Kalite

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Kalite Komisyonu

İsim

Birim

Prof. Dr. Zafer UTLU (Başkan)

V. Rektör
Prof. Dr. Oya OĞUZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Dinçer GARİP

V. Genel Sekreter

Prof. Dr. Ahmet Feridun VURAL

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Füsun SEÇER KARİPTAŞ

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Salaheddine BENDAK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Müge DEMİR

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Melek Güneş YAVUZER

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zeynep Aslı ALICI

İşletme Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KENDİRKIRAN

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Aysel PEHLİVAN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üye. Fatma Zeynep EĞİLMEZ

Konservatuvar Müdürü

Prof. Dr. Zafer UTLU

Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. B. Koray TUNÇALP

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Müge DEMİR

Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Ata SÖNMEZ

Öğrenci Temsilcisi