha etkili bir şekilde görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir. Bu bilgiler kişisel bilgilerinizle ilişkili olabilir ancak sizin kimliğinizi tanımlayamazlar.

Sitede kullanılan Cookie’ler

Cookie Türü

Ne işe yarar?

Bu cookie’ler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?

Zorunlu

Bu cookie’ler, sitenin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir.

Bu cookie’ler kimliğinizi tanımlamaz.

Eğer bu cookie’leri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.

Performans

Bu cookie’ler; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu da web sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar.

Bu cookie’ler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.

İşlevsellik

Bu cookie’ler, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için, web sitelerimizin tercihlerinizi (ör. kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasını sağlar. Cookie’ler aynı zamanda ziyaretçilerin video izleyebilmelerini, oyun oynayabilmelerini ve bloglar, sohbet odaları ve forumlar gibi sosyal araçları kullanabilmelerini sağlar.

Bu cookie’lerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz gibi kimliğinizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir. Hangi verileri topladığımız, bu verilerle ne yaptığımız ve bu verileri kimlerle paylaştığımız konusunda her zaman şeffaf olmalıyız.

Eğer bu cookie’leri kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.

Hedefleme / reklam

Bu cookie’ler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca firmamız dışı web sitelerindeki reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmemize de yardımcı olur.

Bu cookie’leri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz.

Bu cookie’lerin birçok türü, tüketicileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. Toplanan bilgi ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki Hedefleme / Reklam bölümüne bakın.

Üçüncü parti cookie’leri nasıl kullanıyoruz?

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, siteyi ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza cookie ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz.Bu cookie’ler ve bu cookie’leri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

Siteyi ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya domainlerinden cookie’ller alabilirsiniz. Bu cookie’leri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece cookie’leri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu cookie’ler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti web sitesinde mevcut olabilir.

Cookie’leri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak cookie’leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır.Bu ayarları, cookie’leri engelleyecek veya cihazınıza cookie gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz.Cookie’leri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır.Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.

Eğer kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakırsanız, bu eylem sitelerimizdeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin sitedeki belirli bölümleri görüntüleyemeyebilir veya bir siteyi ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

Siteyi görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının cookie tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

Detaylı Bilgi

Oturum / geçici: Bu cookie’ler, web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinir.

Sürekli / Kalıcı: Bu cookie’ler, web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinmez. Daha uzun bir süre cihazınızda tutulur.

PERFORMANS

PERFORMANS

Kullanılan Cookie:

Ne işe yarar? 

Cihazınızda ne kadar süreyle tutulur?

Cookie ayrıntıları

Analiz / İzleme

Firmamızda ve diğer web sitelerinde nerelerde gezdiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veriler sağlar.

Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

Firmamız, aşağıdaki Analitik Cookie’leri ve Web İşaretçilerini kullanır.

 1. Unica:Unica’nın nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 2. Google Analytics:Google Analytics hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 3. Web EğilimleriWeb Eğilimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 4. Omniture / Site Catalyst:Omniture ve Site Catalyst hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 5. YouTube İzlemesi:YouTube hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 6. pixel.quantserve.com (üçüncü parti cookie’ler):Quantserve hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 7. Gemius:Gemius hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 8. Wordpress Stats:Wordpress Stats hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

İŞLEVSELLİK

Sosyal Medya / paylaşım

Yorumları, oyları, sayfaları, yer imlerini paylaşmanızı sağlar ve sosyal ağlar ile sosyal araçlara daha kolay erişim sunmaya yardımcı olur.

Üçüncü Parti

Add This:Add This hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Facebook:Facebook Connect hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın -Facebook Social Plug-ins hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

Twitter:Twitter Buttons hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın -Twitter Badge hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

YouTube:YouTube hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

LinkedIn:LinkedIn hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Kariyer Portalı

Tercihlerinizi, giriş bilgilerinizi ve ilgilendiğiniz pozisyonları o andaki ve gelecekteki ziyaretleriniz için hatırlar.

Üçüncü Parti

Oracle:Oracle hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

HEDEFLEME / REKLAM

Siteler arası izleme

Ziyaretçiler hakkında, bir firmamız web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz bilgiler sağlar.

Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

360tag.com:360tag.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

admeta.com:admeta.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

adnxs.com:adnxs.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

doubleclick.net:Doubleclick.net hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

mathtag.com:mathtag.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

media6degrees.com:media6degrees.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Nielsen NetRatings Site Sayımı:Nielsen NetRatings Sayımı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

quisma.com:quisma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

specificclick.net:specificclick.net hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

undertone.com:undertone.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

weborama.fr:weborama.fr hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

ÇEŞİTLİ KONULAR

Zengin Medya

Firmamız ve ortaklarının web sitelerinde, video oynatma, çevrimiçi hediye kuponlarını ve bağlı uygulamaları kullanma, müzik indirme gibi çeşitli işlevleri destekler.

Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

YouTube:YouTube hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

pushexp.com:pushexp.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

telemetryverification.net:telemetryverification.net:hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

İşaretçi Domainleri

Web işaretçileri, firmamız web sitelerindeki çeşitli işlevleri destekler.Web işaretçileri (web böcekleri / piksel etiketleri / temiz GIFler olarak da adlandırılır), ziyaretçilerin web sitelerindeki davranışlarını izler; üçüncü parti  ÜNİVERSİTElere kullanıcıların web sitelerinde ne yaptıkları veIP adreslerigibi bilgiler sağlarlar.

Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

Firmamız web sitelerinde birkaç farklı işaretçi kullanmaktayız, en sık kullanılan bazı işaretçilerin nasıl çalıştığı hakkında bazı örnekler sunuyoruz:

Flashtalking ve TangoZebra; kullanıcıların ilgisini çekebilecek içerikler sağlamak için kullanılabilen isimsiz verileri (tarayıcı bilgileri, işletim sistemi, sayfa görüntülemeleri) toplar; bu veriler popüler kampanyaları ve web sayfalarını ölçmede kullanılabilir. Toplanan bu veriler üçüncü partilerle paylaşılır.

Aşağıdaki sitelerinde kullanılır:

 • comfortpure.co.uk
 • marmite.co.uk

Vzaar.com:Web sitelerinde video oynatmak için flash player ile birlikte kullanılır.

Aşağıdaki sitelerde kullanılır:

 • nexttopmodel.tresemme.co.uk

Diğer

Firmamız web sitelerindeki çeşitli işlevleri destekler.

Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

maps.google.com:maps.google.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

JSESSIONID:JESSIONID hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.