İhaleler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Veri Depolama Malzeme ve Hizmet Alımı İhalesi

Yayınlanma Tarihi: 29.04.2021

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Veri Depolama Malzeme ve Hizmet Alımı İhalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Adresi

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

Telefon ve faks numarası

+90 (212) 924 24 44

+90 (212) 999 78 52

Elektronik posta adresi

satinalma@halic.edu.tr

İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler 

İhale Konusu Malın Niteliği, türü

İhalenin Yapılacağı Yer

Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

İhale Tarihi ve saati

25.05.2021 Saat 11.00

(Son teklif verme) tarih/saati:  

25.05.2021 Saat: 11.00

2. Teknik Şartname ekinde  (Ek 1) yer alan standart forma uygun birim fiyat teklifi verilecek olup teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4. İhale dokümanı satış bedeli: 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası)

6. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul

T.Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. Iban: TR410001500158007309033885

hesabına doküman bedeli yatırılarak satın alınabilir.

7. Teklifler,  T.C.Haliç Üniversitesi  Satın Alma Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden HALİÇ ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

8. Kısmi Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Zeyilname

Veri Depolama Malzeme ve Hizmet Alımı İhalesi - İdari Şartname

Veri Depolama Malzeme ve Hizmet Alımı İhalesi - Teknik Şartname

Veri Depolama Malzeme ve Hizmet Alımı İhalesi - Sözleşme Taslağı

Veri Depolama Malzeme ve Hizmet Alımı İhalesi- Birim Fiyat Teklif Mektubu

Veri Depolama Malzeme ve Hizmet Alımı İhalesi - Birim Fiyat Teklif Cetveli